VIP belges collabos de la France

PLAN

1 Analyses

2 Documents

1 Analyses

1939

Maurice Piron, Le problème culturel wallon, 1939, p.20-39

 

(p.20) … quant à nous, point n’est besoin Pour « devenir ce que nous sommes» – autre sophisme à la mode de renoncer à ce que nous avons toujours été et resterons intellectuellement: des Français.  Des Français du Nord, comme d’autres sont Français de Provence, de Suisse ou du Canada, avec tout ce que cela implique de différenciation et de particularisme régional.  Libres à certains de voir un vasselage dans cette dépendance.  Les Wallons, pour leur part, ne sauraient considérer comme un lien de subordination le fait de participer à une culture millénaire qui les enrichit (…).  Nous sommes fiers que l’enfant qui naît en nos demeures reçoive, au foyer ses parents ou à l’école de son village, l’instrument qui lui permettra de s’élever lui-même et, s’il le veut, accéder aux multiples trésors du génie français, à Villon comme à Rabelais, à Montesquieu comme à Paul Valéry, à Molière comme à Claudel. Et nous ne sommes moins fiers d’être associés, par une communion intellectuelle et morale, à la destinée d’un grand peuple qui parle encore un langage chrétien et universel, (…).

 

(p.21)  L’APPORT DES DIALECTES.

Il n’y a pas de culture wallonne, mais il y a un apport wallon au patrimoine de la culture.  Le rôle des dialectes est capital ici.

 

1970s

André Goosse, in: Nouvelles suites, in: façons de parler, LB, s.d.

 

Les belgicismes ne sont pas nécessairement des monstres (surtout si l’on met à part les décalques de la syntaxe flamande dans certains milieux bilingues).  Il y en a peu qu’on ne puisse justifier par des raisons linguistiques.  Avant-midi comme substantif est aussi bien formé qu’après-midi, mais il n’appartient pas au français commun.  la répartition des rôles entre savoir et pouvoir est différente à Liège et à Paris; il n’y a pas de raison logique ou linguistique pour privilégier l’un ou l’autre système, mais celui qui règne en Belgique est minoritaire dans l’ensemble de la francophonie. Avoir bon n’est pas plus étrange qu’avoir beau. Et ainsi de suite.

 

1971

J. Boly, La Wallonie dans le monde français, 1971

 

(p.21) La Francophonie est la dimension géographique de la francité.  Elle répond à ce que nous avons de plus profondément humain: la qualité de notre être français et la solidarité spirituelle qui en découle.

 

1973

Albert Parisis, Le « Mois de la Francité » à Liège, VA 09/09/1973

 

Le français n’est pas le rassemblement des francophones, de ceux qui parlent français.  Elle est plus que cela: elle est une culture déterminée, une façon de voir la vie et de l’exprimer, un génie particulier servi par une langue, sans se résumer en celle-ci.

 

1973s

André Goosse, Les liaisons, in: Façons de parler, LB, s.d. (1973)

 

La démocratisation de la culture a eu ce résultat que les gens du peuple ont moins amélioré leur langue que la bourgeoisie n’a gâté la sienne, adoptant les façons de parler jadis tenues pour vulgaires (le verbe foutre par exemple).  Ce mouvement, qui a son maximum à Paris, et moins marqué dans la province en dehors de France. »

« Un spécialiste a écrit en 1928 à propos de « aimer-r-un-homme »: « Même de nos jours, en langage oratoire et dans la lecture, il y a encore des ‘attardés’ qui montrent leur attachement à cette liaison généralement rejetée. » (H. Langlard, La liaison dans le français, p.126).  Sans chercher à courir aussi vite que les Parisiens, on peut être soucieux de ne pas apparaître comme un attardé, en cultivant les liaisons affectées ou pédantes. »

 

1980s

L’ abbé Pirmez, curé de Bambois: “La France est la fille de l’église.”

 

1980s

R. Viroux, « De Walen” van Guido Fonteyn, of Wallonië bekeken door een franskiljonse bril, in: Zannekin, s.d., p.129-132

 

Guido Fonteyn bekijkt Wallonië en de Walen als buitenstaander, die zij zijn inlichtingen inwon bij medewerkers die allen naar een bepaalde windrichting zijn gericht. H et valt dan ook te betwijfelen of de Walen uit zijn boek « De Walen, een onderhuidse beweging » een betere kennis over zichzelf en hun land kunnen verkrijgen.

W ant een betere zelfkennis is zeker nodig. (Zo hoorde ik nog onlangs in het openbaar betreuren dat de Walen wel wisten wie Jacob van Artevelde was maar dat Dom Spirlet onbekend was. Hoe is het mogelijk dat men een faillietgegane kanonnengieter wil vergelijken

met een groot staatsman? )

Van een geschiedenis van Wallonië als eenheid is geen enkele sprake. Zo hebben bijvoorbeeld de prinsbisschoppen van Luik nooit meer belangstelling voor Namen of Henegouwen gehad dan de graven van Vlaanderen. Luik was voor de Namenaars tijdens de lange en wrede oorlog van de Koe de vijand. Aan de eeuwenoude vijandschap herinneren nog steeds gezegden, die in het Naamse land gangbaar zijn:

« Qu’ i vègne, s’ i vint d’ Bovègne

S’ i vint d’ Dinant, nos l’ ritchèsserans. »

(laat hem komen als hij van Bovègne (Bouvigne) komt, maar komt hij van Dinant, dat toendertijd tot het prinsbisdom Luik behoorde, dan zullen we hem wegjagen) of.

 

« Va-z-è t … à Malonne, c’est payis d’Lîdje. »

(Ga je behoefte in Malonne doen, het is Luikerland)

 

De politiek van Luik om te trachten de dienst uit te maken, heeft tot gevolg dat de inwoners van de andere Waalse provincies de Luikenaars « prins-bisschoppen » noemen.

 

Dat de Walen met de Fransen tegen de Oostenrijkers vochten is te boud beweer als men weet dat de Gardes Wallonnes in Oostenrijkse dienst in het jaar 1800 in Marengo (ltalië) als laatste stand hielden tegen de troepen van Napoleone Buonaparte. Het is wel waar dat sommige Walen tijdens de Franse bezetting van 1793 tot 1814 voor de Fransen gevochten hebben. M en moet daarbij niet vergeten, dat de Fransen de militaire dienstplicht hebben ingevoerd.

 

Sommigen konden eraan ontsnappen door zich schuil te houden of zich te verminken. (p.130) Daarentegen waren er anderen die  vrijwillig voor de Fransen vochten. Ook tijdens de Tweede Wereldoortog zijn er Walen voor Adolf Hitler naar Rusland gegaan. Vergelijk: de Duitse bezetting duurde slechts vier jaar en de Franse bezetting ruim 21 jaar!

