Droit

Rik Van Cauwelaert, Red de solidariteit met Suez, Knack 21/05/2008

 

 

Maar wat gebeurt er als de Belgische wetgeving de belangen van het Franse Suez in de weg staat? Dan wordt de Belgische wetge­ving gewijzigd.

 

Die nieuwe wet, waar nog aan wordt geschaafd, laat toe dat Fluxys uiteindelijk toch betaalt voor de eigen contracten. Trends schat de opbrengst van de wetswijziging op 500 à 700 miljoen euro, te verdelen tussen Suez en de gemeenten.

Dit tijdelijke bondgenootschap van Suez met de Belgische gemeenten komt voor de Franse nutsgroep neer op een financiële voltreffer. Want met de opbrengst van de verkoop van Distrigas & Co kan ze de boete van 120 miljoen euro betalen, opgelegd wegens het niet betalen van een belasting op ongebruikte productiesites. Beter nog: met de opbrengst betaalt Suez ook de 250 miljoen euro die de groep moet bijdragen tot het in evenwicht brengen van de begroting.

Op die manier wordt zowel de boete aïs de bijdrage tot de begro­ting uiteindelijk betaald door de Belgische verbruikers. De winsten van deze en toekomstige operaties verdwijnen in de Parijse koffers van Suez.

 

Het is geen grap: bij Suez hebben ze een Commissie Ethiek. Die wordt voorgezeten door Etienne Davignon. Van burggraaf Davignon is bekend dat hij een onversaagd verdediger is van het unitaire België. Davignon stond ooit aan het hoofd van de Générale Maat schappij, de holding die in het verleden Wallonie leeghaalde. Een herhaling van die operatie, maar nu in het noorden des lands, valt niet uit te sluiten: dit keer door Suez, waarvan bestuurder Davignon persoonlijk 11.111 aandelen in portefeuille heeft.

 

In het recent verschenen boek Suez GDF, le dossier secret de la fusion van de journalisten Joan Condijts en Feryel Gadhoum ver nemen we alles over de betrokkenheid van Davignon en Frère bij de Belgische uitverkoop van Electrabel en Tractebel aan Suez.

En kijk: vorige week meldde Vlaams minister van Energie en Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) met zichtbare trots dat zij maar eventjes 36,8 miljoen uitstootrechten had uitgedeeld aan de zogenaamde energie intensieve bedrijven. Zo’n uitstoot recht is 25 euro waard. Bijna de helft van de uitstootrechten ging naar Electrabel, eveneens een pronte dochter van Suez.

 

Wat Electrabel deed met de ook al gratis gekregen uitstootrechten voor de periode 2005 2007, weten we intussen. De elektriciteitsproducent heeft die verkocht op de emissiebeurs in Londen, terwijl zogenaamde CO2 bijdragen aan de bedrijven werden doorberekend. De CREG begrootte de opbrengst van de operatie op 1,2 miljard euro.

Veelzeggend detail: de gulle uitdeling van gratis uitstootrech­ten aan de Europese industrie heeft in de periode 2005 2007 de uitstoot van broeikasgassen met geen gram teruggedrongen. De internationale handel in uitstootrechten op de Londense European Climate Exchange, die is dan weer bijzonder florissant.

Voor zover wij weten heeft Suez bestuurder Davignon de Com­missie Ethiek nog niet bijeengeroepen om zich over deze kwesties te buigen.

 

Rik Van Cauwelaert, Red de solidariteit met Suez, Knack 28/05/2008

(p.3)

Tijdens de met veel gedruis aangekondigde nepministerraad van afgelopen vrijdag nam de federale bewindsploeg wel geteld één concrete maatregel: ze schorste de beslissing van de eigen Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) over de tarieven voor gastoevoer. De regering nam het besluit, in enkele seconden tijd, zonder voorafgaand overleg met de CREG. Tijdsgebrek kan hier niet worden ingeroepen, want de regering had 30 dagen de tijd om de maatregel van de CREG aan te vechten of te schorsen.

Maar de beslissing van de CREG ging in tegen de belangen van de Franse groep Suez, die met het Italiaanse ENI onderhandelt over de verkoop van Distrigas. En dat kan een Belgische rege­ring niet hebben. (…)

 

Terwijl de Franstalige regeringspartijen voort de Belgische I uitverkoop begeleiden — want de overeenkomst met Suez was \ vooral een zaak van Didier Reynders en Elio Di Rupo, twee Heren die zich graag laten fêteren door de top van het Franse bedrijf – zwemt premier Yves Leterme steeds dieper de fuik in die zijn federale regering voor hem en zijn partij CD&V is geworden.

 

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!