d‘Uertschaftsnimm

 

Les noms des localités

 

Place names

in Luxembourg

and Arelerland

(province of Luxembourg (Belgium))

 

 

 1 Luxembourg  / Lëtzebuerg

 

 

  • French –Luxembourgish

 

 

 

French

Luxembourgish

 

 

Abweiler (Bettembourg)

Obeler

 

Ahn (Wormeldange)

On

 

Allerborn (Oberwampach)

Allerbur

 

Alscheid (Kautenbach)

Alschent

 

Altlinster (Junglinster)

Allënster

 

Altrier

Altréier (op der Schanz)

 

Altwies (Mondorf/Bains)

Altwis, Wis

 

Alzingen (Hesperange)

Alzeng

 

Angelsberg (Fischbach)

Aangelsbierg

 

Ansembourg (Tuntange)

Aansebuerg

 

Antoniushof (Boevange-Cl.)

Antoniushaff

 

Aresdorferhof

Aresdorferhaff

 

Arsdorf

Ueschdref

 

Aspelt (Frisange)

Uespelt

 

Assel (Bous)

Aassel

 

Asselborn

Aasselbur

 

Asselborn- Moulin

Aasselburermillen

 

Asselscheuer (Lorentzweiler)

Aassel­scheier

 

Bad Mondorf (Diekirch) = Mondorf-Ies-Bains

Bad Mondorf, Munnerëf

 

Bamerthal

Bamerdall

 

Banzelt (Betzdorf)

Banzelt

 

Bartringen = Bertrange

Bartreng

 

Basbellain

Kierchen

 

Bascharage

Nidderkäerjeng

 

Baschleiden

Baschelt

 

Bastendorf

Baastenduerf

 

Baumbusch (Luxbg.)

Bambesch

 

Bauschleiden = Boulaide

Bauschelt

 

Bavigne (Mecher)

Béiwen

 

Beaufort = Befort

Beefort

 

Beauforterhof (Bertrange)

Bouferterhaff

 

Bech

Bech

 

Bech-Kleinmacher

Bech-Maacher

 

Beckerich

Biekerech

 

Beggen (Luxbg.)

Beggen

 

Behlenhof (Junglinster)

Beelenhaff

 

Beidweiler (Junglinster)

Beidler, Bëddeler

 

Beiler (Weiswampach)

Beeler

 

Beisten

Beesten

 

Belair (Luxbg.)

Belair

 

Beles = Belvaux

Bieles

 

Belval-Metzerloch

Belval-Metzerlach

 

Berbourg

Bäerbuerg

 

Berchem (Roeser)

Bierchem

 

Berdorf

Bäerdref

 

Bereldange (Walferdange)

Bäreldeng, Bärel

 

Berg (Betzdorf)

Bierg

 

Berg (Colmar-Berg)

Bierg

 

Bergem (Mondercange)

Biergem

 

Beringen (Mersch)

Biereng

 

Berl = Berlé

Bärel

 

Berschbach (Mersch)

Bierschbech

 

Bertrange

Bartreng

 

Bettange (Dippach)

Betten (op der Mess)

 

Bettborn

Mess – Biebereg

 

Bettel

Bëttel

 

Bettembourg

Beetebuerg

 

Bettendorf

Bettenduerf

 

Betzdorf

Betzder

 

Beyren (Flaxweiler)

Beyeren

 

Bigelbach (Reisdorf)

Bigelbaach

 

Bigonville

Bungeref

 

Bill (Boevange/Attert)

Bill

 

Bilsdorf (Arsdorf)

Bëschdref

 

Binsfeld (Weiswampach)

Bënzelt

 

Binzrath (Mersch)

Bënzert

 

Birkelt (Berdorf)

Bierkelt

 

Birkenhof (Schieren)

Bierkenhaff

 

Birtrange (Schieren

Biertreng

 

Bissen

Biissen

 

Bivange (Roeser)

Béiweng

 

Bivels (Putscheid)

Biwels

 

Biwer

Biwer

 

Biwisch (Troisvierges)

Biwwesch

 

Blaschette (Lorentzw.)

Blaaschent

 

Bleesbrück (Bettendorf)

Bleesbréck

 

Blumenthal (Bech)

Blummendall

 

Bockholtz (Goesdorf)

Boukels

 

Bockholtz (Hosingen)

Boukels

 

Bockmühle (Asselborn)

Bockmillen

 

Boegen = Boevange

Béigen

 

Boevange (Clervaux)

Béigen

 

Boewen = Bavigne

Béiwen

 

Boewingen = Boevange (Attert)

Béiwen (Atert)

 

Bofferdange (Lorentzweiler)

Boufferdeng

 

Bohey

Bohey

 

Bollendorf-Pont (Berdorf)

Bollenduerferbréck

 

Bomicht (Bascharage)

Bomecht

 

Bommert (Bascharage)

Bommert

 

Bondorf = Bigonville

Bungeref

 

Bonnal (Neunhausen)

Bommel

 

Bonneweg = Bonnevoie

Bouneweg

 

Born (Mompach)

Bur

 

Born-Moulin (Mompach)

Burermillen

 

Boudler (Biwer)

Buddeler

 

Boudlerbach (Biwer)

Buddelerbaach

 

Boulaide = Bauschleiden

Bauschelt

 

Boulaide-Moulin

Bauscheltermillen

 

Bour (Tuntange)

Bur

 

Bourghof (Nommern)

Buerghaff

 

Bourglinster

Buerglënster, an der Buerg

 

Bourscheid

Buurschent

 

Bourscheid-Moulin

Buurschtermillen

 

Boursdorf (Mompach)

Buers-, Bueschdréf

 

Bous

Bus

 

Boxhorn

Boxer

 

Brachtenbach

Bruechtebaach

 

Brameschhof (Kehlen)

Brameschhaff

 

Brandenbourg

Branebuerg

 

Brattert (Wahl)

Brattert

 

Breidfeld (Weiswampach)

Breedelt

 

Breidweiler

Brädeler, Präteler

 

Breinert (Biwer)

Breinert

 

Bridel (Kopstal)

Briddel

 

Briem (Altwies)

Bréim

 

Broderbur

Brouderbur

 

Brongeshof (Roost)

Brongeshaff

 

Brosiushof (Colmar-Berg)

Brosiushaff

 

Brouch (Biwer)

Bruch

 

Brouch (Boevange/ Att.)

Bruch

 

Bruecherhof (Folkendange)

Bricherhaff

 

Bruecherhof (Syren)

Bricherhaff

 

Bruechermühle (Syren)

Brichermillen

 

Buchholtzerhof (Flaxweiler)

Buchholzerhaff

 

Buchholtzerhof (Syren)

Buchholzerhaff

 

Budersberg (Dudelange)

Butschebuerg

 

Büderscheid (Goesdorf)

Bitscht, Bikscht

 

Burange

Biereng

 

Bürdeh (Erpeldange)

Biirden

 

Bürgerkreuz (Kopstal)

Biergerkräiz

 

Burmerange

Biermereng

 

Buschdorf (Boevange)

Bëschdrëf

 

Buschrodt (Wahl)

Béschrued

 

Calmus (Saeul)

Kaalmes

 

Canach (Lenningen)

Kanech

 

Cap (Mamer)

Kap

 

Capellen (Mamer)

Kapellen

 

Carlshof (Berg)

Karelshaff

 

Castelmühle (Mondorf-Ies-Bains)

Kaaschtelmillen

 

Cents (Luxbg.)

Zens

 

Cessange (Luxbg.)

Zéisséng

 

Christnach (Waldbillig)

Chrëschtnech

 

Cinqfontaines (Asselborn)

Pafemillen

 

Clausen (Luxbg.)

Clausen

 

Claushof (Tuntange)

Klaushaff

Clemency = Küntzig

Kënzeg

Clerf (= Clervaux)

Klierf

Closdelt (Bourscheid)

Klosdellt

Colbette (Consdorf)

Kolwent

Colmar (Berg)

Kolmer-Bierg

Colmar-Pont (Schieren)

Kolmerbréck

Colpach-Bas (Ell)

Nidderkolpech

Colpach-Haut (Ell)

Uewerkolpech

Consdorf

Konsdref

Consthum

Konstem

Contern

Konter

Cornelysmühle (Troisvierges)

Cornelismillen

Crauthem (Roeser)

Krautem

Crendal (BoevangelCI.)

Kréindel

Cruchten (Nommern)

Kruuchten

Dahl (Goesdorf)

Dol

Dahlem (Garnich)

Duelem

Dalheim

Duelem

Dasbourg-Pont (Hosingen)

Doosberbréck

Deiffelt (Boevange/Cl.)

Deewelt

Deisermuehle (Grevenmacher)

Deisermillen

Dellen (Grosbous)

Dellen

Derenbach

Déierbech

Deysermühle (Wormeldange)

Deisermillen

Dickt (Hoscheid)

Houschter-Déckt

Dickweiler (Rosport)

Dickweiler

Diekirch

Dikrech

Differdange

Déifferdeng

Dillingen (Beaufort)

Déiljen

Dippach

Dippech

Dirbach (Goesdorf)

Dierbech

Dolenberg (Madern.)

Dolebierg

Dommeldange (Luxbg.)

Dummeldeng

Doncols (Winseler)

Donkels

Dondelange (Kehlen)

Dondel

Donnange = DOnningen

Dienjen

Dorscheid (Hosingen)

Duerscht

Dosterterhof (Consdorf)

Dosterterhaff

Drauffelt (Munshausen)

Draufelt

Dreiborn (Wormeldange)

Dräibur

Drinklange (Troisvierges)

Drénkelt

Dudelange

Diddeleng

Duderhof (Luxbg.)

Duddenhaff

Dumontshof (Schifflange)

Dumongshaff

Dünkrodt (Mecher)

Dénkert

Dürrenthal (Kehlen)

Dierendall

Echternach

Iechternach

Ehlange (Reckange)

Éileng

Ehlerange (Sanem)

Éileréng

Ehnen (Wormeldange)

Éinen

Ehner (Saeul)

Éiner, Iener

Eich (Luxbg.)

Eech

Eichelbour (Nommern)

Eechelbur

Eischen (Hobscheid)

Äischen

Eisenbach (Hosingen)

Eesbech

Eisenborn (Junglinster)

Eesebuer

Ell

Ell

Ellange (Mondorf-les-Bains)

Elleng

Eltz-Qspern (Redange)

Elz

Elvange (Beckerich)

Ielwen

Elvange (Mondorf)

Elveng

Emerange

Éimereng

Emeringerhof (Bous)

Éimerengerhaff

Emeschbach (Asselborn)

Éimeschbaach

Engelshof (Junglinster)

Engelshaff

Enscherange (Wilwerwiltz)

Âischer

Enteschbach (Diekirch)

Enteschbaach

Eppeldorf (Ermsdorf)

Eppelduerf

Ermsdorf

Iermsdref

Ernster (Niederanven)

Iernster

Ernzen (Larochette)

Iernzen

Erpeldange (Diekirch, Wiltz, Remich)

Ierpeldeng (bei Dikrech, Wolz, Réimech)

Ersange (Waldbredimus)

Erseng

Eschdorf (Heiderscheid)

Eschduerf

Eschette (Foischette)

Eschent, Éischent

Esch-sur -Alzette

Esch-Uelzecht

Esch-sur-Sûre  (/ Esch-le-Trou)

Esch-Sauer / Esch am Lach

Eschweiler (Junglinster)

Eeschweller

Eschweiler (Wiltz)

Eschweiler

Eselborn (Clervaux)

Eeselbur

Essingen (Mersch)

Essen

Ettelbrück

Ettelbréck

Everlange (Useldange)

Iewerléng

Fels = Larochette

(an der) Fiels

Felsmühle (Mertert)

Fëllsmillen

Fennange (Bettembourg)

Fenneng

Fentange (Hesperange)

Fenteng

Fetschenhof (Luxembourg)

Fetschenhaff

Feulen

Feelen

Feulenerhecken

Feelenerhecken

Filsdorf (Dalheim)

Fëlschdref

Findel (Sandweiler)

Findel

Findelshof (Bertrange)

Findelshaff

Fingig (Clemency)

Féngeg

Finsterthal (Boevange/Att.)

Fënsterdall

Fischbach (Clervaux, Mersch)

Fëschbech (bei Klierf, bei Miersch)

Fischeiderhof

Féischterhaff

Flatzbour (Bigonville)

Flatzbur

Flaxweiler

Fluessweiler

Flébour (Boulaide, Bourscheid, Michelau)

Fléiber (bei Bauschelt, Buurschent, Méchela)

Flickenhof (Haller)

Fléckenhaff

Foetz (Mondercange)

Féiz

Folkendange (Ermsdorf)

Folkendeng

Folscheid = Folschette

Foulscht

Fond-de-Gras (Differdange)

Fond-de-Gras

Fond-de-Heiderscheid (Esch/Sûre)

Heischtergronn

Fond-de-Hussigny (Differdange)

Héisséngergronn

Fossen (Heinerscheid)

Foossen

Fouhren

Furen

Freckeisen

Freckeisen

Friedbusch (Bourscheid)

Fridbësch

Friedhof (Diekirch)

Fridhaff

Frisange

Fréiseng

Froenerhof (Brandenbourg)

Fréngerhaff

Frohmühle (Emerange)

Fromillen

Fünfbrunnen = Cinqfontaines

Pafemillen

Fürtgeshof (Medernach)

Fiertgeshaff

Gaaschtgrund (Mamer)

Gaaschtgronn

Gaichel (Hobscheid)

Gäichel

Gantenbeinmühle

Gantebeensmillen

Garnich

Garnech

Gasperich (Luxembourg)

Gaasperech

Gemenerhof (Breidweiler)

Gemeenerhaff

Geyershof

Geieschhaff

Gilsdorf (Bettendorf)

Gilsdref

Girst (Rosport)

Giischt

Girsterklaus (Rosport)

Giischterklaus

Givenich (Mompach)

Giwenech

Glabach

Glabech

Godbrange (Junglinster)

Guedber

Goebelsmühle (Bourscheid)

Giewelsmillen

Goeblange (Koerich)

Giewel

Goedange (Troisvierges)

Géidgen

Goeldt-Hostert (Foischette)

Gëlt

Goesdorf

Géisdref

Goetzingen (Koerich)

Gëtzen

Gondelange (Waldbredimus)

Gondel

Gonderange (Junglinster)

Gonnereng

Gosseldange (Lintgen)

Gousseldeng

Gostingen (Flaxweiler)

Gouschtengen

Goudelt (Larochette)

Guddelt

Gralingen (Putscheid)

Grooljen

Grass (Steinfort)

Grass

Grauenstein (Putscheid)

Groésteen

Graulinster (Bech)

Grolënster

Greisch (Septfontaines)

Gräisch

Greiveldange (Stadtbredimus)

Greiweldeng

Grentzingen (Ettelbruck)

Grentzen

Grevels (Wahl)

Gréiwels

Grevels-Barrière (Bertrange)

Gréiwelser-Barrière

Grevelshof (Bertrange)

Gréiwelshaff

Grevenknapp (Boevange / Att.)

Gréiweknapp

Grevenmacher

Gréiwemaacher

Grindhausen (Heinerscheid)

Grandsen

Grosbous

Groussbus

Grümmelscheid (Winseler)

Grëmmelescht

Grund (Luxembourg)

Gronn (Stadgronn)

Grundhof (Befort)

Grondhaff

Hachiville

Helzen

Hackenhof (Oetrange)

Hakenhaff

Haderbach (Goesdorf)

Haarderbaach

Hagelsdorf (Biwer)

Haastert

Hagen (Sleinfort)

Hoen

Hahnenhof (Asselborn)

Hanenhaff

Haller (Waldbillig)

Haler(baach)

Halsbach (Medernach)

Halsbaach

Hamiville (Boevangel / I.)