 

Is dat Wallonië? Is dat het gehele Waalse volk?

Het is ook vals te beweren dat de Walen bij de Guldensporenslag in 1302 aan de zijde der Fransen streden. Het tegendeel is waar: aan de zijde der Vlamingen vochten 600 Naamse soldaten. Zelfs mannen uit Fosses-la-Ville, dat toen deel uit maakte van het prinsbisdom Luik, behoorden tot de Naamse troepen.

De bewering dat het niet veel scheelde. of Wallonië zou deel uit maken van Frankrijk is waar, maar het scheelde in de loop van de geschiedenis even weinig of het maakte deel uit van Nederland of Duitsland.

Waaraan is het te wijten dat de aandacht van de Walen zich in de loop der tijd vooral richtte naar het Zuiden ? De machtigen kozen, evenals in Vlaanderen. de Franse taal als cultuurtaal en drongen die het volk op. Daar de verschillen tussen de eigen taal. het Waals, en het Frans niet zo groot zijn viel het voor de Walen niet zo hard als voor de Vlamingen. De hele culturele politiek die in Wallonië gevoerd wordt. heeft ook nu nog ten doel de Walen in de Franse

cultuursfeer op te nemen. Daar Frans de enige taal is die de Walen op de scholen voldoende leren beheersen. is het een logisch gevolg dat ze zich door die taal en cultuur laten beïnvloeden. Men dient hierbij te bedenken dat Frankrijk enorm veel geld besteedt aan zijn culturele expansie met imperialistische, economische en politieke bedoelingen. Deze propaganda werpt zijn vruchten in voldoende mate af, zodanig dat veel Walen denken dat Frans een wereldtaal is. die zelfs het Engels kan beconcureren !

 

In zijn boek neemt Guido Fonteyn een overduidelijke francophone houding in, (p.131) die grenst aan het kinderachtige. Waar haalt hij het vandaan om te beweren dat de belagers van de Walen altijd uit het noorden en oosten kwamen. Zonder nog rekening te houden met de Romeinen kwamen de Spanjaarden. de Oostenrijkers. de Boergondiërs en de Franse revolutionairen uit het noorden ? Of beschouwde de Walen deze bezetters met hun brandschattingen. moorden en plunderingen als eervolle lieden, die volkomen in hun recht stonden?, En zijn dat barbaarsheden volgens de normen die men zo graag de Duitse troepen oplegde?

 

In dit boek .-De Walen, een onderhuidse beweging’. volgen de ondoordachte ,   belachelijke uitspraken elkaar. Hoe komt de schrijver op het idee dat de W alen zich schaamden om in het buitenland Belgen of Vlamingen genoemd te worden? De rijke kooplieden van Namen, Dinant en Hoei lieten zich in de middeleeuwen graag « Mijnheer » noemen. In het Waals is een « on mènir » nog steeds een hoge Piet. Tekenend voor de verwantschap met het noorden is dat

de Waalse protestanten bij voorkeur uitweken naar het noorden in tijden van vervolgingen en er zich steeds thuis voelden. In de steden als Breda, Delft, Den Haag en Amsterdam bestaan nog steeds Waalse kerken en kerkjes.

De conclusie dat velen de Franse bezetters welgezind waren (blz. 74) is even correct als de conclusie dat de Luikse bevolking pro-Duits zou zijn na het zien van foto’s met juichende mensen die de Duitse soldaten verwelkomen in hun stad en gepubliceerd werden in « Signal » van juni 1940. Over de Franse bezetting rond 1800 van het Walenland handelt het zeer interessante boek van André Depinne: Cerfontaine à l’ époque française: 1793-1815″, verschenen in de historische reeks Pro Civitate nummer 35 (1973). In dit boek wordt

zeer uitvoerig aandacht besteed aan de achtergronden van een toenmalige inlijving van het Walenland bij Frankrijk. Maar wat van meer belang is dat de houding van de Walen t.o.v. de Franse bezetters er zeer duidelijk wordt beschreven. De Walen bleken helemaal niet zo met de Fransen ingenomen te zijn: Depinne bericht dan ook van kleine anti-Franse activiteiten zoals het omhakken van vrijheidsbomen tot werkelijk grote « verzetsdaden » als het vernietigen van archieven en het saboteren van bestuursmaatregelen.

 

Na Waterloo breekt er voor de Walen helemaal geen sombere periode aan! Onder het bewind van Willem l bloeit de industrie op en Cockerill sticht zijn hoogovens, die nu nog steeds een van de peilers van de industriële bedrijvigheid in het Luikse land vormen. De opstand tegen het Noorden ontstond in Brussel, dat toen een Vlaamse stad was. Leuven, Heverlee, Diest en Aarschot kwamen tegelijkertijd met Luik en Verviers in opstand.

 

Waarom vertel ik dat eigenlijk allemaal ? Wel, om u te vertellen dat men een betere kijk op het Walenland en de Walen niet kan verkrijgen uit het werkstuk van Fonteyn. Deze schrijver kent Wallonië niet en vereenzelvigt de Walen met franskiljons.

Men moet toegeven, dat er veel Walen zijn, die bedrogen worden door de Franse propaganda en er nog steeds van overtuigd zijn dat het voordelig is om Frans te spreken, een taal die zij een wereldtaal wanen. Erger is dat zij deze taal als hun, eigen cultuurtaal willen (p.132) aanvaarden.  Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich van hun Waalse karakter en cultureel erfgoed bewust worden. Gelukkig!

 

1981

Hervé Hasquin, Le français, langue des sciences et des techniques, LS 08/12/1981

 

« Il est manifeste, tant en France qu’en Belgique, qu’une armada grossissante de scientifiques maîtrise de moins en moins bien les concepts de base, et le jargon devient un refuge. »

(NDLR: contradiction : plus loin …)

« Une langue moins corsetée par l’Académie française disposerait d’une plus grande capacité d’adaptation. »

 

1981

F.Ds., Comment la langue française se porte-t-elle?, LB 05/02/1981

 

« On constate que les auteurs belges choisissent l’édition parisienne parce que c’est sur celles-là que le public belge lui-même a les yeux fixés. »

 

1988

Jean Tordeur, Pierre Ruelle déclare son amour à la France, LS 28/03/1988

 

Pour lui, la Wallonie est « un lambeau arraché de la patrie française ».  

 

1988

Garin Adelson, Binche et le carnaval, éd. IP, 1998

 

(p.57) René Légaux

 

«Si in France, tout finit pa des cansons, à Binche, c’est in faisant «in pas d’Dgille» que toutes les fiètes ont leu fin».

René Légaux

 

Bâtie sur le roc aux portes de France, nourrie aux sources vives du verbe roman, inspirée dans ses élans par l’esprit méridional, Binche a marqué ses enfants du sceau gaulois. Les cœurs des enfants d’ici battent à l’unisson du cœur de la France.

