Nice, Jospin en vrijmetselarij, in: Delta, 10, 2001, p.24

 

Op de beruchte top van Nice op 7 december 2000 , werd een voorstel besproken dat eigenaardig genoeg in de media totaal verloren liep, nl. het voorstel van Lionel Jospin om voortaan elke referentie naar een religieuze erfenis te weren, o.a. uit het Europese Charter van de Rechten van de Mens. Zoals Mgr. Di Falco opmerkte: « wij gaan hiermede van het antiklerikalisme naar het anti-christianisme ».

 

De invloed van de vrijmetselarij is daarbij niet te loochenen. Ghislain Ottenheimer en Renaud Lecadre hebben in hun boek « Les Frères invisibles » (Albin Michel, 365 pag.), dat tot stand kwam na een twee jaar durend onderzoek, vastgesteld dat alle belangrijke politieke en gerechtelijke gebeurtenissen der laatste jaren tot stand kwamen onder invloed van de vrijmetselarij.

 

Alain Laville, Le juge Murciano: « Il faut mettre fin au secret des françs-maçons », Corse-Matin, 08/07/2001

 

Le juge de Grasse publie « Juge sur la Côte d’Azur » (éd. Michel Lafont).

« Je me bats pour que tombent tous ces réseaux d’influence invisibles, si puissants, qui s’en prennent à l’argent public, qui manque tant aux oeuvres humanitaires et sociales.

Dont celui des francs-maçons.

 

Translate »
Share This