Heesdref

Hamm (Luxembourg)

Hamm

Hammhof (Berdorf)

Hammhaff

Harlange

Harel

Harlange-Poteau

Hareler-Poteau

Hassel (Weiler-la-Tour)

Haassel

Hautbellain (Troisvierges)

Beesslek

Hautcharage (Bascharage)

Uewerkäerjhéng

Haut-Martelange (Perlé)

Uewer-Maartel

Heffingen

Hiefenech

Heiderscheid

Heischent

Heiderscheidergrund

Heischtergronn

Heidsoheuerhof (Dalheim)

Heedscheierhaff

Heinenhof (Ettelbruck)

Heinenhaff

Heinerscheid

Hengescht

Heinrichsmühle (Altwies)

Heinrichsmillen

Heisbich (Berdorf)

Heesbech

Heisbourgerhof (Assel)

Heisbuergerhaff

Heisdorf (Steinsel)

Heeschdref

Heisdorf = Hamiville

Heesdref

Heispelt (Wahl)

Heeschpelt

Helfenterbrück (Bertrange)

Helfenterbréck

Hellange (Frisange)

Helleng

Helmdange (Lorenttweiler)

Hielem

Helmsange (Walferdange)

Helsem

Helzingen = Hachiville

Helzen

Hemstal (Bech)

Hemstel

Herborn (Mompach)

Hierber

Herdermühle (Bous)

Herdermillen

Herheck (Heiderscheid)

Hierheck

Herrenberg (Diekirch)

Härebierg

Hersberg (Bech)

Heeschbréch

Hesperange

Hesper

Hessenmühle (Eppeldorf)

Hessemillen

Hinkel (Rosport)

Hénkel

Hinterhasselt (Boevange/CI.)

Hannerhaassel

Hirtzenhof (Bettendorf)

Hierzenhaff

Hivange (Garnich)

Héiweng

Hobscheid

Habscht

Hoehenhof (Niederanven)

Héienhaff

Hoerchen (Bascharage)

Héierchen

Hoesdorf (Reisdorf)

Héischdref

Hoffelt (Hachiville)

Houfelt

Hollenfels (Tuntange)

Huelmes

Holler (Weiswampach)

Holler

Hollerich (Luxembourg)

Hollerech

Hollermühle

Hollermillen

Holtz (Perlé)

Holz

Holzem (Mamer)

Holzem

Holzthum (Consthum)

Holztem

Horace (Bettborn)

Horass

Hoscheid

Houschent

Hoscheider-Dickt

Houschter-Déckt

Hoscheiderhof (Putscheid)

Houschterhaff

Hosingen

Housen

Hossenberg (Ermsdorf)

Hoossebierg

Hostert (Foischette)

Hueschtert

Hostert (Niederanven)

Hueschtert

Hovelange (Beckerich)

Huewel

Howald (Hesperange)

Houwald

Huhnerhof (Mersch)

Héngerhaff

Huldange (Troisvierges)

Huldang

Huncherange

Hënchereng

Hungerhof (Echternach)

Hongesrhaff

Hunnebur (Mersch)

Hunnebur

Hünsdorf (Lorentzweiler)

Hënsdrëf

Hupperdange

Hëpperdang

Huttange (Beckerich)

Hëtten / Hitten

Hüttermühle (Stadtbredimus)

Hëttermillen

Imbringen (Junglinster)

Amber

Ingeldorf (Erpeldange)

Angelduerf

Insenborn (Neunhausen)

Ënsber

Ischpelt (= Tarchamps)

Iischpelt

Itzig (Hesperange)

Izeg

Itzigersteg (Hesperange)

Izegerstee

Jaanshof

Jaanshaff

Jagdschloss

Juegdschlass

Junglinster

Jonglënster

Kaesfurt (Weiswampach, Heinersch.)

Kéisfurt

Kahler (Garnich)

Koler

Kalborn (Heinerscheid)

Kaalber

Kalbornermühle

Kaalbermillen

Kalchesbrück (Luxembourg)

Kalchesbréck

Kalkesbach (Consdorf)

Kalkesbaach

Kapenacker (Wormeldange)

Kapenaker

Kapweiler (Saeul)

Kapweiler

Kaundorf (Mecher)

Kauneref

Kautenbach

Kautebaach

Kayl

Keel

Kehlen

Kielen

Kehmen (Bourscheid)

Kiemen

Keispelt (Kehlen)

Keespelt

Keiwelbach (Bettendorf)

Keiwelsbaach

Kemicht (Hoffelt)

Kéimicht

Kinseckerhof (Rippig)

Kinseckerhaff

Kippenhof (Bastendorf)

Këppenhaff

Kirchberg (Luxembourg)

Kierchbierg

Kirelshof (Clervaux)

Kirelshaff

Klausenerhof (Hollenfels)

Klaushaff

Kleck (Lorentzweiler)

(an der) Kléck

Kleemühle (Weiswampach)

Kléimillen

Kleinbettingen

Klengbetten

Kleinbourghof (Nommern)

Klenge-Buerghaff

Kleinelcheroth = Petit-Nobressart

Kleng-Elchert

Kleinhoscheid (Eschweiler)

Klenghouschent

Klingelscheuer (Lorentzweiler)

Kléngelscheier

Knaphoscheid (Eschweiler)

Knapphouschent

Kobenbour (Marscherwald)

Kuebebur

Kocherei (Marnach)

Kocherei

Kockelscheuer (Luxembourg)

Kockelscheier

Koedange (Fischbach)

Kéideng

Koenerhof (Alscheid)

Kéinerhaff

Koenigshof (Wahl)

Kinnekshaff

Koerich

Käerch

Koetscheid = Koetschette

Kietscht

Kohn (Medernach)

Kon

Kohnenhof (Hosingen

Kounenhaff

Kopstal

Koplescht

Kreuzerbuch (Hobscheid)

Kräizerbuch

Kreuzgründchen = Val Ste-Croix

Kräizgrënnchen

Krockelshof (Aspelt)

Krokelshaff

Kroentgeshof (Contem)

Krëntgeshaff

Küborn (Wahl)

Kéiber

Kuhberg

Kéibierg

Küntzig (= Clemency)

Kënzeg

Lallange (Esch-Alzette)

Lalleng

Lamadelaine (Pétange)

Rolléng

Lameschmühle (Bergem. Wiltz)

Lameschmillen

Landscheid (Bastendorf)

Laaschent

Lannen (Redange)

Lannen

Larochette

(an der) Fiels

Lasauvage (Differdange)

Lasauvage, an der Zowaasch

Lausdorn (Heinerscheid)

Lausduer

Lauterborn (Echternach)

Lauterbur

Leesbach (Septfontaines)

Léisbech

Lehrhof (Grosbous)

Leerhaff

Leithum (Weiswampach)

Leetem

Leitrange

Läitreng

Lellig (Manternach)

Lelleg

Lellingen (Wilwerwiltz)

Lëllgen

Lellingerhof (Colmar)

Lëllgerhaff

Lenningen

Lenneng

Lentzweiler (Asselborn)

Lenzweiler

Lerresmühle (Asselborn)

Lerresmillen

Leudelange

Leideléng

Levelange (Beckerich)

Liewel

Leymuehle (Aspelt)

Leymillen

Liefrange (Mecher)

Léifreg

Lieler (Heinerscheid)

Léiler

Lilien (Mompach)

Liljen

Limpach (Reckange/Mess)

Lampech

Limpertsberg (Luxembourg)

Lampertsbierg

Linger (Bascharage)

Lénger

Lintgen

Lëntgen

Lipperscheid (Bourscheid)

Lëpscht

Livange (Roeser)

Léiwéng

Longsdorf (Fouhren)

Longsdref

Lorentzscheuer(hof) (Bertrange)

Luerenzscheier(haff)

Lorentzweiler

Luerenzweiler

Lullange (BoevangeiClervaux)

Lëllgen

Lultzhausen (Neunhausen)

Lëlz

Luxembourg

Lëtzebuerg

Machtum

Meechtem

Mamer

Mamer

Manternach

Manternach

Marbourg (Munshausen)

Maarbuerg

Marienthal (Tuntange)

Mariendall

Marienthalerhof (Tuntange)

Mäerjendalerhaff

Marnach (Munshausen)

Maarnech

Marscherwald

Marscherwald

Martelange-Rombach

Maarteleng

Marxberg (Fouhren)

Maarksbierg

Masseler (Goesdorf)

Masseler

Mathieuhof (Schieren)

Mathgeshaff

Maulusmühle (Asselborn)

Maulesmillen

Mecher (Clervaux)

Mecher

Mecher (Wiltz)

Meecher

Medernach

Miedernach

Medingen (Contern)

Méidéng

Melspelt (Kehlenl

Meespelt

Mensdorf (Betzdorf)

Menster

Merkholtz (Kautenbach)

Mäerkels

Merl (Luxembourg)

Märel

Mersch

Miersch

Merscheid (Heiderscheid)

Merscheet

Merscheid (Putscheid)

Mierschent

Mertert

Mäertert

Mertzig

Mäerzeg

Metzerloch (Belvaux)

Metzerlach

Meysembourg (Larochette)

Meesebuerg

Michelau

Méchela

Michelbuch (Vichten)

Méchelbuch

Michelshof (Consdorf)

Méchelshaff

Misèrehof (Arsdorf)

Misärshaff

Moersdorf (Mompach)

Méischdref

Moesdorf (Mersch)

Miesdref

Moestroff (Bettendorf)

Méischtref

Mompach

Mompech

Mondercange

Monnerech

Mondorf-Ies-Bains

Munneref

Monnerich = Mondercange

Monnerech

Moutfort (Contern)

Mutfert

Mühlbach (Moutfort)

Milbech

Mühlenbach (Luxembourg)

Millebaach

Müllendorf (Steinsel)

Mëllerëf

Müllerthal (Waldbillig)

Mëllerdall

Münsbach (Schuttrange)

Mënsbech

Münschecker (Manternach)

Mënjecker

Munshausen

Munzen

Nachtmanderscheid (Putscheid)

Nuechtmanescht

Nagem (Redange)

Nojem

Neidhausen (Hosingen)

Näidsen

Neudorf (Luxembourg)

Neiduerf

Neuenshof (Medernach)

Neienshaff

Neuhäusgen (Schuttrange)

Neihaischen

Neumerl = Belair

Neimarel = Belair

Neumühle (Arsdorf, Asselborn e. a.)

Neimillen

Neunhausen

Néngsen

Neurodeschhof (Scheidgen)

Neirodeschhaff

Niederanven

Nidderaanwen

Niederbesslingen = Basbellain

Kierchen

Niedercolpach = Colpach-Bas

Nidderkolpech

Niederdonven (Flaxweiler)

Nidderdonwen

Niederfeulen (Feulen)

Nidderfeelen

Niederglabach (Nommern)

Nidderglabech

Niederkerschen = Bascharage

Nidderkäerjeng

Niederkorn (Differdange)

Nidderkuer

Niederpallen (Redange)

Nidderpallen

Niederwampach (Oberwampach)

Nidderwampech

Niederwiltz (Wiltz)

Nidderwolz

Nocher (Goesdorf)

Nacher

Nocher-Route

Nacherstrooss

Noerdange (Beckerich)

Näerden

Noertrange (Winseler)

Näertreg

Noertzange (Bettembourg)

Näerzeng

Nommern

Noumer

Nospelt (Kehlen)

Nouspelt

Nothum (Mecher)

Noutem

Oberanven (Niederanven)

Ueweraanwen

Oberbesslingen = Hautbellain

Beesslek

Obercolpach = Colpach-Haut

Uewerkolpech

Oberdonven (Flaxweiler)

Uewerdonwen

Obereisenbach (Hosingen)

Uewereesbech

Oberfeulen (Feulen)

Uewerfeelen

Oberglabach (Nommern)

Uewerglabech

Oberkerschen = Hautcharage

Uewerkäerjeng

Oberkorn (Differdange)

Uewerkuer

Obermartelingen = Haut-Martelange

Uewermaartel(éng)

Oberpallen (Beckerich)

Uewerpallen

Oberschlinder (Hoscheid)

Uewerschlënner

Oberwampach

Uewerwampech

Oberwormeldingen = Wormeldange-Haut

Uewerwuermeldeng, um Berreg

Oetrange (Contern)

Éiter

Olingen (Betzdorf)

Ouljen

Olm (Kehlen)

Ollem

Olymp (Larochette)

Olimp

Openthalt (BoevangelA.)

Openthalt

Ospern (Redange)

Osper

Osterbour (Consdorf, Nagem)

Ousterbur

Osterholz (Consdort)

Ousterholz

Osweiler (Rosport)

Osweiler

Papeterie (Manternach)

Pabeiermillen

Peppange (Roeser)

Peppeng

Peri = Perlé

Pärel

Pétange

Péiteng

Petite Amérique (Kehlen)

Kleng-Amerika

Petit-Nobressart (EII)

Kleng-Elcher

Pettingen (Mersch)

Pëtten

Pfaffenthal (Luxembourg)

Pafendall

Pintsch (Wilwerwiltz)

Pênsch

Pissange (Reckange / Mess)

Pisseng

Plankenhof (Lintgen)

Plankenhaff

Platen (Bettborn)

Platen

Pleitrange (Contern)

Pläitreng

Pletschette (Medernach)

Pletschette

Pommerloch (Winseler)

Pommerlach

Pontpierre (Mondercange)

Steebrécken

Potaschberg (Grevenmacher)

Potaaschbierg

Poteau de Harlange (Boulaide)

Harelerpoteau

Poul (Nachtmanderscheid)

Poul

Pratt (Bettborn)

Proz

Prettingen (Lintgen)

Pretten

Pulvermühl (Luxembourg)

Polvermillen

Putscheid

Pëtscht (/ Pëtschent)

Quatre-Vents (Kehlen)

Kattrewang (oder Quatre-Vents)

Raashof (Blaschette)

Raashaff

Rambrouch

Rammerech

Rammeldange (Niederanven)

Rammeldang

Reckange (Mersch)

Recken (Miersch)

Reckange-sur-Mess (Reckange)

Reckeng (op der Mess)

Reckenthal (Luxembourg)

Reckendall

Reckingerhof (Remich)

Reckingerhaff

Redange

Réiden (Atert)

Redingshof (Wahl)

Réidingshaff

Reichlange (Redange)

Räichel

Reimberg (Benbom)

Rëmmereg

Reisdorf

Reisduerf

Reisermühle (Ernsdort)

Reisermillen

Reitersmühle (Echternach)

Reiteschmillen

Remerschen

Rëmerschen

Remich

Réimech

Reuland (Heffingen)

Reiland

Reuland-Moulin (Heffingen)

Reilandermillen

Reuler (Clervaux)

Reiler

Riesenhof (Arsdort)

Risenhaff

Rindschleiden (Wahl)

Ran(d)schelt

Ringel (Heiderscheid)

Réngel

Rippig (Bech)

Rippeg

Rippweiler (Useldange)

Rippweiler

Rodange (Pétange)

Rodange / Réiden op der Kor

Rodenborn = Rodenbourg

Roudemer

Rodenhof (Echtemach, Bridel, Rodange)

Roudenhaff

Roder (Munshausen)

Rueder

Rodershausen

Roudersen

Roedgen (ReckangeiMess)

Riedgen

Roedt (Waldbredimus)

Ried

Roeser

Réiser

Rollingen (Bous)

Rolleng

Rollingen (Mersch)

Rolleng

Rollingen = Lamadelaine

Rolleng

Rollingergrund (Luxembourg)

Rollengergronn

Rombach = Martelange-Rombach

Rombech (Maartel(eng))

Ronnenbusch (Putscheid)

Ronnebësch

Roodt (Ell)

Rued (Réiden)

Roodt (Septfontaines)

Rued (Simmer)

Roodt-sur-Syre (Betzdort)

Rued-Sir

Roost (Bissen)

Rouscht

Rosport

Rouspert

Rossmühle (Weiswampach)

Rossmillen

Rosswinklerhof (Consdorf)

Rosswénklerhaff

Rotbach (Bettborn)

Routbaach

Roullingen (Wiltz)

Rulljen

Rumelange

Rëmeleng

Rumlange (Asselborn)

Rëmeljen

Saeul

Sëll

Saint-Pirmin (Mecher)

Piirmesknupp

Sandweiler

Sandweiler

Sassel (Asselborn)

Saassel

Sassenheim = Sanem

Suessem

Savelborn (Medernach)

Suewelbur

Schandel (Useldange)

Schandel

Scheidberg (Mertert)

Scheedbierg

Scheidel (Bourscheid)

Scheedel

Scheidgen (Consdorf)

Scheedgen

Scheidhof (Luxembourg)

Scheedhaff

Scheierberg (Bous)

Scheierbierg

Schengen

Schengen

Scherffenhof (Larochette)

Scherfenhaff

Scheuerberg (Bous, Vianden. e.a.)