 

Dans son livre « T’Avau Binche », écrit en 1942, René Légaux invite nos visiteurs à l’accompagner dans la découverte de sa ville natale mais avant toutes choses, il fait écho à l’amour spontané et instinctif qu’il porte sans limite à r«Alma mater» : la France. «…Ah ! comme à treize ans djè voyous d’djà voltie la France ! Pourtant, à l’escole éièt dins les gazettes, on partout de «la France, pourrie». Mais èm grand’pée, qui astout in bon chrétien, èm disout toudis que la France, ça n’astout nie les hommes qui astin’tè au pouvoir – que /eusses passinnent – mais qu’èl visâche dé la «Fille aînée de l’Eglise» démorout toudis biau, toudis juste. Il astout au d’zeur dèl politique, éièt ç’astout grâce à li que nos pères avinnent conservé l’liberté in 1831. Il ajoutout que li, il aimout toutes les Frances : èl ciènne de Saint Louis2, dé Jeanne d’Arc3, dé Turenne4, dé Louis XIV éièt d’Jean Bar6, comme i m’tout dins les mêmes sintimints la France dé Jemmape6 éièt d’Napolèyon 1er». Et il ajoute que les leçons d’histoire que son grand-père lui a données lorsqu’il était gamin lui ont ouvert les yeux et que toute sa vie, il lui sera reconnaissant et il invite les adultes wallons à suivre l’exemple de son grand-père. «Parints wallons, à l’soirée, à l’escrènne, racontez à vos infants les histoires du passé. Parléz-lieu de la France ; dites-lieu toudis d’raguider du costé que l’soleil se liève éièt dé s’souv’ni que /’lumière éièt l’liberté sont toudis v’nues dès pays latins. In lieu d’sant ça, vos s’rèz fidèles à l’race qui, grâce à vous, né

cand’jra jamais…».

 

En avril 1943, l’ouvrage «T’Avau Binche» de René Légaux fut présenté au théâtre communal par Julien Flament, membre du comité de l’Association des auteurs wallons. Homme de lettres, Julien Flament donna à l’initiative de la ville de Bruxelles, en 1942, une série de cours consacrés au «Carnaval à travers les âges et les pays». Il souligna les mérites très particuliers de l’auteur du livre qui voulait montrer que Binche existait et méritait d’être visité autrement que pendant les Jours de Carnaval.

 

Je le cite : «Et quel trésor découvert au tréfonds de l’âme populaire, enchâsse la dernière partie, avec ses «fautes», ses croyances légendaires, cette vie du «P’tit jeune homme de Binche», contée par les chansons «enfantines», rondes, couplets de tirage au sort, strophes satiriques ou mélancoliques, airs de Gilles… ». Et René Légaux de présenter le commerçant binchois avec un esprit observateur peu ordinaire : «Pou fer du commerce éièt racler branmin dès lyârds, après les Binchous, i n’a pus rien».

 

L’auteur met en évidence le côté «malin» des gens d’ici :

«In 1500, Guillaume dé Croy, seigneur dé Biaumont, avout oblidgie lès cordonies éièt les marchands d’étoffes dé s’Seigneurie à mette leû marque dessus leû n’ouvrâche, lieu desfindant de vinde dès marchandises «fabriquées hors ville». Il avout minme èscrit in grandes lèttes que ç’astout pou impéchie les Binchous dé v’ni leû fer concurrence».

 

 

René Légaux

 

1  René Légaux est né en 1897 ; il faut donc situer les faits qu’il évoque aux

environs de 1910, soit peu avant la première guerre mondiale.

Prisonnier politique, il mourut en janvier 1945 au camp de Neuengamme.

2 Saint Louis ou Louis IX (Roi de France) qui, au XIII’ siècle, combattit l’Egypte, grande puis­sance musulmane, mais fut fait prisonnier avec toute son armée. En 1270, il s’embarque pour la Tunisie mais y périt avec une grande partie de son armée.

3 Jeanne d’Arc mène la lutte contre les Anglais qui occupaient la

Normandie, le Nord et Paris. Elle sera brûlée à Rouen en 1431.

4 Turenne : un des chefs d’armée de Louis XIV «Le Roi Soleil» (1643 à

1715) qui fait triompher l’absolutisme en France.

f Jean Bart : corsaire français qui, sous le règne de Louis XIV, fit subir de lourdes pertes aux Anglais et aux Hollandais.

6 «Jemmapes» était l’orthographe officielle de ce chef-lieu de

département sous la période française de notre histoire.

Le général Dumouriez y vainquit les Autrichiens en novembre 1792, à la

suite de quoi fut érigé le monument surmonté du coq gaulois devenu de

nos jours, symbole de la Wallonie.

 

1988

Willy Bal, Langue fr. et coopération au développement, Louvain, oct. 8, 1988

 

(p.13) « Solidarité par le français pour le développement.  Telle est la seule véritable justification de la francophonie. »

 

(p.13) « Telle devrait être la forme nouvelle que prendrait l’ universalité de la langue française: non plus fleuron des élites, ornement des cours et des salons, moins encore conquérante d’ empires, mais servante des peuples. »

 

1988

M.G., Pour l’île déserte, Le Vif 04/03/1988, p.45

 

Voici les lectures favorites de quelques personnalités belges.

Marianne Basler, Philippe Bodson, Thierry Boutsen, Gérard Deprez, Jean Gol, Frédéric Jannin, Paul Lannoy, Pierre Mertens, Isabelle Pousseur, Antoinette Spaak, Robert Stéphane, Olivier Strelli, Alain Van der Biest

(tortos è francès)

 

1990

Catherine Dethnie, une capitale /=Namur/ qui se veut le bastion de la langue de Voltaire, LS 05/01/1990

 

1990

C. Laporte, Deux journées wallonnes ce samedi, à Charleroi, LS 02/03/1990

 

« Une initiative de l’association Wallonie française ».  Sous la présidence du professeur Marc Wilmet de l’ULB, 4 « gros bras » débattront de la question (le sénateur Wasseige, Perin, Swennen et Ruelle) suivante: « Et si la Wallonie était encore plus française qu’on ne le croyait?  Une réponse économique, politique et culturelle à la question. »

 

1990

Serge Moureaux, Président de l’assemblée de la COCOF (Bruxelles), Bruxelles et la francité, LS 05/11/1990

 

« … un attachement resserré /entre Bruxellois et Wallons/ à une richesse culturelle de valeur universelle. »

« C’est parce que je respecte profondément (sic) la culture, la croyance, la philosophie de l’autre que je suis tellement jaloux des miennes. »

« La pluralité sous forme de juxtaposition, c’est le ghetto et l’apartheid. »

« Les francophones doivent donc parier dans tous les domaines sur la vertu d’exemple de leur langue et de leur culture, et sous peine de se renier, des valeurs que celles=ci ont la vocation historique de porter. »

