Uittreksels:

Inhoud

De oudste Belgen

De brons- en ijzertijd

De Romeinse verovering

De "Pax Romana"

De Franken

De abdijen

Karel de Grote

Het leenstelsel in België

Leven in de Middeleeuwen in België

Het ontstaan van de steden

De opstand van Belgische steden

De hertogen van Bourgondië

Kunst en cultuur in de 15de eeuw

De Spaanse Habsburgers - Keizer Karel

De Spaanse Habsburgers - Filips II

De Spaanse Habsburgers - Het culturele leven in de 16de eeuw

De Spaanse Habsburgers - Albrecht en Isabella

De Spaanse Habsburgers - Een moeilijke tijd

De Oostenrijkse Habsburgers - Karel VI en Maria-Theresia

De Oostenrijkse Habsburgers - Jozef II en de Brabantse Omwenteling (1780-1792)

Translate »
Share This