Scheierbierg

Schieren

Schieren

Schifflange

Schëffleng

Schiltzberg (Fischbach)

Schiltzbierg

Schimpach (Oberwampach)

Schëmpech

Schleiderhof (Nommern)

Schleederhaff

Schleif

Schleef

Schleifmühle (Luxembourg)

Schleefmillen

Schlewenhof (Leudelange)

Schléiwenhaff

Schlindermanderscheid (Bourscheid)

Schlënnermanescht

Schmiede = Huldange-Forge

Schmëdd (op der)

Schmiedehof (Colmar-Berg)

Schmëttenhaff

Schoenfels (Mersch)

Schëndels

Schoos (Fischbach)

Schous

Schorenshof (Manternach)

Schuerenshaff

Schouweiler (Dippach)

Schuller

Schrassig (Schuttrange)

Schraasseg

Schroedershof (Bettendorf)

Schréideschhaff

Schrondweiler (Nommern)

Schrondweiler

Schuttbourg-Moulin (Kautenbach)

Schibbreg

Schuttrange

Schëtter

Schwanenthal (Lorentzweiler)

Schwunnendall

Schwanterhof (Medernach)

Schwanterhaff

Schwarzenhof (Steinfort)

Schwaarzenhaff

Schwebach (Saeul)

Schweebech

Schwebsange

Schwéidsbengen

Schweich (Beckerich)

Schweech

Schwiedelbruch (Foischette)

Schwiddelbruch

Seitert (Berdorf)

Säitert

Selscheid (Eschweiler)

Selschent

Selz (Bastendorf)

Selz

Senningen (Niederanven)

Senneng

Senningerberg (Niederanven)

Sennengerbierg

Septfontaines (Luxembourg)

Siweburen

Septfontaines = Simmern

Simmer

Seylerhof (Cruchten)

Seylerhatt

Siebenaler (Munshausen)

Siwwenaler

Siechenhof (Luxembourg)

Sichenhaff

Simmerfarm (Septfontaines)

Simmerfarm

Simmern = Septfontaines

Simmer

Simmerschmelz (Septfontaines)

Simmerschmelz

Soleuvre (Sanem)

Zolwer

Soller = Sonlez

Soller

Soup (Hettingen)

Supp (an der)

Speckmühle (Echternach)

Speckmillen

Sprinkange (Dippach)

Sprénkeng

Stadtbredimus

(Stad)Briedemes

Stattelstein (Niederanven)

Stafelter

Stegen (Ermsdorf)

Steën

Steinbrucken = Pontpierre

Steebrécken

Steinfort

Stengefort

Steinheim

Steenem

Steinsel

Steesel

Stockem

Stackem

Stolzembourg

Stolzebuerg

Stoppelhof (Breidweiler)

Stoppelhaff

Strassen

Stroossen

Stuppicht (Junglinster)

Stuppecht

Syr = Surré

Sir

Syren (Weiler-la-Tour)

Siren

Tadler (Heiderscheid)

Toodler

Tandel (Bastendorf)

Tandel

Tarchamps (Harlange)

Iischpelt

Tétange (Kayl)

Téiteng

Thillsmühle (Marner)

Thillsmillen

Tintesmühle (Heinerscheid)

Tëntesmillen

Tossenberg (Bertrange)

Tossebierg

Toutschenmühle (Wiltz)

Tutschemillen

Trintange (Waldbredimus)

Trënteng

Troine (Boevange / Clervaux)

Tratten

Troineroute (Boevange / Clervaux)

Trätterstrooss

Troisvierges = Ulflingen

Ëlwen

Trotten = Troine

Tratten

Tschiddermühle (Diekirch)

Tschiddeschmillen

Tuntange

Tënten

Uebersyren (Schuttrange)

Iwwersiren

Ulflingen =Troisvierges

Ëlwen

Untereisenbach (Hosingen)

Eesbech

Unterschlinder (Hoscheid)

ënescht Schlënner

Urspelt (Clervaux)

Ischpelt

Useldange

Useldeng

Val des Oseraies (Kehlen)

Weidendall

Val Ste-Croix (Luxembourg)

Kräizgrénnchen

Verlorenkost (Luxembourg)

Verluerekascht

Vesquenhof (Differdange)

Vesquenhaff

Vianden

Veianen

Vichten

Viichten

Wahl

Wal

Wahlhausen (Hosingen)

Wuelessen

Wahlhausen-Dickt

Wuelesserdéckt

Waldbillig

Waldbëlleg

Waldbredimus

Waldbriedemes

Waldhof

Waldhaff

Walferdange

Walfer

Wallendorl-Pont (Reisdorf)

Wallenduerfer-Bréck

Walsdorl (Fouhren)

Waalsdref

Walter = Watrange

Walter

Warken

Waarken

Wasserbillig

Waasserbëlleg

Watrange

Walter

Watscheid (Larochette)

Watschenhaff

Webershof (Bettendorf)

Webeschhaff

Wecker

Wecker

Weicherdange (Clervaux)

Wäicherdang

Weidenmühle (Emerange)

Weidemillen

Weidenthal = Val des Oseraies

Weidendall

Weidert (Larochette)

Weidert

Weidingen (Wiltz)

Wegdichen

Weiler (Hachiville)

Weiler

Weiler (Putscheid)

Weiler

Weilerbach (Berdorf)

Weilerbaach

Weiler-la-Tour

Weiler (zum Tur)

Weimershof (Luxembourg)

Weimeschhaff

Weimerskirch (Luxembourg)

Weimeschkierch

Weissenhof (Koetschette)

Wäissenhaff

Weiswampach

Wäisswampech

Welfrange (Dalheim)

Welfreng

Wellenstein

Wellesteen

Welscheid (Bourscheid)

Welschent

Welsdorl (Berg)

Welsduerf

Wemperhardt (Weiswampach)

Wämperhaart

Weydig (Biwer)

Weidig

Weyer (Fischbach)

Weier

Wickrange (Reckange)

Wickreng

Wiltgeshof (Michelbuch)

Wiltgeshaff

Wiltz

Wolz

Wilwerdange (Troisvierges)

Wilwerdang

Wilwerwiltz

Wëlwerwolz

Wincrange (Boevange / Clervaux)

Wëntger

Windhof

Wandhaff

Winseler

Wanseler

Wintger = Wincrange

Wëntger

Wintrange (Remerschen)

Wëntreng

Wolfshof (Clervaux)

Wollefshaff

Wolper (Consdorl)

Wuelper

Wolwelange (Perlé)

Wolwen

Wormeldange

Wuermeldeng / Wuermer

Zittig (Bech)

Zitteg

Zolver = Soleuvre

Zolwer

 

 

 

 

1.2 Luxembourgish – French

 

 

 

 

Place names

Däitsch

German

Franzéisch

French

Gemeng

Commune

Aansebuerg

Ansemburg

Ansembourg

Tuntange

Aassel

Assel

Assel

Bous

Aasselbur

Asselborn

Asselborn

Wincrange

Aasselscheierhaff

Asselscheuerhof

Asselscheuerhof

Lorentzweiler

Äischen

Eischen

Eischen

Hobscheid

Äischer

Enscheringen

Enscherange

Wilwerwiltz

Allënster

Altlinster

Altlinster

Junglinster

Allerbur

Allerborn

Allerborn

Wincrange

Alrodeschhaff

Altrodeschhof

Altrodeschhof

Consdorf

Alschënt

Alscheid

Alscheid

Kautenbach

Altwis

Altwies

Altwies

Mondorf-les-Bains

Alzeng

Alzingen

Alzingen

Hesperange

Amber

Imbringen

Imbringen

Junglinster

Angelduerf

Ingeldorf

Ingeldorf

Erpeldange

Angelsbierg
oder Angsbreg

Angelsberg

Angelsberg

Fischbach

Antoniushaff

Antoniushof

Antoniushof

Wincrange

Baastenduerf

Bastendorf

Bastendorf

Bastendorf

Bäerbuerg

Berburg

Berbourg

Manternach

Bäerdref

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Banzelt

Banzelt

Banzelt

Betzdorf

Bärel

Berl

Berlé

Winseler

Bäreldeng
oder Bärel

Bereldingen

Bereldange

Walferdange

Bartreng

Bartringen

Bertrange

Bertrange

Baschelt

Baschleiden

Baschleiden

Boulaide

 

Bauschelt

Bauschleiden

Boulaide

Boulaide

Bech

Bech

Bech

Bech

Bech-Maacher

Bech-Kleinmacher

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Beefort

Befort

Beaufort

Beaufort

Beesslek

Oberbesslingen

Hautbellain

Troisvierges

Beesten

Beisten

Beisten

Nommern

Beetebuerg

Bettemburg

Bettembourg

Bettembourg

Beforterheed

Beforterheide

Beforterheide

Reisdorf

Beggen

Beggen

Beggen

Luxembourg

Beidler

Beidweiler

Beidweiler

Junglinster

Béigen

Boegen

Boevange/Clervaux

Wincrange

Béiwen

Böwen

Bavigne

Lac de la Haute-Sûre

Béiwen/Atert

Böwingen/Attert

Boevange/Attert

Boevange-sur-Attert

Béiweng

Bivingen

Bivange

Roeser

Belair

Belair

Belair

Luxembourg

Belenhaff

Behlen

Behlen

Junglinster

Beler

Beiler

Beiler

Weiswampach

Bëls(ch)dref

Bilsdorf

Bilsdorf

Rambrouch

Bënzelt

Binsfeld

Binsfeld

Weiswampach

Bënzert

Binzrath

Binzrath

Mersch

Bëschdref

Buschdorf

Buschdorf

Boevange-sur-Attert

Bëschrued

Buschrodt

Buschrodt

Wahl

Bëttel

Bettel

Bettel

Fouhren

Betten op der Mess

Bettingen

Bettange

Dippach

Bettenduerf

Bettendorf

Bettendorf

Bettendorf

Betzder

Betzdorf

Betzdorf

Betzdorf

Beyeren

Beyren

Beyren

Flaxweiler

Beyerholz

Beyerholz

Beyerholz

Lenningen

Biébereg

Bettborn

Bettborn

Bettborn

Biekerech

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Bieles

Beles

Belvaux

Sanem

Bierchem

Berchem

Berchem

Roeser

Bierden

Bürden

Bürden

Erpeldange

Biereng

Beringen

Beringen

Mersch

Bierengerbierg

Beringerberg

Beringerberg

Mersch

Bierg1

Berg1

Berg1

Colmar-Berg

Bierg2

Berg2

Berg2

Betzdorf

Biergem

Bergem

Bergem

Mondercange

Biergerkräiz

Bürgerkreuz

Bürgerkreuz

Kopstal

Bierkelt

Birkelt

Birkelt

Berdorf

Biermereng

Bürmeringen

Burmerange

Burmerange

Bierschbech

Berschbach

Berschbach

Mersch

Biertreng

Birtringen

Birtrange

Schieren

Bigelbaach

Bigelbach

Bigelbach

Reisdorf

Biicherhaff

Bücherhof

Bücherhof

Stadtbredimus

Biissen

Bissen

Bissen

Bissen

Bill

Bill

Bill

Boevange-sur-Attert

Birelergronn

Birelergrund

Birelergrund

Sandweiler

Birelerhaff

Birelerhof

Birel

Mamer

Birelerhaff

Birelerhof

Birelerhof

Sandweiler

Bitscht

Büderscheid

Büderscheid

Goesdorf

Biwels

Bivels

Bivels

Putscheid

Biwer

Biwer

Biwer

Biwer

Biwwesch

Biwisch

Biwisch

Troisvierges

Blaaschent

Blascheid

Blaschette

Lorentzweiler

Bleesbréck

Bleesbrück

Bleesbrück

Bettendorf

Blummendall

Blumenthal

Blumenthal

Bech

Bockmillen

Bockmühle

Bockmühle

Wincrange

Bollenduerferbréck

Bollendorfer-Brücke

Bollendorf-Pont

Berdorf

Bomecht

Bomicht

Bomicht

Bascharage

Bommel

Bonnal

Bonnal

Neunhausen

Bouferdeng

Bofferdingen

Bofferdange

Lorentzweiler

Boukels

Bockholtz 1

Bockholtz 1

Goesdorf

Bouneweg

Bonneweg

Bonnevoie

Luxembourg

Boxer

Boxhorn

Boxhorn

Wincrange

Brädeler

Breitweiler

Breitweiler

Consdorf

Brameschhaff

Brameschhof

Brameschhof

Kehlen

Branebuerg

Brandenburg

Brandenbourg

Bastendorf

Brattert

Brattert

Brattert

Wahl

Breedelt

Breidfeld

Breidfeld

Weiswampach

Breinert

Breinert

Breinert

Biwer

Briddel

Bridel

Bridel

Kopstal

Briedemes
oder Stadbriedemes

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Brosiushaff

Brosiushof

Brosiushof

Berg

Brouderbur

Broderbour

Broderbour

Bettendorf

Bruch 1

Bruch 1

Brouch 1

Biwer

Bruch 2

Bruch 2

Brouch 2

Boevange-sur-Attert

Bruechtebaach

Brachtenbach

Brachtenbach

Wincrange

Buchholz

Buchholtz

Buchholtz

Flaxweiler

Buchholzerhaff

Buchholzerhof

Buchholzerhof

Dalheim

Buddeler

Budler

Boudler

Biwer

Buddelerbaach

Boudler

Boudlerbach

Biwer

Buer

Born

Bour

Tuntange

Buerg (an der)
oder Buerglënster

Burglinster

Bourglinster

Junglinster

Buerghaff

Burghof

Bourghof

Nommern

Buerschdref

Boursdorf

Boursdorf

Mompach

Buerschent

Burscheid

Bourscheid

Bourscheid

Bukels

Bockholtz 2

Bockholtz 2

Hosingen

Bungeref

Bondorf

Bigonville

Rambrouch

Bur

Born

Born

Mompach

Bus

Bous

Bous

Bous

Cents
oder Zens

Cents

Cents

Luxembourg

Clemenshaff

Clemenshof

Clemenshof

Bettendorf

Créispent

Crispent

Crispent

Consdorf

Déckt

Dickt

Dickt

Hoscheid

Déckt

Dickt

Dickt

Hosingen

Déierbech

Derenbach

Derenbach

Wincrange

Déifferdéng
oder Déifferdang

Differdingen

Differdange

Differdange

Déiljen

Dillingen

Dillingen

Beaufort

Deisermillen

Deysermühle

Deysermühle

Wormeldange

Dellen

Dellen

Dellen

Grosbous

Dénkert

Dünkrodt

Dünkrodt

Lac de la Haute-Sûre

Dewelt

Deiffelt

Deiffelt

Wincrange

Dickweiler

Dickweiler

Dickweiler

Rosport

Diddeleng

Düdelingen

Dudelange

Dudelange

Dienjen

Doenningen

Doennange

Wincrange

Diirbech

Dirbach

Dirbach

Heiderscheid, Goesdorf

Dikrech
oder Dikkrich

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Dippech

Dippach

Dippach

Dippach

Direndall

Dürrenthal

Dürrenthal

Kehlen

Dol

Dahl

Dahl

Goesdorf

Dolebierg

Dolenberg

Dolenberg

Medernach

Dondel

Dondelingen

Dondelange

Kehlen

Donkels

Donkols

Doncols

Winseler

Dosber-Bréck

Dasburg-Brück

Dasbourg-Pont

Hosingen

Dosterterhaff

Dosterterhof

Dosterterhof

Berdorf

Dräibuer

Dreiborn

Dreiborn

Wormeldange

Draufelt

Drauffelt

Drauffelt

Munshausen

Drénkelt

Drinklingen

Drinklange

Troisvierges

Dudderhaff

Duderhof

Duderhof

Luxembourg

Duelem

Dahlem

Dahlem

Garnich

Duelem

Dalheim

Dalheim

Dalheim

Duerscht

Dorscheid

Dorscheid

Hosingen

Dummeldeng

Dommeldingen

Dommeldange

Luxembourg

Dümongshaff

Dumontshof

Dumontshof

Schifflange

Eech

Eich

Eich

Luxembourg

Eesbéch

Untereisenbach

Untereisenbach

Hosingen

Eeschler

Eschweiler2

Eschweiler2

Junglinster

Eeschwëller

Eschweiler1

Eschweiler1

Eschweiler

Éileng

Ehlingen

Ehlange

Reckange-sur-Mess

Éilereng

Ehleringen

Ehlerange

Sanem

Éimeré

Emeringerhof

Emeringerhof

Bous

Éimereng

Emeringen

Emerange

Burmerange

Éimeschbaach

Emeschbach

Emeschbach

Wincrange

Éinen

Ehnen

Ehnen

Wormeldange

Éiner
oder Iener

Ehner

Ehner

Saeul

Éischent

Escheid

Eschette

Rambrouch

Éiter

Oetringen

Oetrange

Contern

Elfënterbréck

Helfenterbruck

Helfenterbruck

Bertrange

Ell

Ell

Ell

Ell

Elléng

Ellingen

Ellange

Mondorf-les-Bains

Elwen

Ulflingen

Troisvierges

Troisvierges

Elwéng

Elvingen2

Elvange2

Burmerange

Elz

Eltz

Eltz

Redange

Engelshaff

Engelshof

Engelshof

Niederanven

Ennerschlënner

Unterschlinder

Unterschlinder

Hoscheid

Enteschbaach

Enteschbach

Enteschbach

Bourscheid

Eppelduerf

Eppeldorf

Eppeldorf

Ermsdorf

Erséng

Ersingen

Ersange

Waldbredimus

Eschduerf

Eschdorf

Eschdorf

Heiderscheid

Esch-Sauer
oder Esch am Lach

Esch an der Sauer

Esch-sur-Sûre

Esch-sur-Sûre

Esch-Uelzecht

Esch an der Alzette

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Esebur

Eisenborn

Eisenborn

Junglinster

Eselbuer

Eselborn

Eselborn

Clervaux

Essen

Essingen

Essingen

Mersch

Ettelbréck

Ettelbrück

Ettelbruck

Ettelbruck

Fausermillen

Fausermühle

Fausermühle

Mertert

Féischterhaff

Fischeiderhof

Fischeiderhof

Bourscheid

Féiz

Foetz

Foetz

Mondercange

Felen

Feulen

Feulen

Feulen

Felenerhecken

Feulenerhecken

Feulenerhecken

Feulen

Fëlschdref

Filsdorf

Filsdorf

Dalheim

Féngeg

Fingig

Fingig

Clemency

Fenn(op der)