 

1990s check

Charlier Gustave, Maurice Wilmotte, un grand wallon (1861 -1942)

 

En la personne de Maurice Wilmotte, pro­fesseur émérite à l’Université de Liège, la Wallonie a perdu, pendant la seconde guerre mondiale, l’un de ses intellectuels les plus éminents de l’époque, l’un de ceux dont la réputation s’était, de longue date, imposée aux élites étrangères. Chef incontesté de notre école nationale de philologie romane, il avait, dès 1885, préludé par des publica­tions savantes et des recherches érudites, à l’étude scientifique de nos dialectes romans. Elève du grand Gaston Paris, il a formé chez nous plusieurs générations de romanistes qui ont porté longtemps le témoignage de sa science et de sa méthode. Outre un excel­lent petit livre sur «Le Wallon», on lui doit d’importants travaux sur l’histoire littéraire de la France au moyen âge ; il en a, en quel­que manière, donné la synthèse dans ses mémoires sur «L’Epopée française» et sur les «Origines du Roman en France». Ils lui ont valu d’être admis tôt à la Classe des Lettres de l’Académie des Sciences et de se trouver au nombre des membres fondateurs de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises. Pendant la guerre de 1914-1918, il professa avec éclat aux Uni­versités de Bordeaux et de Paris, et cette dernière ne manque point de lui décerner le titre recherché de docteur «honoris causa». Mais le professorat ne pouvait suffire à la nerveuse activité de Maurice Wilmotte. Il fut aussi un étincelant conférencier et un journaliste des plus appréciés, qui collabora longtemps au «Petit Bleu», sous le pseudo­nyme wallon de «Respleu». Il fut le der­nier directeur de la «revue de Belgique» à laquelle il donna de nombreux et importants articles. Il créa, par la suite, la «Revue Franco-Belge» où il fit, avec une vivacité compréhensible, la critique des livres nouveaux. Pour aider nos auteurs de langue française à se faire connaître et apprécier, il fonda une maison d’édition «La Renais­sance du Livre». Il tâta même du théâtre wallon, en collaboration avec son ami Al­phonse Tilkin. D’autre part, filialement attaché à la langue et à la littérature de la France, il n’a jamais cessé de combattre pour elles. Les congrès qu’il organisa pour la défense de la culture française tour à tour à Liège (1905), à Arlon (1909) et à Gand (1913) eurent un profond retentissement. Il fut, de plus, l’animateur de l’Association in­ternationale pour la Culture et l’Extension de la Langue française, fondée par ses soins. Et il créa encore, en pleine guerre de 1914-1918, le Comité d’Entente franco-belge, dont il fut jusqu’à sa mort le secrétaire gé­néral. De l’œuvre énorme qu’a laissé ce grand savant, une part importante était sans doute exclusivement réservée aux érudits. Mais il a réussi à toucher un plus vaste pu­blic par des livres où s’affirmait son talent d’essayiste. Il faut citer, avant tout, sa «Bel­gique morale et politique» ( 1902), ses «Trois Semeurs d’Idées» (1907), ses «Etudes cri­tiques sur la Tradition littéraire en France» ( 1909), sa «Culture Française en Belgique» ( 1912), et enfin son petit volume sur «Frois-sart» (1942), dont sa main défaillante a eu tout juste le temps de corriger les dernières épreuves. Si multiforme qu’ait été sa brillante activité, c’est sans doute dans sa chaire de Liège que Maurice Wilmotte a donné sa pleine mesure. Il a été, avant tout un incomparable professeur, qui avait le don précieux d’instruite en charmant. Il mar­quait à ses jeunes disciples un attachement sincère et profond, qu’ils rendaient en res­pectueuse et reconnaissante affectueuse.

 

1992

Roger Maingain, Respecter la volonté du constituant, LB 29/01/1992

 

« La volonté linguistique voulue par le constituant doit être respectée, et les vrais « racistes » sont sans  doute ceux qui veulent imposer, sous la contrainte politique ou économique, un bilinguisme individuel généralisé. »

 

1997

Liste des adhérents au Manifeste
« CHOISIR L’AVENIR »
(arrêtée au 30 avril 1997)

 

André Robert, ULB & UMH
Antoine Raymond, UCL
Aschen Guy, ICHEC
Bardos-Fetoronyi Nicotas, UCL
Barthetemy Jean, UMH
Bastia France, présidente de l’Association des Écrivains Belges
Bernard Luc, UCL
Bertin Chartes, académicien
Blanpain Daniel, lSTI
Bolle de Bal Marcel, ULB
Bosly Henry, UCL
Bublot Georges, UCL
Ciglia Jean, FUNDP
Claeys Paul, ULB
Colson Bruno. FUNDP
Courtois Luc, UCL
Crappe R., UMH
Dal Georges Albert, UCL
De Backer Louis, UCL
De Beys Xavier, UCL
De Bruycker Phitippe, ULB
De Coninck Gérard, ULg
De Cuyper Jacques, UCL
Vicomte de Duve Christian, UCL – prix Nobel de médecine
De Heusch Luc, ULB
Dehousse Nicolas, ULg – académicien
Delfosse Pascale, UCL
Delieu Robert, IHECS
Baron Delpérée Francis, UCL
Delruelle Edouard, ULg
Demaret Paul, ULg
Denis Pierre, UCL
de Patoul Serge, UCL & FUSL
Dereze Gérard, UCL
de Saint Georges Pierre, UCL
Dessart Michel, FUSL
De Villé Philippe, UCL
Dressen Cécile, ULg
Druylans Philippe, FUCAM
Dumont Pierre, UCL
Dumoulin Michel, UCL
Dupont Pol, UHM
Duquesne de la Vinelle Louis, FUCAM
Durez Martine, UHM
Favresse Jean-Michel, ULB
Favart Denis, UCL
Flamme Maurice-André, ULB
Franck Christian, UCL
Frere Jean-Marie, ULg
Frognier André-Paul, UCL
Gérard Philippe, FUSL
Gillis Paul, ULB
Goosse André, UCL, secrétaire perpétuel de l’ Académie
Govaerts André, ULB – ancien président de l’ Académie de Médecine
Grégoire Michèle, ULB
Gryspeerdt Axel, UCL
Halleux R., ULg
Hanotiau Michel, ULB
Hansenne Jacques, ULg
Helin Etienne, ULg
Humblet Jean Emile, ICHEC
Huveneers Christian, UCL & FUNDP
Huyberechts Simone, ULB
Jacquemin Jean-Charles, FUND.
Baron Jaumotte André, ULB, président et Recteur honoraires
Javeau Claude, ULB
Kestens Paul, ULB
Lagasse Charles-Etienne, ICHEC
Lagasse Dominique, ULB
Laloire René, UCL
Lambin Jean Jacques, UCL
Lambotte René, ULg
Lanotte Olivier, UCL
Laurent Thierry, UCL
Lebrun Marc, UIESP
Lebrun Philippe. UCL
Lenaerts Robert, UCL
Léonard Jean, ULB
Leton André, Université de LilIe 2
Levaux Laurent, HEC
Levaux Vincent, UCL
Levie Guy, UCL
Lints Frédéric, UCL
Loriaux Christian, FUSL
Lux Bernard, UHM
Maingain Bernard, FUCAM
Moroir André, ULB
Molle Léopold, ULB
Nagant Didier, UCL
Nauwelaers Claire, Université du Limbourg (Pays-Bas)
Norro Michel, UCL
Pipart Guy,ISA
Pollet Jean-Claude, FUNDP et UCL
Quenon José, UMH
Remiche Bernard, UCL
Renchon Jean-Louis, UCL
Rezsohazy Rudolf, UCL
Rigaux François, UCL
Rihoux Benoît, UCL
Risopoulos Basile, ULB
Robaye René, FUNDP
Romus Paul, ULB
Rutten Benoît, ULg
Scholsem Jean-Claude, ULg
Seiler Daniel, Institut d’Études Politiques de Bordeaux
Spineux Armand, UCL
Taverne Michel, UCL
Thines Georges, UCL
Thiry Bernard, ULg
Thisse Jacques, UCL
Tulkens Françoise, UCL
Tulkens Henri, UCL
Van den Hove Didier, UCL
Van Ryn Jean, ULB
Vokaer Roger, ULB académicien
Walckiers Marc, UCL
Wilmet Marc, ULB
Winkin Yves, ULg
Woitrin Michel, UCL – administ. gén. honoraire
Wunsch Pierre, UCL et FUSL

 

Manifeste

 

 

 

CHRISTIAN FRANCK
ANDRÉ-PAUL FROGNIER
BERNARD REMICHE
VINCENT VAGMAN

 

1999 sera vraisemblablement une année très importante pour la Belgique fédérale. A priori, ni la tenue d’élections fédérales, régionales et européennes, ni la révision de la loi de financement des Communautés et Régions, prévues pour cette année, ne sont en soi des enjeux qui impliquent une possible désintégration de l’État fédéral. Il se trouve pourtant que la légalité constitutionnelle de 1993 connaît une légitimité décroissante chez les élites flamandes. Par des revendications multiples, telle la défédéralisation de la Sécurité sociale et, plus généralement, l’aspiration à un confédéralisme résiduel, c’est une légitimité nationaliste flamande qui prend de plus en plus congé du fédéralisme belge. 1999 pourrait marquer le début de la crise de la légitimité fédérale, comme 1963 (avec la fixation de la frontière linguistique) ou 1968 (avec le Walen buiten) ont témoigné du commencement de la fin de l’État unitaire.

Sans doute appartient-il aux partis politiques francophones de réagir face à cette situation. Mais il est aussi de la responsabilité de professeurs et de chercheurs universitaires, d’intellectuels et de personnalités de la société civile, d’éclairer le sens des événements et de proposer des solutions qui garantissent l’intérêt général des Wallons et des Bruxellois francophones. Si cette démarche est encore rare, elle exprime pourtant un besoin de plus en plus grand de la société civile de ne plus se contenter de déléguer aveuglément son destin à ceux qui les dirigent.

Dans le cadre des sciences humaines et particulièrement de la science politique qui les ont aidés à analyser la situation, les auteurs de cette initiative ont cherché à comprendre ce qui se passe dans le nord du pays, à prévoir les évolutions et à étayer leurs choix, inévitablement normatifs, d’une manière qu’ils espèrent la plus objective possible. Dans cet esprit, ils veulent mettre ensemble les Wallons et les Bruxellois francophones en position d’attente stratégique face aux scénarios du futur.

Dans le débat politique qui pose clairement la question de l’avenir de la Belgique, que ce soit dans le sens de son maintien dans le cadre fédéral actuel, de sa transformation en une confédération ou, encore, de sa suppression, les auteurs privilégient le maintien d’un fédéralisme éventuellement renégocié, offrant des conditions de coexistence entre Flamands et Francophones qui soient équilibrées et sans équivoque. Si c’est impossible, ces mêmes auteurs mettent en garde contre un confédéralisme qui ne serait que transitoire et, à terme, désastreux pour la coopération et l’avenir des Wallons et des Bruxellois francophones. Ils explorent, enfin, les conditions d’une séparation où il s’agirait d’assurer au mieux l’existence et la place des Francophones dans l’Europe de demain.

Par ailleurs, face aux visées d’un mouvement flamand de plus en plus offensif, cet essai privilégie l’association – respectueuse des autonomies régionales acquises – entre la Wallonie et Bruxelles. Si la Flandre entreprenait de se soustraire de la Belgique fédérale, la Wallonie et Bruxelles – cette dernière n’ayant pas vocation à l’apesanteur politique – devront forger leur communauté de destin et lui donner la forme institutionnelle que requerra la tournure des événements.

La crainte de l’avenir, ou même plus simplement de choisir, conduit souvent à préférer certaines utopies au principe de réalité. À ce titre, l’Europe occupe une place de choix : elle résoudrait par un coup de baguette magique le problème de Bruxelles, en lui donnant un statut de ville européenne ; de manière générale, elle réglerait la question belge grâce à la fin de l’Europe des États au profit d’une Europe des Régions qui aboutirait immanquablement à la séparation douce qu’exigeraient les faits. Même si,
au plan des idées, ces perspectives paraissent parfaitement valables, le but de cette démarche est de regarder la réalité sans fard et de penser le futur proche sans l’invocation d’un quelconque deus ex machina qui viendrait trop opportunément nous éviter la difficile responsabilité de choisir l’avenir. Telle est la vocation de cette initiative qui veut mobiliser les esprits sans peur ni nostalgie.

 

Wallonie-Bruxelles : union et différenciation

L’histoire des relations entre la Wallonie et Bruxelles est faite d’impulsions à s’unir et de tendances à la différenciation.

Jean Gol parlait d’une nation francophone et son successeur d’un espace francophone ; depuis le congrès d’Ans II, le parti socialiste insiste sur l’alliance Wallonie-Bruxelles. (…)

 

Bruxelles ville internationale et politique-fiction (…)

Scénarios pour l’après-1999 (…)

Négociation ou consultation populaire (…)

Un déblocage des problèmes de Bruxelles et de la périphérie

(…) Que la situation à Bruxelles soit encore taxée d’arrogance francophone et que de nouvelles revendications se fassent jour, sans pour autant que la situation globale des Francophones au niveau fédéral soit elle aussi améliorée, parait en revanche politiquement anormal.