Fennberg

Fennberg

Hosingen

Fënneng

Fenningen

Fennange

Bettembourg

Fënsterdall

Finsterthal

Finsterthal

Boevange-sur-Attert

Fenteng

Fentingen

Fentange

Hesperange

Fëschbech1

Fischbach1

Fischbach1

Fischbach

Fëschbech2

Fischbach2

Fischbach2

Heinerscheid

Fetschebour

Fetschenborn

Fetschenbour

Luxembourg

Fetschenhaff

Fetschenhof

Fetschenhof

Luxembourg

Fiels(an der)
oder Feels

Fels

Larochette

Larochette

Fiertgeshaff

Fürtgeshof

Fürtgeshof

Medernach

Findel

Findel

Findel

Sandweiler

Findelshaff

Findelshof

Findelshof

Bertrange

Flatzbur

Flatzbour

Flatzbour

Rambrouch

Fléiber1

Flebour1

Flebour1

Boulaide

Fléiber2

Flebour2

Flebour2

Bourscheid

Fluesweiler

Flaxweiler

Flaxweiler

Flaxweiler

Folkendeng

Folkendingen

Folkendange

Ermsdorf

Folscht

Folscheid

Folschette

Rambrouch

Fond de Gras

Fond de Gras

Fond de Gras

Differdange/Pétange

Foossen

Fossen

Fossen

Heinerscheid

Fransousegronn

Franzosengrund

Franzosengrund

Niederanven

Freckeisen

Freckeisen

Freckeisen

Waldbillig

Fréiseng

Frisingen

Frisange

Frisange

Fridbësch

Friedbusch

Friedbusch

Bourscheid

Fridhaff

Friedhof

Friedhof

Diekirch

Frommbuergerhaff

Fromburg

Fromburg

Rosport

Froumillen

Frohmühle

Frohmühle

Burmerange

Furen

Fuhren

Fouhren

Fouhren

Gaaschmillen

Gaaschtmühle

Gaaschtmühle

Mamer

Gaasperech

Gasperich

Gasperich

Luxembourg

Gäichel

Gaichel

Gaichel

Hobscheid

Gantebeensmillen

Gantenbeinsmühle

Gantenbeinsmühle

Hesperange

Garnech

Garnich

Garnich

Garnich

Géidgen

Goedingen

Goedange

Troisvierges

Geieschhaff

Geyershof

Geyershof

Bech

Géisdref

Goesdorf

Goesdorf

Goesdorf

Gëlt

Goeldt

Goeldt

Rambrouch

Gemenerhaff

Gemenerhof

Gemenerhof

Consdorf

Gëtzen

Goetzingen

Goetzingen

Koerich

Giewel

Goeblingen

Goeblange

Koerich

Giewelsmillen

Goebelsmühle

Goebelsmühle

Bourscheid

Giewelsmillen

Goebelsmühle

Goebelsmühle

Goesdorf

Giischt

Girst

Girst

Rosport

Giischterklaus

Girsterklause

Girsterklause

Rosport

Gilsdref

Gilsdorf

Gilsdorf

Bettendorf

Giwenich

Givenich

Givenich

Mompach

Gondel

Gondelingen

Gondelange

Waldbredimus

Gonneréng

Gonderingen

Gonderange

Junglinster

Gouschteng

Gostingen

Gostingen

Flaxweiler

Gousseldeng

Gosseldingen

Gosseldange

Lintgen

Gräisch

Greisch

Greisch

Septfontaines

Granzen

Grindhausen

Grindhausen

Heinerscheid

Grass

Gras

Grass

Steinfort

Hakenhaff

Hackenhof

Hackenhof

Lenningen

Haler

Haller

Haller

Waldbillig

Halsbaach

Halsbach

Halsbach

Berdorf

Hamm

Hamm

Hamm

Luxembourg

Hammhaff

Hammhof

Hammhof

Berdorf

Hannerhaassel

Hinterhassel

Hinterhassel

Wincrange

Härebierg

Herrenberg

Herrenberg

Diekirch

Harel

Harlingen

Harlange

Lac de la Haute-Sûre

Heedscheierhaff

Heidscheuer

Heidscheuer

Dalheim

Heeschbreg

Hersberg

Hersberg

Bech

Heeschdref

Heisdorf

Hamiville

Wincrange

Heeschdref

Heisdorf

Heisdorf

Steinsel

Heeschpelt

Heispelt

Heispelt

Wahl

Héienhaff

Höhenhof

Höhenhof

Niederanven

Heinenhaff

Heinenhof

Heinenhof

Ettelbruck

Héischdref

Hoesdorf

Hoesdorf

Reisdorf

Heischent

Heiderscheid

Heiderscheid

Heiderscheid

Heischtergronn

Heiderscheidergrund

Fond de Heiderscheid

Heiderschei/Esch-Sur-Sûre

Héissénger-Gronn

Hesingergrund

Fond de Hussigny

Differdange

Héiwéng

Hiwingen

Hivange

Garnich

Helléng

Hellingen

Hellange

Frisange

Helsem

Helmsingen

Helmsange

Walferdange

Helzen

Helzingen

Hachiville

Wincrange

Hemstel

Hemstal

Hemstal

Bech

Hëncheréng

Hüncheringen

Huncherange

Bettembourg

Hengescht
oder Héinescht

Heinerscheid

Heinerscheid

Heinerscheid

Hénkel

Hinkel

Hinkel

Rosport

Hënsdref

Hünsdorf

Hünsdorf

Lorentzweiler

Hëpperdang

Hüpperdingen

Hupperdange

Heinerscheid

Hesper

Hesperingen

Hesperange

Hesperange

Hessemillen

Hessenmühle

Hessenmühle

Ermsdorf

Hëtten
oder Hitten

Hüttingen

Huttange

Beckerich

Hëttermillen

Hüttermühle

Hüttermühle

Stadtbredimus

Hiefenech

Heffingen

Heffingen

Heffingen

Hielem

Helmdingen

Helmdange

Lorentzweiler

Hierber

Herborn

Herborn

Mompach

Hierheck

Herheck

Herheck

Heiderscheid

Hingerhaff

Hühnerhof

Hühnerhof

Mersch

Hoën

Hagen

Hagen

Steinfort

Holler

Holler

Holler

Weiswampach

Hollerech

Hollerich

Hollerich

Luxembourg

Holz

Holtz

Holtz

Rambrouch

Holzem

Holzem

Holzem

Mamer

Holztem

Holzthum

Holzthum

Consthum

Hongerhaff

Hungershof

Hungershof

Berdorf

Horass

Horas

Horas

Bettborn

Houfelt

Hoffelt

Hoffelt

Wincrange

Houschent

Hoscheid

Hoscheid

Hoscheid

Houschterhaff

Hoscheiderhof

Hoscheiderhof

Putscheid/Fouhren,Bas

Housen

Hosingen

Hosingen

Hosingen

Houwald

Howald

Howald

Hesperange

Hubertushaff

Hubertushof

Hubertushof

Feulen

Huelmes

Hollenfels

Hollenfels

Tuntange

Hueschtert

Hostert

Hostert1

Niederanven

Huewel

Howelingen

Hovelange

Beckerich

Huldang

Huldingen

Huldange

Troisvierges

Hunnebur

Hunnebour

Hunnebour

Mersch

Iechternach

Echternach

Echternach

Echternach

Ielweng

Elvingen1

Elvange1

Beckerich

Iermsdref

Ermsdorf

Ermsdorf

Ermsdorf

Iernster

Ernster

Ernster

Niederanven

Iernster

Ernzen

Ernzen

Larochette

Ierpeldang

Erpeldingen

Erpeldange

Eschweiler

Ierpeldeng 1

Erpeldingen

Erpeldange

Bous

Ierpeldeng 2

Erpeldingen

Erpeldange

Erpeldange

Ieverleng

Everlingen

Everlange

Useldange

Insenborn

Insenborn

Insenborn

Neunhausen

Ischpelt

Ischpelt

Tarchamps

Lac de la Haute-Sûre

Iwwersiren

Ubersyren (Übersyren)