Pourtant, l’on pourrait penser à une pacification de la Région bruxelloise et de sa périphérie qui serait basée sur un principe de droit international que la diplomatie belge recommande à l’extérieur de ces frontières dans le cas des problèmes de frontières en Europe de l’Est, tout en le refusant à l’intérieur de ces frontières pour les minorités francophones de Flandre (les minorités flamandes et germanophones étant déjà hyper-protégées et n’en ayant pas besoin). On veut parler ici de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe. (…)

Or, la Belgique elle-même se refuse à signer cette convention.  (…)

 

Si la Flandre tempère son imaginaire en le confrontant au principe de réalité sociologique que représentent les Wallons de Fourons et les Francophones de la périphérie, si elle peut appliquer sur son territoire des valeurs qu’elle recommande vivement aux autres peuples, le statuquo des frontières intérieures peut être maintenu dans le cadre de la Belgique fédérale.

 

(…) L’hypothèse de la sécession flamande : les avenirs possibles.

 

(…)
La sécession flamande laissera alors les Francophones de Bruxelles et de Wallonie prendre en main leur destin. Les deux Régions devront décider de leur avenir en recourant au référendum : vivre séparément ou former entre elles une confédération ou une fédération (on voit mal un retour à un État unitaire). La fédération est la forme d’État qui leur permettrait d’assurer leur solidarité tout en conservant leur autonomie. Cette fédération pourrait continuer à se faire dans un cadre belge nouveau. La Belgique prendrait alors la forme d’un État fédéral Wallonie-Bruxelles.

 

Cette solution correspond d’ailleurs aux voeux de la population wallonne. En témoigne le sondage du Vif-L’Express de novembre 1992, suivant lequel la solution préférée, si la Flandre devenait indépendante, serait en premier lieu de s’unir avec Bruxelles dans un nouvel État francophone (67 %), puis l’indépendance de la Wallonie (19,6 %) et enfin le rattachement à la France (9,8 %). On peut penser, par ailleurs, qu’un référendum qui irait dans ce sens constituerait un acte volontariste qui réglerait le problème des vieilles inhibitions capitale/province entre Bruxellois et Wallons.

 

Il serait normal, dans le même esprit, que la Communauté germanophone puisse aussi décider de son avenir.

(…) Il est aussi vraisemblable que l’entité flamande ne jouirait au départ que de peu de sympathies auprès d’États membres comme l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni ou l’Italie, peu enclins à favoriser l’éclosion étatique de certaines de leurs entités régionales.

 

/ Et la France ? !!!!!!/

 

(…) La dissolution de l’État belge aura certainement eu pour effet de rapprocher les Francophones de la France, ce qui impliquera, au minimum, le développement de liens de coopération particuliers. Même les observateurs les moins rattachistes – comme le Groupe Coudenberg dès 1987 (Quelle Belgique pour demain ?) ou R. Falter, directeur du CEPESS et ancien journaliste au Standaard (Het land van drie naties dans Ons Erfdeel, 1996) – reconnaissent, si l’État belge actuel disparaît, le caractère inéluctable de ce rapprochement.

 

Synthèse

Réfléchir à des avenirs possibles

(…) Les auteurs, cependant, se sont attachés à ouvrir un éventail de propositions constituant un macro-projet, sommairement intitulé Wallonie-Bruxelles-Europe, susceptible de rallier les énergies et de donner un sens à l’avenir. Les clivages partisans conservent, bien entendu, toujours leur poids. Mais ne sont-ils pas à surmonter dans des moments d’urgence collective (1) ?

 

 

(1) Les auteurs invitent les lecteurs désireux de poursuivre cet effort à le leur faire savoir afin de créer, avec eux, un mouvement d’opinion pluraliste susceptible de peser sur les événements par la qualité de ses idées et de ses propositions.

Adresse de contact :
M. Bernard Remiche,
rue Geleytsbeek, 14A,
1180 Bruxelles

 

1998

E.V.B., Les morts s’accumulent sur les pentes du Mont-Blanc, LB 29/08/1998

 

Selon le Club alpin belge: “Le Mont-Blanc (…) est le toit de l’Europe”.

 

2000

O.P., Détruit par Louis XIV, le château renaîtra bientôt de ses cendres, LS 25/01/2000

 

Christian Kellen: “Si la France possède le plus grand château d’Europe, nous aurons sans doute le plus petit.”

Il s’occupe de la construction de la maquette de l’ancien château de Neufchâteau.

 

2001

D.Z. Godefroid / Guy Goffette : « Je suis antinationaliste », AL 19/10/2001

 

Guy Goffette s’est toujours senti universel.

« Etre belge, je m’en fiche. On est le poète de sa langue. Je suis antinationaliste », affirme le poète, aujourd’hui conseiller à la maison Gallimard à Paris.

 

2001

B. Mottet, Philippe Colling, Béatrice Clementz, Quand ECOLO se fait indispensable, AL 29/03/2001

 

Des frites en bord de mer

–                      Claude François, Jacques Brelou MC Solaar ?

–                      Jacques Brel pour les paroles, MC Solaar pour le tempo.

      (…)

–                      Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte ou Richard Bohringer ?

–                      Thierry Lhermitte ! J’ai lu des choses sur lui et c’est quelqu’un de beaucoup plus profond qu’il n’y paraît.

–                      Marcel Proust, Michel Tournier ou Marguerite Duras ?

–                      Je ne connais pas deux de ces auteurs, mais j’aime beaucoup lire. J’emprunte

            régulièrement des livres au bibliobus. J’aime bien les histoires qui partent sur une

            histoire réelle.

–                      La côte belge, les Vosges ou la Moselle luxembourgeoise ?

–                      La mer. On y va d’ailleurs à Pâques.

–                      Vin, bière ou eau plate ?

–                      Le vin, plutôt un côtes du Rhône.

–                      Steak frites, écrevisses ou matoufé ?

–                      Steak frites, J’aime bien les frites.

–                      Dominique Voynet, Daniel Cohn-Bendit ou Noël Mamère ?

–                      Daniel Cohn-Bendit, je le trouve un peu lourd, Noël Mamère n’est pas mal, mais Dominique Voynet à un petit quelque chose en plus.

–                      « L’Avenir du Luxembourg », « Le Monde  » ou « Charlie Hebdo  » ?

–                      Je peux lire les trois, Cela dépend de mon humeur et de ce que je cherche à ce moment.

–                       

2003

Catherine Ernens, L’argument économique, un alibi, VA 01/02/2003

 

Hervé Hasquin : « Le Flamand pense d’abord à consommer flamand. Prenez la télévision. Un tiers des francophones regardent de façon privilégiée les chaînes françaises. 7 % des Flamands font de même pour les chaînes hollandaises. »

 

2004

Une rue sur cinq pourrait changer de nom à Fourons, LB 02/09/2004

 

A la demande de la direction des postes, le conseil communal de Fourons a adopté le principe de changement de nom de 40 des 200 rues de la localité.