Uebersyren

Schuttrange

Izeg

Itzig

Itzig

Hesperange

Jean Mathias Haff

Jeanmathiashof

Jeanmathiashof

Roeser

Jeanharishaff

Jeanharishof

Jeanharis

Junglinster

Jonglënster

Junglinster

Junglinster

Junglinster

Kaalber

Kalborn

Kalborn

Heinerscheid

Kaalmes

Calmus

Calmus

Saeul

Käerch

Koerich

Koerich

Koerich

Kalchesbréck

Kalchesbrück

Kalchesbrück

Luxembourg

Kalkesbaach

Kalkesbach

Kalkesbach

Berdorf

Kalscheier

Kahlscheuer

Kahlscheuer

Kopstal

Kanech

Canach

Canach

Lenningen

Kap

Cap

Cap

Mamer

Kapellen

Capellen

Capellen

Mamer

Kapenaker

Kapenacker

Kapenacker

Wormeldange

Kapwëller

Kapweiler

Kapweiler

Saeul

Karelshaff

Carlshof

Carlshof

Colmar-Berg

Kauneref

Kaundorf

Kaundorf

Lac de la Haute-Sûre

Kautebaach

Kautenbach

Kautenbach

Kautenbach

Keel

Kayl

Kayl

Kayl

Keespelt

Keispelt

Keispelt

Kehlen

Kéiber

Kuborn

Kuborn

Wahl

Kéibierg

Kuhberg

Kuhberg

Luxembourg

Kéideng

Koedingen

Koedange

Fischbach

Keiwelsbaach

Keiwelbach

Keiwelbach

Bettendorf

Kënzeg

Küntzig

Clemency

Clemency

Këppenhaff

Kippenhof

Kippenhof

Bastendorf

Kielen

Kehlen

Kehlen

Kehlen

Kiemen

Kehmen

Kehmen

Bourscheid

Kierchbierg

Kirchberg

Kirchberg

Luxembourg

Kierchen

Niederbesslingen

Basbellain

Troisvierges

Kietscht

Koetscheid

Koetschette

Rambrouch

Kiisfurt1

Kaesfurt1

Kaesfurt1

Heinerscheid

Kiisfurt2

Kaesfurt2

Kaesfurt2

Weiswampach

Kinnekshaff

Koenigshof

Koenigshof

Wahl

Kinséckerhaff

Kinsickerhof

Kinsickerhof

Bech

Klausen

Clausen

Clausen

Luxembourg

Klaushaff

Klaushof

Claushof

Tuntange

Klengbéiweng

Kleinbewingen

Petit-Bévange

Garnich

Klengbetten

Kleinbettingen

Kleinbettingen

Steinfort

Kleng-Elcher

Kleinelcheroth

Petit-Nobressart

Ell

Klenghouschent

Klienhoscheid

Kleinhoscheid

Eschweiler

Klierf
oder Kliärref

Clerf

Clervaux

Clervaux

Klingelscheuer

Klingelscheuer

Klingelscheuer

Lorentzweiler

Klosdellt

Closdelt

Closdelt

Bourscheid

Knapphouschent

Knaphoscheid

Knaphoscheid

Eschweiler

Kockelscheier

Kockelscheuer

Kockelscheuer

Luxembourg

Kockelscheier

Kockelscheuer

Kockelscheuer

Roeser

Kohler

Kahler

Kahler

Garnich

Kolmer
oder Kolma-Bierg

Colmar

Colmar

Colmar-Berg

Kolwent

Colbet

Colbette

Consdorf

Konsdrëf

Consdorf

Consdorf

Consdorf

Konstem

Consthum

Consthum

Consthum

Konter

Contern

Contern

Contern

Koplescht

Kopstal

Kopstal

Kopstal

Kounenhaff

Kohnenhof

Kohnenhof

Hosingen

Kounerhaff
oder Kéinerhaff

Kohnerhof

Koenerhof

Kautenbach

Kräizenhéicht

Kreuzenhoecht

Kreuzenhoecht

Bech

Kräizerbuch

Kreuzerbuch

Kreuzerbuch

Hobscheid

Kräizgrënnchen

Kreuzgründchen

Val Ste Croix

Luxembourg

Kräizwee

Kreuzweg

Kreuzweg

Kehlen

Krakelshaff

Krackelshof

Krackelshof

Bettembourg

Krautem

Crauthem

Crauthem

Roeser

Kréindel

Crendal

Crendal

Wincrange

Kréintgeshaff

Kroentgeshof

Kroentgeshof

Contern

Krëschtnech

Christnach

Christnach

Waldbillig

Krokelshaff

Krockelshof

Krockelshof

Frisange

Kruuchten

Kruchten

Cruchten

Nommern

Kuebebuer

Kobenborn

Kobenbour

Bech

Kuelbécherhaff

Kolbacherhof

Kolbacherhof

Tuntange

Laafewier

Laufenwehr

Laufenwehr

Berdorf

Laaschent

Landscheid

Landscheid

Bastendorf

Lameschmillen

Lameschmühle

Lameschmühle

Wiltz

Lampech

Limpach

Limpach

Reckange-sur-Mess

Lampertsbierg

Limpertsberg

Limpertsberg

Luxembourg

Lannen

Lannen

Lannen

Redange

Lausdueren

Lausdorn

Lausdorn

Heinerscheid/Weiswampach

Lauterbur

Lauterborn

Lauterborn

Echternach

Leidebaach

Leidenbacherhof

Leidenbach

Larochette

Leideléng

Leudelingen

Leudelange

Leudelange

Léierhaff

Lehrhof

Lehrhof

Grosbous

Léifreg

Liefringen

Liefrange

Lac de la Haute-Sûre

Léiler

Lieler

Lieler

Heinerscheid

Léisbech

Leesbach

Leesbach

Septfontaines

Léiweng

Livingen

Livange

Roeser

Lelleg

Lellig

Lellig

Manternach

Lëllgen

Lellingen

Lellingen

Wilwerwiltz

Lëlz

Lultzhausen

Lultzhausen

Neunhausen

Lénger

Linger

Linger

Bascharage

Lenglerlach

Lenglerloch

Lenglerloch

Troisvierges

Lennéng

Lenningen

Lenningen

Lenningen

Lëntgen

Lintgen

Lintgen

Lintgen

Lenzweiler

Lentzweiler

Lentzweiler

Wincrange

Lëpsch(en)t

Lipperscheid

Lipperscheid

Bourscheid

Letem

Leithum

Leithum

Weiswampach

Lëtzebuerg

Luxemburg

Luxembourg

Luxembourg

Liewel

Levelingen

Levelange

Beckerich

Liljen

Lilien

Lilien

Mompach

Longsdref

Longsdorf

Longsdorf

Fouhren

Luerenzscheierhaff

Lorentzscheuer

Lorentzscheuer

Bertrange

Luerenzweiler

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Lullgen

Lullingen

Lullange

Wincrange

Maarkebaach

Markenbach

Markenbach

Hoscheid

Maarksbierg

Marxberg

Marxberg

Fouhren

Maarnech

Marnach

Marnach

Munshausen

Mäertert

Mertert

Mertert

Mertert

Mäerzeg

Mertzig

Mertzig

Mertzig

Mamer

Mamer

Mamer

Mamer

Manternach

Manternach

Manternach

Manternach

Manternacherbierg

Manternacherberg

Manternacherberg

Grevenmacher

Marbuurg

Marburg

Marbourg

Munshausen

Märel

Merl

Merl

Luxembourg

Märjendall

Marienthal

Marienthal

Tuntange

Märjendallerhaf

Marienthalerhof

Marienthalerhof

Tuntange

Marscherwald

Marscherwald

Marscherwald

Consdorf

Masseler

Masseler

Masseler

Goesdorf

Matgeshaff

Mathieuhof

Mathieuhof

Schieren

Maulesmillen

Maulusmühle

Maulusmühle

Weiswampach/Wincrange

Méchela

Michelau

Michelau

Bourscheid

Méchelbuch

Michelbuch

Michelbuch

Vichten

Méchelshaff

Michelshof

Michelshof

Consdorf

Mecher

Mecher1

Mecher1

Clervaux

Mederhaff

Mederhof

Mederhof

Ettelbruck

Meecher

Mecher2

Mecher2

Lac de la Haute-Sûre

Meelickshaff

Melickshof

Melickshof

Echternach

Meespelt
oder Meestert

Meispelt

Meispelt

Kehlen

Méidéng

Medingen

Medingen

Contern

Méischdref1

Moersdorf

Moersdorf

Mompach

Méischdref2

Moesdorf

Moesdorf

Mersch

Méischtref

Moestroff

Moestroff

Bettendorf

Mëllerdall

Müllerthal

Müllerthal

Waldbillig

Mëlleref

Müllendorf

Müllendorf

Steinsel

Mënjecker

Münschecker

Münschecker

Manternach

Mënsbech

Münsbach

Münsbach

Schuttrange

Menster

Mensdorf

Mensdorf

Betzdorf

Mesebuerg

Meysemburg

Meysembourg

Larochette

Miechtem

Machtum

Machtum

Wormeldange

Miedernach

Medernach

Medernach

Medernach

Mierkels

Merkholtz

Merkholtz

Kautenbach

Miersch

Mersch

Mersch

Mersch

Mierscheet

Merscheid

Merscheid2

Heiderscheid

Mierschent

Merscheid1

Merscheid1

Putscheid

Milbech

Mühlbach

Mühlbach

Contern

Millebaach

Mühlenbach

Mühlenbach

Beaufort

Millebaach

Mühlenbach

Mühlenbach

Luxembourg

Millewee

Mühlenweg

Mühlenweg

Medernach

Misäershaff

Misèrehof

Misèrehof

Rambrouch

Mompech

Mompach

Mompach

Mompach

Monnerech

Monnerich

Mondercange

Mondercange

Moserhaff

Moserhof

Moserhof

Ermsdorf

Munneref

Bad-Mondorf

Mondorf-les-Bains

Mondorf-les-Bains

Munzen

Munshausen

Munshausen

Munshausen

Mutfert

Mutfort

Moutfort

Contern

Nacher

Nocher

Nocher

Goesdorf

Nacherstrooss

Nocherstraße

Nocher-Route

Goesdorf

Näerden

Noerdingen

Noerdange

Beckerich

Näertrech

Noertringen

Noertrange

Winseler

Näerzeng

Noertzingen

Noertzange

Bettembourg

Näidsen

Neidhausen

Neidhausen

Hosingen

Neiduerf

Neudorf

Neudorf

Luxembourg

Neienshaff

Neuenshof

Neuenshof

Medernach

Neihaff

Neuhof

Neuhof

Erpeldange

Neihaischen

Neuhäuschen

Neuhäuschen

Schuttrange

Neimaxmillen

Neumaxmühle

Neumaxmühle

Mamer

Neirodeschhaff

Neurodeschhof

Neurodeschhof

Consdorf

Nidderanven

Niederanwen

Niederanven

Niederanven

Nidderdonven

Niederdonven

Niederdonven

Flaxweiler

Nidderfelen

Niederfeulen

Niederfeulen

Feulen

Nidderglabech

Niederglabach

Niederglabach

Nommern

Nidderkäerjeng

Niederkerschen

Bascharage

Bascharage

Nidderkolpech

Niedercolpach

Colpach-Bas

Ell

Nidderkuer

Niederkorn

Niederkorn

Differdange

Nidderpallen

Niederpallen

Niederpallen

Redange

Nidderschieren

Niederschierem

Niederschieren

Schieren

Nidderwampech

Niederwampach

Niederwampach

Wincrange

Nidderwolz

Niederwiltz

Niederwiltz

Wiltz

Niesendall

Niesenthal

Niesenthal

Waldbillig

Nojem

Nagem

Nagem

Redange

Nojemerbierg

Nagemerberg

Nagemerberg

Redange

Noumer

Nommern

Nommern

Nommern

Nouspelt

Nospelt

Nospelt

Kehlen

Noutem

Nothum

Nothum

Lac de la Haute-Sûre

Nuechtmanescht

Nachtmanderscheid

Nachtmanderscheid

Putscheid

Obëler

Abweiler

Abweiler

Bettembourg

Ohn

Ahn

Ahn

Wormeldange

Ollem

Olm

Olm

Kehlen

Osper

Ospern

Ospern

Redange

Ouljen

Olingen

Olingen

Betzdorf

Ouschterbur

Osterbour

Osterbour

Medernach

Ousterholz

Osterholz

Osterholz

Consdorf

Pafemillen

Fünfbrunnen

Cinqfontaines

Wincrange

Pafendall

Pfaffenthal

Pfaffenthal

Luxembourg

Pärel

Perl

Perlé

Rambrouch

Péiteng

Petingen

Pétange

Pétange

Pënsch

Pintsch

Pintsch

Wilwerwiltz

Peppeng

Peppingen

Peppange

Roeser

Pëtsch(en)t

Pütscheid

Putscheid

Putscheid

Pëtten

Pittingen

Pettingen

Mersch

Pisseng

Pissingen

Pissange

Reckange-sur-Mess

Pläitreng

Pleitringen

Pleitrange

Contern

Plankenhaff

Plankenhof

Plankenhof

Lintgen

Platen

Platen

Platen

Bettborn

Pletschette

Pletschette

Pletschette

Medernach

Polfermillen

Pulvermühle

Pulvermühl

Luxembourg

Pommerlach

Pommerloch

Pommerloch

Winseler

Potaaschbierg

Potaschberg

Potaschberg

Grevenmacher

Pretten

Prettingen

Prettingen

Lintgen

Proz

Pratz

Pratz

Bettborn

Raashaff

Raashof

Raashof

Lorentzweiler

Räichel

Reichlingen

Reichlange

Redange

Rammeldang

Rammeldingen

Rameldange

Niederanven

Rammerech

Rambruch

Rambrouch

Rambrouch

Randschelt

Rindschleiden

Rindschleiden

Wahl

Recken

Reckingen

Reckange

Mersch

Reckendall

Reckenthal

Reckenthal

Luxembourg

Reckendall

Reckenthal

Reckenthal2

Strassen

Reckenopder
oder Mess

Reckingen

Reckange-sur-Mess

Reckange-sur-Mess

Reckingerhaff

Reckingerhof

Reckingerhof

Dalheim

Reid oder Réid

Roedt

Roedt

Waldbredimus

Réiden op der Atert

Redingen

Redange

Redange

Réiden op der Kor
oder Rodange

Rodingen

Rodange

Pétange

Réidingshaff

Redingshof

Redingshof

Wahl

Reiland

Reuland

Reuland

Heffingen

Reilantermillen

Reulander Mühle

Reuland-Moulin

Heffingen

Reiler

Reuler

Reuler

Clervaux

Réimech

Remich

Remich

Remich

Reisduerf

Reisdorf

Reisdorf

Reisdorf

Réiser

Roeser

Roeser

Roeser

Reisermillen

Reisermühle

Reisermühle

Ermsdorf

Rëmeleng

Rümelingen

Rumelange

Rumelange

Rëmeljen

Rümlingen

Rumlange

Wincrange

Remerschen
oder Riemëschen

Remerschen

Remerschen

Remerschen

Rëmmereg

Reimberg

Reimberg

Bettborn

Réngel

Ringel

Ringel

Heiderscheid

Riedgen

Roedgen

Roedgen

Reckange-sur-Mess

Rippeg

Rippig

Rippig

Berg

Rippweiler

Rippweiler

Rippweiler

Useldange

Rolleng

Rolling

Rolling

Bous

Rolleng

Rollingen

Lamadelaine

Pétange

Rolleng

Rollingen

Rollingen

Mersch

Rollengergronn

Rollingergrund

Rollingergrund

Luxembourg

Rombech

Rombach

Rombach

Rambrouch

Rommelerhaff

Rommeldingen

Martelinville

Rambrouch

Rosswinklerhaff

Rosswinkelhof

Rosswinkelhof

Consdorf

Roudbaach

Rodbach

Rodbach

Bettborn

Roudemer

Rodenborn

Rodenbourg

Junglinster

Roudenhaff

Rodenhof

Rodenhof

Echternach

Rouderssen

Rodershausen

Rodershausen

Hosingen

Rouscht

Roost

Roost

Bissen

Rouspert

Rosport

Rosport

Rosport

Rued1

Roodt1

Roodt1

Ell

Rued2

Roodt2

Roodt2

Septfontaines

Rueder

Roder

Roder

Munshausen

Rulljen

Rullingen

Roullingen

Wiltz

Saassel

Sassel

Sassel

Wincrange

Sandweiler

Sandweiler

Sandweiler

Sandweiler

Schäerfenhaf

Scherfenhof

Scherfenhof

Heffingen

Schandel

Schandel

Schandel

Useldange

Schanz (op der)

Altrier

Altrier

Bech

Scheedel

Scheidel

Scheidel

Bourscheid

Scheedgen

Scheidgen

Scheidgen

Consdorf

Scheedgronn

Scheidgrund

Val du Scheid

Luxembourg

Scheedhaff

Scheidhof

Scheidhof

Luxembourg

Schëffleng

Schifflingen

Schifflange

Schifflange

Scheierbierg

Scheuerberg

Scheuerberg

Bous

Scheierhaff

Scheuerhof

Scheuerhof

Lenningen

Schëmpech

Schimpach

Schimpach

Wincrange

Schëndels

Schönfels

Schönfels

Mersch

Schengen

Schengen

Schengen

Remerschen

Schëtter

Schüttringen

Schuttrange

Schuttrange

Schibbreger Millen

Schüttburger Mühle

Schuttbourg-Moulin

Kautenbach

Schiltzbierg

Schiltzberg

Schiltzberg

Fischbach

Schiren

Schieren

Schieren

Schieren

Schlackemillen

Schlackenmühle

Moulinscories

Differdange

Schläderhaff

Schleiderhof

Schleiderhof

Nommern

Schleef

Schleif

Schleif2

Winseler

Schleifmillen

Schleifmühle

Schleifmühle

Luxembourg

Schléiwenhaff

Schlewenhof

Schlewenhof

Leudelange

Schlënnermanescht

Schlindermanderscheid

Schlindermanderscheid

Bourscheid

Schmëtt

Schmiede

Huldange-Forge

Troisvierges

Schmëttewier

Schmittenwehr

Schmittenwehr

Beaufort

Schorenshaff

Schorenshof

Schorenshof

Manternach

Schous

Schoos

Schoos

Fischbach

Schraasseg

Schrassig

Schrassig

Schuttrange

Schréideschhaff

Schroedeschhof

Schroedeschhof

Bettendorf

Schrondweiler

Schrondweiler

Schrondweiler

Nommern

Schuller

Schuweiler

Schouweiler

Dippach

Schwaarzenhaff

Schwarzenhof

Schwarzenhof

Steinfort

Schwanterhaff

Schwanterhof

Schwanterhof

Medernach

Schweech

Schweich

Schweich

Beckerich

Schwéibech

Schwebach

Schwebach

Saeul

Schwéidsbeng

Schwebsingen

Schwebsange

Wellenstein

Schwiddelbruch

Schwiedelbruch

Schwiedelbrouch

Rambrouch

Schwunnendall

Schwanenthal

Schwanenthal

Lorentzweiler

Sëll

Saeul

Saeul

Saeul

Selschent

Selscheid

Selscheid

Eschweiler

Selz

Seltz

Selz

Bastendorf / Bettendorf

Senneng

Senningen

Senningen

Niederanven

Sennengerbierg

Senningerberg

Senningerberg

Niederanven

Seylerhaff

Seylerhof

Seylerhof

Nommern

Simmer

Simmern

Septfontaines

Septfontaines

Simmerfarm

Simmerfarm

Simmerfarm

Septfontaines

Simmerschmelz

Simmerschmelz

Simmerschmelz

Septfontaines

Sir

Syr

Surré

Boulaide

Siren

Syren

Syren

Weiler-la-Tour

Siwebueren

Siebenbrunnen

Sept Fontaines

Luxembourg

Siwwenaler

Siebenaler

Siebenaler

Munshausen

Soller

Soller

Sonlez

Winseler

Specksmillen

Specksmühle

Specksmühle

Echternach

Sprénkeng

Sprinkingen

Sprinkange

Dippach

Stackem

Stockem

Stockem

Wincrange

Stafelter

Staffelstein

Staffelstein

Niederanven

Steebrécken

Steinbrücken

Pontpierre

Mondercange

Steën

Stegen

Stegen

Ermsdorf

Stenem

Steinheim

Steinheim

Rosport

Stengefort

Steinfort

Steinfort

Steinfort

Stesel

Steinsel

Steinsel

Steinsel

Stolzebuerg

Stolzemburg

Stolzembourg

Putscheid

Stoppelhaff

Stoppelhof

Stoppelhof

Consdorf

Stroossen

Strassen

Strassen

Strassen

Stuppicht

Stuppicht

Stuppicht

Fischbach

Suessem

Sassenheim

Sanem

Sanem

Suewelbuer

Sawelborn

Savelborn

Mederanch

Tandel

Tandel

Tandel

Bastendorf

Téiteng

Tetingen

Tétange

Kayl

Tënten oder Téinten

Tüntingen

Tuntange

Tuntange

Tëntesmillen

Tintesmühle

Tintesmühle

Heinerscheid

Theinshaff

Theinshof

Theinshof

Consdorf

Toodler

Tadler

Tadler

Heiderscheid

Tossebierg

Tossenberg

Tossenberg

Bertrange

Tratten

Trotten

Troine

Wincrange

Trënteng

Trintingen

Trintange

Waldbredimus

Tubishaff

Tubishof

Tubishof

Luxembourg

ued-Sir

Roodt-Syr

Roodt-sur-Syr

Betzdorf

Uerspelt

Urspelt

Urspelt

Clervaux

Ueschdref

Arsdorf

Arsdorf

Rambrouch

Ueschdreffermillen

Arsdorfermühle

Arsdorf-Moulin

Rambrouch

Uespelt

Aspelt

Aspelt

Frisange

Uesweiler

Osweiler

Osweiler

Rosport

Ueweraanwen

Oberanwen

Oberanven

Niederanven

Uewerdonwen

Oberdonwen

Oberdonven

Flaxweiler

Uewereesbech

Obereisenbach

Obereisenbach

Hosingen

Uewerfelen

Oberfeulen

Oberfeulen

Feulen

Uewerglabech

Oberglabach

Oberglabach

Nommern

Uewerkäerjeng

Oberkerschen

Hautcharage

Bascharage

Uewerkolpech

Obercolpach

Colpach-Haut

Ell

Uewerkuer

Oberkorn

Oberkorn

Differdange

Uewer-Maarteleng

Obermartelingen

Martelange-Haut

Rambrouch

Uewerpallen

Oberpallen

Oberpallen

Beckerich

Uewerschiren

Oberschieren

Oberschieren

Schieren

Uewerschlënner

Oberschlinder

Oberschlinder

Hoscheid

Uewerwampech

Oberwampach

Oberwampach

Wincrange

Um Berreg

Oberwormeldingen

Wormeldange-Haut

Wormeldange

Useldéng

Useldingen

Useldange

Useldange

Veianen
oder Veinen

Vianden

Vianden

Vianden

Verluerekascht

Verlorenkost

Verlorenkost

Luxembourg

Vesquenhaff

Vesquenhof

Vesquenhof

Differdange

Viichten

Vichten

Vichten

Vichten

Waarken

Warken

Warken

Ettelbruck

Waasserbëlleg

Wasserbillig

Wasserbillig

Mertert

Wäicherdang

Weicherdingen

Weicherdange

Clervaux

Wäissenhaff

Weissenhof

Weissenhof

Rambrouch

Wäiswampech

Weiswampach

Weiswampach

Weiswampach

Wal

Wahl

Wahl

Wahl

Waldbëlleg

Waldbillig

Waldbillig

Waldbillig

Waldbriedemes

Waldbredimus

Waldbredimus

Waldbredimus

Waldhaff

Waldhof

Waldhof

Niederanven

Walfer

Walferdingen

Walferdange

Walferdange

Walsdref

Waldorf

Walsdorf

Fouhren

Walter

Walter

Watrange

Lac dela Haute-Sûre

Wämperhaart

Wemperhardt

Wemperhardt

Weiswampach

Wandhaff

Windhof

Windhof1

Bourscheid

Wandhaff

Windhof

Windhof2

Koerich

Wanseler

Winseler

Winseler

Winseler

Wecker

Wecker

Wecker

Biwer

Wegdichen

Weidingen

Weidingen

Wiltz

Weidemillen

Weidenmühle

Weidenmühle

Burmerange

Weidendall

Weidenthal

Val des Oseraies

Kopstal

Weidert

Weidert

Weydert

Larochette

Weidig

Weidig

Weydig

Biwer

Weier

Weyer

Weyer

Fischbach

Weiler zum Tur

Weiler zum Turm

Weiler-la-Tour

Weiler-la-Tour

Weiler1

Weiler1

Weiler1

Wincrange

Weiler2

Weiler2

Weiler2

Putscheid

Weilerbaach

Weilerbach

Weilerbach

Berdorf

Weimeschhaff

Weimershof

Weimershof

Luxembourg

Weimeschkiirch

Weimerskirch

Weimerskirch

Luxembourg

Welfreng

Welfringen

Welfrange

Dalheim

Wellesteen

Wellenstein

Wellenstein

Wellenstein

Welschent

Welscheid

Welscheid

Bourscheid

Welsdorf

Welsdorf

Welsdorf

Colmar-Berg

Wëlwerwolz

Wilwerwiltz

Wilwerwiltz

Wilwerwiltz

Wëntger

Wintger

Wincrange

Wincrange

Wentréng

Wintringen

Wintrange

Remerschen

Wickreng

Wickringen

Wickrange

Reckange-sur-Mess

Wiltgeshaff

Wiltgeshof

Wiltgeshof

Vichten

Wilwerdang

Wilwerdingen

Wilwerdang

Troisvierges

Wollefsmillen

Wolfmühle

Wolfsmühle

Mertert

Wolpert

Wolper

Wolper

Consdorf

Wolwen

Wolwelingen

Wolwelange

Rambrouch

Wolz 

Wiltz

Wiltz

Wiltz

Wuelenduerferbréck

Wallendorferbrück

Wallendorf-Pont

Reisdorf

Wuelëssen

Wahlhausen

Wahlhausen

Hosingen

Wuermeldeng
oder Wormer

Wormeldingen

Wormeldange

Wormeldange

Zéisseng

Zessingen

Cessange

Luxembourg

Zëtteg

Zittig

Zittig

Bech

Zolwer

Zolwer

Soleuvre

Sanem

Zowaasch(an der)

Lasauvage

Lasauvage

Differdange

 

 

 

 

  • Communes

 

 

 

Gemeng

Commune

Place names

Däitsch

German

Franzéisch

French

Bascharage

Bomecht

Bomicht

Bomicht

Bascharage

Lénger

Linger

Linger

Bascharage

Nidderkäerjeng

Niederkerschen

Bascharage

Bascharage

Uewerkäerjeng

Oberkerschen

Hautcharage

Bastendorf

Baastenduerf

Bastendorf

Bastendorf

Bastendorf

Branebuerg

Brandenburg

Brandenbourg

Bastendorf

Këppenhaff

Kippenhof

Kippenhof

Bastendorf

Laaschent

Landscheid

Landscheid

Bastendorf

Tandel

Tandel

Tandel

Bastendorf / Bettendorf

Selz

Seltz

Selz

Beaufort

Beefort

Befort

Beaufort

Beaufort

Déiljen

Dillingen

Dillingen

Beaufort

Millebaach

Mühlenbach

Mühlenbach

Beaufort

Schmëttewier

Schmittenwehr

Schmittenwehr

Bech

Bech

Bech

Bech

Bech

Blummendall

Blumenthal

Blumenthal

Bech

Geieschhaff

Geyershof

Geyershof

Bech

Heeschbreg

Hersberg

Hersberg

Bech

Hemstel

Hemstal

Hemstal

Bech

Kinséckerhaff

Kinsickerhof

Kinsickerhof

Bech

Kräizenhéicht

Kreuzenhoecht

Kreuzenhoecht

Bech

Kuebebuer

Kobenborn

Kobenbour

Bech

Schanz(opder)

Altrier

Altrier

Bech

Zëtteg

Zittig

Zittig

Beckerich

Biekerech

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Hëtten
oder Hitten

Hüttingen

Huttange

Beckerich

Huewel

Howelingen

Hovelange

Beckerich

Ielweng

Elvingen1

Elvange1

Beckerich

Liewel

Levelingen

Levelange

Beckerich

Näerden

Noerdingen

Noerdange

Beckerich

Schweech

Schweich

Schweich

Beckerich

Uewerpallen

Oberpallen

Oberpallen

Berdorf

Bäerdref

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Biirkelt

Birkelt

Birkelt

Berdorf

Bollendorferbréck

Bollendorfer-Brücke

Bollendorf-Pont

Berdorf

Dosterterhaff

Dosterterhof

Dosterterhof

Berdorf

Halsbaach

Halsbach

Halsbach

Berdorf

Hammhaff

Hammhof

Hammhof

Berdorf

Hongerhaff

Hungershof

Hungershof

Berdorf

Kalkesbaach

Kalkesbach

Kalkesbach

Berdorf

Laafewier

Laufenwehr

Laufenwehr

Berdorf

Weilerbaach

Weilerbach

Weilerbach

Berg

Brosiushaff

Brosiushof

Brosiushof

Berg

Rippeg

Rippig

Rippig

Bertrange

Bartreng

Bartringen

Bertrange

Bertrange

Elfënterbréck

Helfenterbruck

Helfenterbruck

Bertrange

Findelshaff

Findelshof

Findelshof

Bertrange

Luerenzscheierhaff

Lorentzscheuer

Lorentzscheuer

Bertrange

Tossebierg

Tossenberg

Tossenberg

Bettborn

Biéberech

Bettborn

Bettborn

Bettborn

Horass

Horas

Horas

Bettborn

Platen

Platen

Platen

Bettborn

Proz

Pratz

Pratz

Bettborn

Rëmmereg

Reimberg

Reimberg

Bettborn

Roudbaach

Rodbach

Rodbach

Bettembourg

Beetebuerg

Bettemburg

Bettembourg

Bettembourg

Fënneng

Fenningen

Fennange

Bettembourg

Hënchereng

Hüncheringen

Huncherange

Bettembourg

Krakelshaff

Krackelshof

Krackelshof

Bettembourg

Näerzeng

Noertzingen

Noertzange

Bettembourg

Obeler

Abweiler

Abweiler

Bettendorf

Bettenduerf

Bettendorf

Bettendorf

Bettendorf

Bleesbréck

Bleesbrück

Bleesbrück

Bettendorf

Brouderbur

Broderbour

Broderbour

Bettendorf

Clemenshaff

Clemenshof

Clemenshof

Bettendorf

Gilsdref

Gilsdorf

Gilsdorf

Bettendorf

Keiwelsbaach

Keiwelbach

Keiwelbach

Bettendorf

Méischtref

Moestroff

Moestroff

Bettendorf

Schréideschhaff

Schroedeschhof

Schroedeschhof

Betzdorf

Banzelt

Banzelt

Banzelt

Betzdorf

Betzder

Betzdorf

Betzdorf

Betzdorf

Bierg2

Berg2

Berg2

Betzdorf

Menster

Mensdorf

Mensdorf

Betzdorf

Ouljen

Olingen

Olingen

Betzdorf

Rued-Sir

Roodt-Syr

Roodt-sur-Syr

Bissen

Biissen

Bissen

Bissen

Bissen

Rouscht

Roost

Roost

Biwer

Biwer

Biwer

Biwer

Biwer

Breinert

Breinert

Breinert

Biwer

Bruch 2

Bruch 1

Brouch 1

Biwer

Buddeler

Budler

Boudler

Biwer

Buddelerbaach

Boudler

Boudlerbach

Biwer

Wecker

Wecker

Wecker

Biwer

Weidig

Weidig

Weydig

Boevange-sur-Attert

Béiwen/Atert

Böwingen/Attert

Boevange/Attert

Boevange-sur-Attert

Bëschdref

Buschdorf

Buschdorf

Boevange-sur-Attert

Bill

Bill

Bill

Boevange-sur-Attert

Bruch2

Bruch2

Brouch2

Boevange-sur-Attert

Fënsterdall

Finsterthal

Finsterthal

Boulaide

Baschelt

Baschleiden

Baschleiden

Boulaide

Bauschelt

Bauschleiden

Boulaide

Boulaide

Fléiber 1

Flebour 1

Flebour 1

Boulaide

Sir

Syr

Surré

Bourscheid

Buurschent

Burscheid

Bourscheid

Bourscheid

Enteschbaach

Enteschbach

Enteschbach

Bourscheid

Féischterhaff

Fischeiderhof

Fischeiderhof

Bourscheid

Fléiber2

Flebour2

Flebour2

Bourscheid

Fridbesch

Friedbusch

Friedbusch

Bourscheid

Giewelsmillen

Goebelsmühle

Goebelsmühle

Bourscheid

Kiemen

Kehmen

Kehmen

Bourscheid

Klosdellt

Closdelt

Closdelt

Bourscheid

Lëpsch(en)t

Lipperscheid

Lipperscheid

Bourscheid

Méchela

Michelau

Michelau

Bourscheid

Scheedel

Scheidel

Scheidel

Bourscheid

Schlënnermanescht

Schlindermanderscheid

Schlindermanderscheid

Bourscheid

Wandhaff

Windhof

Windhof1

Bourscheid

Welschent

Welscheid

Welscheid

Bous

Aassel

Assel

Assel

Bous

Bus

Bous

Bous

Bous

Éimeré

Emeringerhof

Emeringerhof

Bous

Ierpeldeng 1

Erpeldingen

Erpeldange

Bous

Rolleng

Rolling

Rolling

Bous

Scheierbierg

Scheuerberg

Scheuerberg

Burmerange

Biirmereng

Bürmeringen

Burmerange

Burmerange

Éimereng

Emeringen

Emerange

Burmerange

Elweng

Elvingen2

Elvange2

Burmerange

Froumillen

Frohmühle

Frohmühle

Burmerange

Weidemillen

Weidenmühle

Weidenmühle

Clemency

Féngeg

Fingig

Fingig

Clemency

Kënzeg

Küntzig

Clemency

Clervaux

Eselbuer

Eselborn

Eselborn

Clervaux

Klierf

Clerf

Clervaux

Clervaux

Mecher

Mecher1

Mecher1

Clervaux

Reiler

Reuler

Reuler

Clervaux

Uerspelt

Urspelt

Urspelt

Clervaux

Wäicherdang

Weicherdingen

Weicherdange

Colmar-Berg

Bierg 1

Berg 1

Berg 1

Colmar-Berg

Karelshaff

Carlshof

Carlshof

Colmar-Berg

Kolmerbierg

Colmar

Colmar

Colmar-Berg

Welsdorf

Welsdorf

Welsdorf

Consdorf

Alrodeschhaff

Altrodeschhof

Altrodeschhof

Consdorf

Brädeler

Breitweiler

Breitweiler

Consdorf

Créispent

Crispent

Crispent

Consdorf

Gemenerhaff

Gemenerhof

Gemenerhof

Consdorf

Kolwent

Colbet

Colbette

Consdorf

Konsdref

Consdorf

Consdorf

Consdorf

Marscherwald

Marscherwald

Marscherwald

Consdorf

Méchelshaff

Michelshof

Michelshof

Consdorf

Neirodeschhaff

Neurodeschhof

Neurodeschhof

Consdorf

Ousterholz

Osterholz

Osterholz

Consdorf

Rosswinklerhaff

Rosswinkelhof

Rosswinkelhof

Consdorf

Scheedgen

Scheidgen

Scheidgen

Consdorf

Stoppelhaff

Stoppelhof

Stoppelhof

Consdorf

Theinshaff

Theinshof

Theinshof

Consdorf

Wolpert

Wolper

Wolper

Consthum

Holztem

Holzthum

Holzthum

Consthum

Konstem

Consthum

Consthum

Contern

Éiter

Oetringen

Oetrange

Contern

Konter

Contern

Contern

Contern

Kréintgeshaff

Kroentgeshof

Kroentgeshof

Contern

Méideng

Medingen

Medingen

Contern

Milbech

Mühlbach

Mühlbach

Contern

Mutfert

Mutfort

Moutfort

Contern

Pläitreng

Pleitringen

Pleitrange

Dalheim

Buchholzerhaff

Buchholzerhof

Buchholzerhof

Dalheim

Duelem

Dalheim

Dalheim

Dalheim

Fëlschdref

Filsdorf

Filsdorf

Dalheim

Heedscheierhaff

Heidscheuer

Heidscheuer

Dalheim

Reckingerhaff

Reckingerhof

Reckingerhof

Dalheim

Welfréng

Welfringen

Welfrange

Diekirch

Dikrech

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Fridhaff

Friedhof

Friedhof

Diekirch

Härebierg

Herrenberg

Herrenberg

Differdange

Déifferdeng

Differdingen

Differdange

Differdange

Héisséngergronn

Hesingergrund

Fond de Hussigny

Differdange

Nidderkuer

Niederkorn

Niederkorn

Differdange

Schlackemillen

Schlackenmühle

Moulinscories

Differdange

Uewerkuer

Oberkorn

Oberkorn

Differdange

Vesquenhaff

Vesquenhof

Vesquenhof

Differdange

Zowaasch (an der)