La majorité fouronnaise (Voerbelangen) a procédé à un lifting en puisant des noms de rues dans l’histoire locale. Avec un caractère germanique trop prononcé dit l’opposition francophone.

 

2004

Virton / Cercle Pausanias – A l’école française d’Athènes, AL 20/11/2004

 

Les membres du Cercle Pausanias, de Virton, ont été reçus par le directeur de la fameuse école française d’Athènes, au cours d’un très beau voyage.

 

2005

Marbehan / Culture – Le groupe ‚Cultures’ en voyage en France, AL 04/03/2005

 

La France reste le pays de prédilection pour les organisateurs.

Michel Constant 063/41.10.52

Jean-Marie Pairoux 063/41.14.23

 

2007

UNE LANGUE INOUÏE

PAR PATRICK ROEGIERS (collabo complètement aliéné)

 

Le Belge n’a pas de langue propre.
Le Belge n’a pas de langue maternelle.
C’est un paria, un exclu, un orphelin du langage.
Babel, babil, babeleer, broubeleer, bruxelleir.
Le problème du Belge, c’est de parler français.

En Belgique, le français est une langue étrangère.
Car le français, «méthodique et précis», instruit la pensée.
Or, la langue, en Belgique, rencontre peu la pensée
Le Belge n’a point d’attrait pour une pensée sérieuse.
Il aime le concret, le vrai, le familier, le pesant, le trivial, le plein, le goûteux, l’organique.
Les mots belges disent autre chose que ce qu’ils disent.
Ils ont certes un sens premier.
Mais sont sans portée seconde.
Le sens émane d’abord du son.
Le néologisme belge est essentiel.
Il ouvre l’accès à l’insensé.

Le rôle de l’écrivain belge est d’inventer sa langue plutôt que de parler la langue commune, c’est-à-dire le «bon» français, qui sied aux Français.
Le sabir belge échappe à toute logique.
La langue belge est insoumise, incorrecte et très gaffeuse.
Elle est l’exact contraire d’un flux limpide, juste et pondéré.

Le Belge pâtit d’un abcès sur la langue comme celui qui tortura tant Christian Dotremont.
Le Belge, taiseux, n’est pas un beau phraseur.
Le Belge s’exprime par ouï-dire.
La langue cacophone définit son territoire.
Le Français a la langue bien pendue.
Le Belge a la langue bien fendue.

Le Belge? Une langue de peintre!

Le Belge est une langue morte
Tue et, partant, tuée.
Dès son orée.
Le Belge ne prend pas la parole.
Il la rend.
Qu’importe donc comment en France on dit mon nom!
J’écris en belge, si je veux.
Je sens en flamand, malgré moi.
Mais je pense en français.
Et je reste filialement attaché à la langue belge, renégate des œillères, ouillée, mal ouïe, ointe d’ouillouillouilles, parce qu’on n’oublie pas la langue qui parle en soi.

Copyright © Patrick Roegiers, 2007
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne

 

2007

V. La., Hervé Hasquin : « On vit dans un grand bluff », LS 28/09/2007

 

Hervé Hasquin observe les traces de belgitude avec sé­vérité. C’est que l’administrateur délégué du centre d’études du MR analyse les faits à l’aune de son esprit critique d’historien.

 

Ce noir, jaune, rouge qu’on affi­che, c’est l’expression soudaine d’un attachement au pays ? Une chose me sidère, en tant qu’historien : pour avoir beaucoup écrit sur l’évolution de la Bel­gique, je suis estomaqué par le biais que l’on retrouve, pour l’ins­tant, dans le traitement de l’infor­mation. On essaie, côté franco­phone, de nous montrer qu’il y a encore des Belges. Et l’on nous montre et remontre LE Flamand qui se dit encore Belge. Intellectuellement, ça me scandalise. Une vision tronquée ? Au sud du pays, on entretient le mythe que ce qui est en train de se passer dans ce pays, c ‘est de la seu­le faute des hommes politiques. Si les francophones comprenaient le [flamand et prenaient le temps . d’aller voir en Flandre ce qui se ! passe, ils verraient que les choses sont bien plus avancées qu’on ne ! le dit, en termes d’éloignement. Mais non, on vit dans le leurre et ! la duperie. Il est grand temps : qu ‘onfasse comprendre aux fran­cophones que, si, dans un pays, un groupe qui est majoritaire

veut remettre une série de choses en question, la minorité doit s’adapter. Il faut que l’on ait le courage d’expliquer aux franco­phones que, bientôt, tout ne sera i plus comme avant.                    

Philippe Moureaux ne dit pas autre chose, quand il avoue « crain­dre que les francophones ne vi­vent dans l’illusion, refusant de voir les réalités en face » (« Le Soir » du 19 septembre). Nous sommes tous les deux historiens…

 

Mais les sondages, quand mê­me…

 

On les multiplie, mais jamais au­cun média n’a osé poser la ques­tion aux citoyens du nord ou du sud : qu’est-ce que vous entendez par « être belge » ? Alors qu’on au­rait des résultats très différents ! Cela relève de l’escroquerie intel­lectuelle. On vit dans un grand bluff. Puis un jour, on se rendra compte que les choses ont changé.

 

Compter les drapeaux belges, ça participe du même bluff ?

 

Ça fait effet de loupe. Et ça mon­tre que les derniers Belges sont en majorité des francophones bru­xellois. Rien que ça, cela souligne le fossé sociologique présent dans _ notre pays. Il y a encore des Bel­ges au nord du pays mais ils ne donnent pas le même sens au mot que ceux du sud.

 

2009

J. Gheude, in: LS 17/11/2009

 

« De Gaulle disait qu’il fallait ‘dire la vérité au peuple’ ».

 

2009

Claude Javeau, De la France, de la Belgique et de la Wallonie, éd. Larousse, 2009

 

(p.6) La République française devrait-elle annexer la Wallonie, partie méridionale du royaume de Belgique, où le français est la langue officielle pour la majorité de ceux qui y vivent ? Le Wallon (ou plutôt le Liégeois, ce qui – on le verra plus loin – n’est pas la même chose) que je suis fait à cette question une réponse de Normand: p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. Cela dépend à la fois du cours des choses en Belgique et de ce que l’on entend par «annexer». La Belgique tout entière, comprenant donc ce que l’on désigne aujourd’hui par Wallonie, fut déjà purement et simplement annexée par la France pendant une vingtaine d’années, entre 1795 et 1815. C’est la raison pour laquelle certains partisans du rattachement à la France, qu’on appelle justement les «rattachistes», parlent souvent de «retour à la France».