Lasauvage

Lasauvage

Differdange/Pétange

Fond de Gras

Fond de Gras

Fond de Gras

Dippach

Betten op der Mess

Bettingen

Bettange

Dippach

Dippech

Dippach

Dippach

Dippach

Schuller

Schuweiler

Schouweiler

Dippach

Sprénkeng

Sprinkingen

Sprinkange

Dudelange

Diddeleng

Düdelingen

Dudelange

Echternach

Iechternach

Echternach

Echternach

Echternach

Lauterbur

Lauterborn

Lauterborn

Echternach

Meelickshaff

Melickshof

Melickshof

Echternach

Roudenhaff

Rodenhof

Rodenhof

Echternach

Specksmillen

Specksmühle

Specksmühle

Ell

Ell

Ell

Ell

Ell

Kleng-Elcher

Kleinelcheroth

Petit-Nobressart

Ell

Nidderkolpech

Niedercolpach

Colpach-Bas

Ell

Rued1

Roodt1

Roodt1

Ell

Uewerkolpech

Obercolpach

Colpach-Haut

Ermsdorf

Eppelduerf

Eppeldorf

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendéng

Folkendingen

Folkendange

Ermsdorf

Hessemillen

Hessenmühle

Hessenmühle

Ermsdorf

Iermsdref

Ermsdorf

Ermsdorf

Ermsdorf

Moserhaff

Moserhof

Moserhof

Ermsdorf

Reisermillen

Reisermühle

Reisermühle

Ermsdorf

Steën

Stegen

Stegen

Erpeldange

Angelduerf

Ingeldorf

Ingeldorf

Erpeldange

Biirden

Bürden

Bürden

Erpeldange

Ierpeldeng 2

Erpeldingen

Erpeldange

Erpeldange

Neihaff

Neuhof

Neuhof

Esch-sur-Alzette

Esch-Uelzecht

Esch an der Alzette

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Sûre

Esch-Sauer
oder Esch am Lach

Esch an der Sauer

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Eeschwëller

Eschweiler 1

Eschweiler 1

Eschweiler

Ierpeldang

Erpeldingen

Erpeldange

Eschweiler

Klenghouschent

Klienhoscheid

Kleinhoscheid

Eschweiler

Knapphouschent

Knaphoscheid

Knaphoscheid

Eschweiler

Selschent

Selscheid

Selscheid

Ettelbruck

Ettelbréck

Ettelbrück

Ettelbruck

Ettelbruck

Heinenhaff

Heinenhof

Heinenhof

Ettelbruck

Mederhaff

Mederhof

Mederhof

Ettelbruck

Waarken

Warken

Warken

Feulen

Felen

Feulen

Feulen

Feulen

Felenerhecken

Feulenerhecken

Feulenerhecken

Feulen

Hubertushaff

Hubertushof

Hubertushof

Feulen

Nidderfelen

Niederfeulen

Niederfeulen

Feulen

Uewerfelen

Oberfeulen

Oberfeulen

Fischbach

Angelsbierg
oder Angsbreg

Angelsberg

Angelsberg

Fischbach

Fëschbech1

Fischbach1

Fischbach1

Fischbach

Kéideng

Koedingen

Koedange

Fischbach

Schiltzbierg

Schiltzberg

Schiltzberg

Fischbach

Schous

Schoos

Schoos

Fischbach

Stuppicht

Stuppicht

Stuppicht

Fischbach

Weier

Weyer

Weyer

Flaxweiler

Beyren

Beyren

Beyren

Flaxweiler

Buchholz

Buchholtz

Buchholtz

Flaxweiler

Fluesweiler

Flaxweiler

Flaxweiler

Flaxweiler

Gouschteng

Gostingen

Gostingen

Flaxweiler

Nidderdonven

Niederdonven

Niederdonven

Flaxweiler

Uewerdonwen

Oberdonwen

Oberdonven

Fouhren

Bëttel

Bettel

Bettel

Fouhren

Furen

Fuhren

Fouhren

Fouhren

Longsdref

Longsdorf

Longsdorf

Fouhren

Maarksbierg

Marxberg

Marxberg

Fouhren

Walsdref

Waldorf

Walsdorf

Frisange

Fréiséng

Frisingen

Frisange

Frisange

Helléng

Hellingen

Hellange

Frisange

Kro(c)kelshaff

Krockelshof

Krockelshof

Frisange

Uespelt

Aspelt

Aspelt

Garnich

Duelem

Dahlem

Dahlem

Garnich

Garnech

Garnich

Garnich

Garnich

Héiwéng

Hiwingen

Hivange

Garnich

Klengbéiwéng

Kleinbewingen

Petit-Bévange

Garnich

Kohler

Kahler

Kahler

Goesdorf

Bitscht

Büderscheid

Büderscheid

Goesdorf

Boukels

Bockholtz1

Bockholtz1

Goesdorf

Dol

Dahl

Dahl

Goesdorf

Géisdref

Goesdorf

Goesdorf

Goesdorf

Giewelsmillen

Goebelsmühle

Goebelsmühle

Goesdorf

Masseler

Masseler

Masseler

Goesdorf

Nacher

Nocher

Nocher

Goesdorf

Nacherstrooss

Nocherstraße

Nocher-Route

Grevenmacher

Manternacherbierg

Manternacherberg

Manternacherberg

Grevenmacher

Potaaschbierg

Potaschberg

Potaschberg

Grosbous

Dellen

Dellen

Dellen

Grosbous

Léierhaff

Lehrhof

Lehrhof

Heffingen

Hiefenech

Heffingen

Heffingen

Heffingen

Reiland

Reuland

Reuland

Heffingen

Reilantermillen

Reulander Mühle

Reuland-Moulin

Heffingen

Schäerfenhaf

Scherfenhof

Scherfenhof

Heiderscheid

Eschduerf

Eschdorf

Eschdorf

Heiderscheid

Heischent

Heiderscheid

Heiderscheid

Heiderscheid

Hierheck

Herheck

Herheck

Heiderscheid

Mierscheet

Merscheid 2

Merscheid 2

Heiderscheid

Réngel

Ringel

Ringel

Heiderscheid

Toodler

Tadler

Tadler

Heiderscheid / Esch-sur-Sûre

Heischtergronn

Heiderscheidergrund

Fond de Heiderscheid

Heiderscheid / Goesdorf

Dierbech

Dirbach

Dirbach

Heinerscheid

Fëschbech 2

Fischbach 2

Fischbach 2

Heinerscheid

Foossen

Fossen

Fossen

Heinerscheid

Granzen

Grindhausen

Grindhausen

Heinerscheid

Hengescht
oder Héinëscht

Heinerscheid

Heinerscheid

Heinerscheid

Hëpperdang

Hüpperdingen

Hupperdange

Heinerscheid

Kaalber

Kalborn

Kalborn

Heinerscheid

Kiisfurt1

Kaesfurt1

Kaesfurt1

Heinerscheid

Léiler

Lieler

Lieler

Heinerscheid

Tëntesmillen

Tintesmühle

Tintesmühle

Heinerscheid / Weiswampach

Lausdueren

Lausdorn

Lausdorn

Hesperange

Alzeng

Alzingen

Alzingen

Hesperange

Fenteng

Fentingen

Fentange

Hesperange

Gantebeensmillen

Gantenbeinsmühle

Gantenbeinsmühle

Hesperange

Hesper

Hesperingen

Hesperange

Hesperange

Houwald

Howald

Howald

Hesperange

Izeg

Itzig

Itzig

Hobscheid

 Äischen

Eischen

Eischen

Hobscheid

Gäichel

Gaichel

Gaichel

Hobscheid

Kräizerbuch

Kreuzerbuch

Kreuzerbuch

Hoscheid

Déckt

Dickt

Dickt

Hoscheid

Ennerschlënner

Unterschlinder

Unterschlinder

Hoscheid

Houschent

Hoscheid

Hoscheid

Hoscheid

Maarkebaach

Markenbach

Markenbach

Hoscheid

Uewerschlënner

Oberschlinder

Oberschlinder

Hosingen

Boukels

Bockholtz 2

Bockholtz 2

Hosingen

Déckt

Dickt

Dickt

Hosingen

Dosberbréck

Dasburg-Brück

Dasbourg-Pont

Hosingen

Duerscht

Dorscheid

Dorscheid

Hosingen

Eesbech

Untereisenbach

Untereisenbach

Hosingen

Fenn (op der)

Fennberg

Fennberg

Hosingen

Housen

Hosingen

Hosingen

Hosingen

Kounenhaff

Kohnenhof

Kohnenhof

Hosingen

Näidsen

Neidhausen

Neidhausen

Hosingen

Rouderssen

Rodershausen

Rodershausen

Hosingen

Uewereesbech

Obereisenbach

Obereisenbach

Hosingen

Wuelëssen

Wahlhausen

Wahlhausen

Junglinster

Allënster

Altlinster

Altlinster

Junglinster

Amber

Imbringen

Imbringen

Junglinster

Beidler

Beidweiler

Beidweiler

Junglinster

Belenhaff

Behlen

Behlen

Junglinster

Buerg (an der)
oder Buerglënster

Burglinster

Bourglinster

Junglinster

Eeschler

Eschweiler2

Eschweiler2

Junglinster

Esebur

Eisenborn

Eisenborn

Junglinster

Gonnereng

Gonderingen

Gonderange

Junglinster

Jeanharishaff

Jeanharishof

Jeanharis

Junglinster

Jonglënster

Junglinster

Junglinster

Junglinster

Roudemer

Rodenborn

Rodenbourg

Kautenbach

Alschent

Alscheid

Alscheid

Kautenbach

Kautebaach

Kautenbach

Kautenbach

Kautenbach

Kounerhaff
oder Kéinerhaff

Kohnerhof

Koenerhof

Kautenbach

Mierkels

Merkholtz

Merkholtz

Kautenbach

Schibbregermillen

Schüttburger Mühle

Schuttbourg-Moulin

Kayl

Keel

Kayl

Kayl

Kayl

Téiteng

Tetingen

Tétange

Kehlen

Brameschhaff

Brameschhof

Brameschhof

Kehlen

Direndall

Dürrenthal

Dürrenthal

Kehlen

Dondel

Dondelingen

Dondelange

Kehlen

Keespelt

Keispelt

Keispelt

Kehlen

Kielen

Kehlen

Kehlen

Kehlen

Kräizwee

Kreuzweg

Kreuzweg

Kehlen

Meespelt

Meispelt

Meispelt

Kehlen

Nouspelt

Nospelt

Nospelt

Kehlen

Ollem

Olm

Olm

Koerich

Gëtzen

Goetzingen

Goetzingen

Koerich

Giewel

Goeblingen

Goeblange

Koerich

Käerch

Koerich

Koerich

Koerich

Wandhaff

Windhof

Windhof2

Kopstal

Biergerkräiz

Bürgerkreuz

Bürgerkreuz

Kopstal

Briddel

Bridel

Bridel

Kopstal

Kalscheier

Kahlscheuer

Kahlscheuer

Kopstal

Koplescht

Kopstal

Kopstal

Kopstal

Weidendall

Weidenthal

Val des Oseraies

Lac de la Haute-Sûre

Béiwen

Böwen

Bavigne

Lac de la Haute-Sûre

Dénkert

Dünkrodt

Dünkrodt

Lac de la Haute-Sûre

Harel

Harlingen

Harlange

Lac de la Haute-Sûre

Ischpelt

Ischpelt

Tarchamps

Lac de la Haute-Sûre

Kauneref

Kaundorf

Kaundorf

Lac de la Haute-Sûre

Léifreg

Liefringen

Liefrange

Lac de la Haute-Sûre

Meecher

Mecher2

Mecher2

Lac de la Haute-Sûre

Noutem

Nothum

Nothum

Lac dela Haute-Sûre

Walter

Walter

Watrange

Larochette

Fiels (an der)