 

(p.119) Annexer et rattacher

 

Avant même de concerner seulement la Wallonie, l’an­nexion était un sujet dans le vent, ce dont Baudelaire témoigne avec une verve tout acerbe (en ces temps-là, rappelons-le, toutes les élites belges parlaient le fran­çais). Je ne résiste pas au plaisir un peu masochiste de citer en entier le passage qu’il y a consacré dans Pauvre Belgique:

«L’annexion est un thème de conversation belge. C’est le premier mot que j’aie entendu ici, il y a deux ans. À force d’en parler, ils ont contraint nos perroquets du journalisme français à répéter le mot. – Une grande partie de la Belgique la désire. Mais c’est une mauvaise raison. Il faudrait d’abord que la France y consentît. La Belgique est un enfant déguenillé et morveux qui saute au cou d’un beau monsieur, et qui lui dit: « Adoptez-moi, (p.120) soyez mon père! » – Il faut que le monsieur y consente. Je suis contre l’annexion. Il y a déjà assez de sots en France, sans compter tous nos anciens annexés, Bordelais, Alsaciens, ou autres. Mais je ne serais pas l’ennemi d’une invasion et d’une razzia, à la manière antique, à la manière d’Attila. Tout ce qui est beau pourrait être porté au Louvre. Tout cela nous appartient plus légitime­ment qu’à la Belgique, puisqu’elle n’y comprend plus rien. – Et puis, les dames belges feraient connais­sance avec les Turcos, qui ne sont pas difficiles. La Belgique est un bâton merdeux: c’est là surtout ce qui crée son inviolabilité. Ne touchez pas à la Belgique ! »

Baudelaire traite ici de la Belgique dans son entier, et cet ouvrage n’est censé, pour sa part, ne concerner que la Wallonie. Avec ou sans Bruxelles : au sein de la Com­munauté française de Belgique, on parle volontiers de la Communauté Wallonie-Bruxelles (et l’avis des Fla­mands n’a pas été sollicité à ce sujet). Pour simplifier les choses, je me bornerai à évoquer la Wallonie telle qu’elle est comprise entre les frontières de l’actuelle Région wallonne. Avec ou sans la minorité de langue allemande? Disons avec, sous réserve d’un éventuel référendum.

(p.121) (…) le RWF (Rassemblement Wallonie-France) n’a, jusqu’à présent, engrangé que des scores très faibles. Son dirigeant, Paul-Henry Gendebien, membre de la noblesse, ancien représentant de la «Communauté Wallonie-Bruxelles» à Paris, descend de l’un des fondateurs (membre du Congrès national) du royaume de Belgique en 1831. Estimé de la plupart de ses concitoyens, il n’a rien d’un excité irrédentiste. Tout au plus pourrait-on voir en lui un obstiné, avec une idée fixe particulièrement tenace. Mais Paul-Henry Gendebien peut s’estimer aujourd’hui récompensé de ses efforts. L’idée du rattachement fait son chemin, comme en témoignent des sondages récents. Même si l’on garde en tête qu’il faut se méfier des sondages, surtout ceux réalisés par la méthode des quotas, dont la valeur scientifique est sujette à caution, ceux-ci attestent toutefois de la progression de l’idée du rattachement dans l’opinion publique fran­cophone belge (on ne sonde jamais les Flamands à ce sujet).

 

(p.126) Nota bene: l’auteur de ces lignes pencherait, sentimen­talement, pour un changement de nationalité dans un cadre institutionnel nouveau. Mais, à côté du senti­ment, il y a la raison; et, en ce domaine, ce sont ses conseils qui doivent prévaloir.

Bruxelles, le 29 juillet 2008

 

Bibliographie

blampain, D. et al., le Français en Belgique, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1997

busekist, A (von), la Belgique: politique des langues et construction de l’État, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1997

dumont, G.-H., la Belgique, coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 2008

dumont, G.-H., Chronologie de la Belgique: de 1830 à nos jours, Le Cri, Bruxelles, 2005

hasquin, H., la Wallonie, le pays et les hommes, Renaissance du Livre, Bruxelles, 1982

hasquin, H., Historiographie et politique en Belgique, Éd. de l’Université de Bruxelles/Institut Jules Destrée, Bruxelles, 1996

laçasse, CH.-E., les Nouvelles Institutions politiques de la Belgique et de l’Europe, Érasme, Namur, 2003

mabille, X., la Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale, CRISP, Bruxelles, 2003

mabille, X., Histoire politique de la Belgique, CRISP, Bruxelles, 2000

roegiers, P., la Belgique: le roman d’un pays, coll. Découvertes, Gallimard, Paris, 2005

 

2 Documents

Jules Destrée était antisémite et francophile

(NB Sa première « qualité » est évidemment niée par l’Institut  Destrée…) (LS, 12/08/1995)

VIP collabo de la France en Belgique / 1930s - l'abbé Mahieu à Waterloo

(in: Jean-Emile Humblet, Le petit livre du jeune Wallon, 1977) (à la sauce « Hitlerjugend »)

VIP collabo de la France en Belgique / 1930s - Georges Truffaut

VIP collabo de la France en Belgique / 1949 - Charles Plisnier

(s.r.)

VIP collabo de la France en Belgique / 1950 - le ministre Fernand Dehousse

VIP collabo de la France en Belgique / 1970s - Joseph Boly

VIP collabo de la France en Belgique / 1970s - la Fondation Charles Plisnier

(Joseph Boly, Joseph Hanse, H. Bourgeois-Gielen)

VIP collabo de la France en Belgique / 1976 - le ministre Antoine Humblet

(in: Michel Humblet en Louisiane, in: Confluent, 47, 1976)

VIP collabo de la France: Marcel Thiry

(in: Der Wegweiser, 4, 1977)

VIP collabo de la France: Antoinette Spaak

(in: P.P.?, 02/03/1978)

1980s - Lucien Outers (du parti raciste FDF), un collabo de la France

(s.r.)

1985 - François Perin (ministre et professeur à l'Ulg), collabo de la France

(LB, 20/03/1985)

L'Action fouronnaise, association de collabos de la France

(1986-1987)

L'hommage des Clubs Richelieu (associations de collabos francophiles) au professeur Génicot (pour services rendus)

(VA, 26/09/1988)

Alain Decaux, reçu par les collabos de la Communauté 'française'

(LB, 18/04/1989; LS, 18/04/1989)

Laurent Fabius invité aux 20 ans du conseil de la Communauté 'française'

(VA, 28/09/1991)

courrier de José Fontaine, francophile, se faisant passer pour un "Wallon"

(15/03/1992)

Jean Gol, collabo francophile

(LB, 1992)

Robert Collignon, francophile et aliéné

(LS, 02/04/1992)

Fêtes de "Wallonie" / Les hauts représentants de la Région 'wallonne" se comportent en gros collabos francophiles

(N. De Backer (Godarville), LS, 05/01/1995)

Translate »
Share This