Fels

Larochette

Larochette

Iernster

Ernzen

Ernzen

Larochette

Leidebaach

Leidenbacherhof

Leidenbach

Larochette

Mesebuerg

Meysemburg

Meysembourg

Larochette

Weidert

Weidert

Weydert

Lenningen

Beyerholz

Beyerholz

Beyerholz

Lenningen

Hakenhaff

Hackenhof

Hackenhof

Lenningen

Kanech

Canach

Canach

Lenningen

Lennéng

Lenningen

Lenningen

Lenningen

Scheierhaff

Scheuerhof

Scheuerhof

Leudelange

Leideleng

Leudelingen

Leudelange

Leudelange

Schléiwenhaff

Schlewenhof

Schlewenhof

Lintgen

Gousseldeng

Gosseldingen

Gosseldange

Lintgen

Lëntgen

Lintgen

Lintgen

Lintgen

Plankenhaff

Plankenhof

Plankenhof

Lintgen

Pretten

Prettingen

Prettingen

Lorentzweiler

Aasselscheierhaff

Asselscheuerhof

Asselscheuerhof

Lorentzweiler

Blaaschent

Blascheid

Blaschette

Lorentzweiler

Boufer

Bofferdingen

Bofferdange

Lorentzweiler

Hënsdref

Hünsdorf

Hünsdorf

Lorentzweiler

Hielem

Helmdingen

Helmdange

Lorentzweiler

Klingelscheuer

Klingelscheuer

Klingelscheuer

Lorentzweiler

Luerenzweiler

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Raashaff

Raashof

Raashof

Lorentzweiler

Schwunnendall

Schwanenthal

Schwanenthal

Luxembourg

Beggen

Beggen

Beggen

Luxembourg

Belair

Belair

Belair

Luxembourg

Bouneweg

Bonneweg

Bonnevoie

Luxembourg

Dudderhaff

Duderhof

Duderhof

Luxembourg

Dummeldeng

Dommeldingen

Dommeldange

Luxembourg

Eech

Eich

Eich

Luxembourg

Fetschebour

Fetschenborn

Fetschenbour

Luxembourg

Fetschenhaff

Fetschenhof

Fetschenhof

Luxembourg

Gaasperech

Gasperich

Gasperich

Luxembourg

Hamm

Hamm

Hamm

Luxembourg

Hollerech

Hollerich

Hollerich

Luxembourg

Kalchesbréck

Kalchesbrück

Kalchesbrück

Luxembourg

Kéibierg

Kuhberg

Kuhberg

Luxembourg

Kiirchbierg

Kirchberg

Kirchberg

Luxembourg

Klausen

Clausen

Clausen

Luxembourg

Kockelscheier

Kockelscheuer

Kockelscheuer

Luxembourg

Kräizgrënnchen

Kreuzgründchen

Val Ste Croix

Luxembourg

Lampertsbierg

Limpertsberg

Limpertsberg

Luxembourg

Lëtzebuerg

Luxemburg

Luxembourg

Luxembourg

Märel

Merl

Merl

Luxembourg

Millebaach

Mühlenbach

Mühlenbach

Luxembourg

Neiduerf

Neudorf

Neudorf

Luxembourg

Pafendall

Pfaffenthal

Pfaffenthal

Luxembourg

Polfermillen

Pulvermühle

Pulvermühl

Luxembourg

Reckendall

Reckenthal

Reckenthal

Luxembourg

Rolléngergronn

Rollingergrund

Rollingergrund

Luxembourg

Scheedgronn

Scheidgrund

Val du Scheid

Luxembourg

Scheedhaff

Scheidhof

Scheidhof

Luxembourg

Schleifmillen

Schleifmühle

Schleifmühle

Luxembourg

Siwebueren

Siebenbrunnen

Sept Fontaines

Luxembourg

Tubishaff

Tubishof

Tubishof

Luxembourg

Verluerekascht

Verlorenkost

Verlorenkost

Luxembourg

Weimeschhaff

Weimershof

Weimershof

Luxembourg

Weimeschkiirch

Weimerskirch

Weimerskirch

Luxembourg

Zéisseng

Zessingen

Cessange

Luxembourg

 Zens

Cents

Cents

Mamer

Birelerhaff

Birelerhof

Birel

Mamer

Gaaschmillen

Gaaschtmühle

Gaaschtmühle

Mamer

Holzem

Holzem

Holzem

Mamer

Kap

Cap

Cap

Mamer

Kapellen

Capellen

Capellen

Mamer

Mamer

Mamer

Mamer

Mamer

Neimaxmillen

Neumaxmühle

Neumaxmühle

Manternach

Bäerbuerg

Berburg

Berbourg

Manternach

Lelleg

Lellig

Lellig

Manternach

Manternach

Manternach

Manternach

Manternach

Mënjecker

Münschecker

Münschecker

Manternach

Schorenshaff

Schorenshof

Schorenshof

Mederanch

Suewelbuer

Sawelborn

Savelborn

Medernach

Dolebierg

Dolenberg

Dolenberg

Medernach

Fiertgeshaff

Fürtgeshof

Fürtgeshof

Medernach

Miedernach

Medernach

Medernach

Medernach

Millewee

Mühlenweg

Mühlenweg

Medernach

Neienshaff

Neuenshof

Neuenshof

Medernach

Ouschterbur

Osterbour

Osterbour

Medernach

Pletschette

Pletschette

Pletschette

Medernach

Schwanterhaff

Schwanterhof

Schwanterhof

Mersch

Bënzert

Binzrath

Binzrath

Mersch

Biereng

Beringen

Beringen

Mersch

Bierengerbierg

Beringerberg

Beringerberg

Mersch

Bieschbech

Berschbach

Berschbach

Mersch

Essen

Essingen

Essingen

Mersch

Hingerhaff

Hühnerhof

Hühnerhof

Mersch

Hunnebur

Hunnebour

Hunnebour

Mersch

Méischdref 2

Moesdorf

Moesdorf

Mersch

Miersch

Mersch

Mersch

Mersch

Pëtten

Pittingen

Pettingen

Mersch

Recken

Reckingen

Reckange

Mersch

Rolleng

Rollingen

Rollingen

Mersch

Schëndels

Schönfels

Schönfels

Mertert

Fausermillen

Fausermühle

Fausermühle

Mertert

Mäertert

Mertert

Mertert

Mertert

Waasserbëlleg

Wasserbillig

Wasserbillig

Mertert

Wollefsmillen

Wolfmühle

Wolfsmühle

Mertzig

Mäerzeg

Mertzig

Mertzig

Mompach

Buersdref
oder Bueschdref

Boursdorf

Boursdorf

Mompach

Bur

Born

Born

Mompach

Giwenich

Givenich

Givenich

Mompach

Hierber

Herborn

Herborn

Mompach

Liljen

Lilien

Lilien

Mompach

Méischdref 1

Moersdorf

Moersdorf

Mompach

Mompech

Mompach

Mompach

Mondercange

Biergem

Bergem

Bergem

Mondercange

Féiz

Foetz

Foetz

Mondercange

Monnerech

Monnerich

Mondercange

Mondercange

Steebrécken

Steinbrücken

Pontpierre

Mondorf-les-Bains

Altwis
oder Altwies

Altwies

Altwies

Mondorf-les-Bains

Elléng

Ellingen

Ellange

Mondorf-les-Bains

Munneref

Bad-Mondorf

Mondorf-les-Bains

Munshausen

Draufelt

Drauffelt

Drauffelt

Munshausen

Maarnech

Marnach

Marnach

Munshausen

Marbuurg

Marburg

Marbourg

Munshausen

Munzen

Munshausen

Munshausen

Munshausen

Rueder

Roder

Roder

Munshausen

Siwwenaler

Siebenaler

Siebenaler

Neunhausen

Bommel

Bonnal

Bonnal

Neunhausen

Insenborn

Insenborn

Insenborn

Neunhausen

Lëlz

Lultzhausen

Lultzhausen

Niederanven

Engelshaff

Engelshof

Engelshof

Niederanven

Fransousegronn

Franzosengrund

Franzosengrund

Niederanven

Héienhaff

Höhenhof

Höhenhof

Niederanven

Hueschtert

Hostert

Hostert1

Niederanven

Iernster

Ernster

Ernster

Niederanven

Nidderanven

Niederanwen

Niederanven

Niederanven

Rammeldang

Rammeldingen

Rameldange

Niederanven

Senneng

Senningen

Senningen

Niederanven

Sennengerbierg

Senningerberg

Senningerberg

Niederanven

Stafelter

Staffelstein

Staffelstein

Niederanven

Ueweraanwen

Oberanwen

Oberanven

Niederanven

Waldhaff

Waldhof

Waldhof

Nommern

Beisten

Beisten

Beisten

Nommern

Buerghaff

Burghof

Bourghof

Nommern

Kruuchten

Kruchten

Cruchten

Nommern

Nidderglabech

Niederglabach

Niederglabach

Nommern

Noumer

Nommern

Nommern

Nommern

Schläderhaff

Schleiderhof

Schleiderhof

Nommern

Schrondweiler

Schrondweiler

Schrondweiler

Nommern

Seylerhaff

Seylerhof

Seylerhof

Nommern

Uewerglabech

Oberglabach

Oberglabach

Pétange

Péiténg

Petingen

Pétange

Pétange

Réiden op der Kor

Rodingen

Rodange

Pétange

Rolléng

Rollingen

Lamadelaine

Putscheid

Biwels

Bivels

Bivels

Putscheid

Mierschent

Merscheid1

Merscheid1

Putscheid

Nuechtmanescht

Nachtmanderscheid

Nachtmanderscheid

Putscheid

Pëtsch(en)t

Pütscheid

Putscheid

Putscheid

Stolzebuerg

Stolzemburg

Stolzembourg

Putscheid

Weiler 2

Weiler 2

Weiler 2

Putscheid/Fouhren,Bas

Houschterhaff

Hoscheiderhof

Hoscheiderhof

Rambrouch

Bëlschdref

Bilsdorf

Bilsdorf

Rambrouch

Bungeref

Bondorf

Bigonville

Rambrouch

Éischent

Escheid

Eschette

Rambrouch

Flatzbur

Flatzbour

Flatzbour

Rambrouch

Folscht

Folscheid

Folschette

Rambrouch

Gëlt

Goeldt

Goeldt

Rambrouch

Holz

Holtz

Holtz

Rambrouch

Kietscht

Koetscheid

Koetschette

Rambrouch

Misäershaff

Misèrehof

Misèrehof

Rambrouch

Pärel

Perl

Perlé

Rambrouch

Rammerech

Rambruch

Rambrouch

Rambrouch

Rombech

Rombach

Rombach

Rambrouch

Rommelerhaff

Rommeldingen

Martelinville

Rambrouch

Schwiddelbruch

Schwiedelbruch

Schwiedelbrouch

Rambrouch

Ueschdref

Arsdorf

Arsdorf

Rambrouch

Ueschdrëffermillen

Arsdorfermühle

Arsdorf-Moulin

Rambrouch

Uewermaarteleng

Obermartelingen

Martelange-Haut

Rambrouch

Wäissenhaff

Weissenhof

Weissenhof

Rambrouch

Wolwen

Wolwelingen

Wolwelange

Reckange-sur-Mess

Éileng

Ehlingen

Ehlange

Reckange-sur-Mess

Lampech

Limpach

Limpach

Reckange-sur-Mess

Pisseng

Pissingen

Pissange

Reckange-sur-Mess

Reckeng op der Mess

Reckingen

Reckange-sur-Mess

Reckange-sur-Mess

Riedgen

Roedgen

Roedgen

Reckange-sur-Mess

Wickreng

Wickringen

Wickrange

Redange

Elz

Eltz

Eltz

Redange

Lannen

Lannen

Lannen

Redange

Nidderpallen

Niederpallen

Niederpallen

Redange

Noojemerbierg

Nagemerberg

Nagemerberg

Redange

Noojhem

Nagem

Nagem

Redange

Osper

Ospern

Ospern

Redange

Räichel

Reichlingen

Reichlange

Redange

Réiden op der Atert

Redingen

Redange

Reisdorf

Beforterheed

Beforterheide

Beforterheide

Reisdorf

Bigelbaach

Bigelbach

Bigelbach

Reisdorf

Héischdrëf

Hoesdorf

Hoesdorf

Reisdorf

Reisduerf

Reisdorf

Reisdorf

Reisdorf

Wuelenduerfer Bréck

Wallendorferbrück

Wallendorf-Pont

Remerschen

Rëmerschen

Remerschen

Remerschen

Remerschen

Schengen

Schengen

Schengen

Remerschen

Wentreng

Wintringen

Wintrange

Remich

Réimech

Remich

Remich

Roeser

Béiweng

Bivingen

Bivange

Roeser

Bierchem

Berchem

Berchem

Roeser

Jean Mathias Haff

Jeanmathiashof

Jeanmathiashof

Roeser

Kockelscheier

Kockelscheuer

Kockelscheuer

Roeser

Krautem

Crauthem

Crauthem

Roeser

Léiweng

Livingen

Livange

Roeser

Peppeng

Peppingen

Peppange

Roeser

Réiser

Roeser

Roeser

Rosport

Dickweiler

Dickweiler

Dickweiler

Rosport

Frommbuergerhaff

Fromburg

Fromburg

Rosport

Giischt

Girst

Girst

Rosport

Giischterklaus

Girsterklause

Girsterklause

Rosport

Hénkel

Hinkel

Hinkel

Rosport

Rouspert

Rosport

Rosport

Rosport

Stenem

Steinheim

Steinheim

Rosport

Uesweiler

Osweiler

Osweiler

Rumelange

Rëmeleng

Rümelingen

Rumelange

Saeul

Éiner
oder Iener

Ehner

Ehner

Saeul

Kaalmes

Calmus

Calmus

Saeul

Kapwëller

Kapweiler

Kapweiler

Saeul

Schwéibech

Schwebach

Schwebach

Saeul

Sëll

Saeul

Saeul

Sandweiler

Birelergronn

Birelergrund

Birelergrund

Sandweiler

Birelerhaff

Birelerhof

Birelerhof

Sandweiler

Findel

Findel

Findel

Sandweiler

Sandweiler

Sandweiler

Sandweiler

Sanem

Bieles

Beles

Belvaux

Sanem

Éilereng

Ehleringen

Ehlerange

Sanem

Suessem

Sassenheim

Sanem

Sanem

Zolwer

Zolwer

Soleuvre

Schieren

Biirtreng

Birtringen

Birtrange

Schieren

Matgeshaff

Mathieuhof

Mathieuhof

Schieren

Nidderschieren

Niederschierem

Niederschieren

Schieren

Schiren

Schieren

Schieren

Schieren

Uewerschiren

Oberschieren

Oberschieren

Schifflange

Dümongshaff

Dumontshof

Dumontshof

Schifflange

Schëffleng

Schifflingen

Schifflange

Schuttrange

Iwwersiren

Übersyren

Uebersyren

Schuttrange

Mënsbech

Münsbach

Münsbach

Schuttrange

Neihaischen

Neuhäuschen

Neuhäuschen

Schuttrange

Schëtter

Schüttringen

Schuttrange

Schuttrange

Schraasseg

Schrassig

Schrassig

Septfontaines

Gräisch

Greisch

Greisch

Septfontaines

Léisbech

Leesbach

Leesbach

Septfontaines

Rued 2

Roodt 2

Roodt 2

Septfontaines

Simmer

Simmern

Septfontaines

Septfontaines

Simmerfarm

Simmerfarm

Simmerfarm

Septfontaines

Simmerschmelz

Simmerschmelz

Simmerschmelz

Stadtbredimus

Biicherhaff

Bücherhof

Bücherhof

Stadtbredimus

Briedemes
oder Stadbriedemes

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Hëttermillen

Hüttermühle

Hüttermühle

Steinfort

Grass

Gras

Grass

Steinfort

Hoën

Hagen

Hagen

Steinfort

Klengbetten

Kleinbettingen

Kleinbettingen

Steinfort

Schwaarzenhaff

Schwarzenhof

Schwarzenhof

Steinfort

Stengefort

Steinfort

Steinfort

Steinsel

Heeschdref

Heisdorf

Heisdorf

Steinsel

Mëlleref

Müllendorf

Müllendorf

Steinsel

Stesel

Steinsel

Steinsel

Strassen

Reckendall

Reckenthal

Reckenthal2

Strassen

Stroossen

Strassen

Strassen

Troisvierges

Beesslek

Oberbesslingen

Hautbellain

Troisvierges

Biwesch

Biwisch

Biwisch

Troisvierges

Drénkelt

Drinklingen

Drinklange

Troisvierges

Elwen

Ulflingen

Troisvierges

Troisvierges

Géidgen

Goedingen

Goedange

Troisvierges

Huldang

Huldingen

Huldange

Troisvierges

Kiirchen

Niederbesslingen

Basbellain

Troisvierges

Lenglerlach

Lenglerloch

Lenglerloch

Troisvierges

Schmëtt

Schmiede

Huldange-Forge

Troisvierges

Wilwerdang

Wilwerdingen

Wilwerdang

Tuntange

Ansebuerg

Ansemburg

Ansembourg

Tuntange

Buer

Born

Bour

Tuntange

Huelmes

Hollenfels

Hollenfels

Tuntange

Klaushaff

Klaushof

Claushof

Tuntange

Kuelbécherhaff

Kolbacherhof

Kolbacherhof

Tuntange

Märjendall

Marienthal

Marienthal

Tuntange

Märjendallerhaf

Marienthalerhof

Marienthalerhof

Tuntange

Tënten

Tüntingen

Tuntange

Useldange

Ieverleng

Everlingen

Everlange

Useldange

Rippweiler

Rippweiler

Rippweiler

Useldange

Schandel

Schandel

Schandel

Useldange

Useldeng

Useldingen

Useldange

Vianden

Veianen

Vianden

Vianden

Vichten

Méchelbuch

Michelbuch

Michelbuch

Vichten

Viichten

Vichten

Vichten

Vichten

Wiltgeshaff

Wiltgeshof

Wiltgeshof

Wahl

Bëschrued

Buschrodt

Buschrodt

Wahl

Brattert

Brattert

Brattert

Wahl

Heeschpelt

Heispelt

Heispelt

Wahl

Kéiber

Kuborn

Kuborn

Wahl

Kinnekshaff

Koenigshof

Koenigshof

Wahl

Randschelt

Rindschleiden

Rindschleiden

Wahl

Réidengshaff

Redingshof

Redingshof

Wahl

Wal

Wahl

Wahl

Waldbillig

Freckeisen

Freckeisen

Freckeisen

Waldbillig

Haler

Haller

Haller

Waldbillig

Krëschtnech

Christnach

Christnach

Waldbillig

Mëllerdall

Müllerthal

Müllerthal

Waldbillig

Niesendall

Niesenthal

Niesenthal

Waldbillig

Waldbëlleg

Waldbillig

Waldbillig

Waldbredimus

Erseéng

Ersingen

Ersange

Waldbredimus

Gondel

Gondelingen

Gondelange

Waldbredimus

Reid
oder Réid

Roedt

Roedt

Waldbredimus

Trënteng

Trintingen

Trintange

Waldbredimus

Waldbriedemes

Waldbredimus

Waldbredimus

Walferdange

Bäreldeng
oder Bärel

Bereldingen

Bereldange

Walferdange

Helsem

Helmsingen

Helmsange

Walferdange

Walfer

Walferdingen

Walferdange

Weiler-la-Tour

Siren

Syren

Syren

Weiler-la-Tour

Weiler zum Tur

Weiler zum Turm

Weiler-la-Tour

Weiswampach

Beler

Beiler

Beiler

Weiswampach

Bënzelt

Binsfeld

Binsfeld

Weiswampach

Bredelt

Breidfeld

Breidfeld

Weiswampach

Holler

Holler

Holler

Weiswampach

Kiisfurt 2

Kaesfurt 2

Kaesfurt 2

Weiswampach

Letem

Leithum

Leithum

Weiswampach

Wäiswampech

Weiswampach

Weiswampach

Weiswampach

Wämperhaart

Wemperhardt

Wemperhardt

Weiswampach / Wincrange

Maulesmillen

Maulusmühle

Maulusmühle

Wellenstein

Bech-Maacher

Bech-Kleinmacher

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Schwéidsbeng

Schwebsingen

Schwebsange

Wellenstein

Wellesteen

Wellenstein

Wellenstein

Wiltz

Lameschmillen

Lameschmühle

Lameschmühle

Wiltz

Nidderwolz

Niederwiltz

Niederwiltz

Wiltz

Rulljen

Rullingen

Roullingen

Wiltz

Wegdichen

Weidingen

Weidingen

Wiltz

Wolz

Wiltz

Wiltz

Wilwerwiltz

Äischer

Enscheringen

Enscherange

Wilwerwiltz

Lëllgen

Lellingen

Lellingen

Wilwerwiltz

Pënsch

Pintsch

Pintsch

Wilwerwiltz

Wëlwerwolz

Wilwerwiltz

Wilwerwiltz

Wincrange

Aasselbur

Asselborn

Asselborn

Wincrange

Allerbur

Allerborn

Allerborn

Wincrange

Antoniushaff

Antoniushof

Antoniushof

Wincrange

Béigen

Boegen

Boevange/Clervaux

Wincrange

Bockmillen

Bockmühle

Bockmühle

Wincrange

Boxer

Boxhorn

Boxhorn

Wincrange

Bruechtebaach

Brachtenbach

Brachtenbach

Wincrange

Déierbech

Derenbach

Derenbach

Wincrange

Dewelt

Deiffelt

Deiffelt

Wincrange

Dienjen

Doenningen

Doennange

Wincrange

Éimeschbaach

Emeschbach

Emeschbach

Wincrange

Hannerhaassel

Hinterhassel

Hinterhassel

Wincrange

Heeschdref

Heisdorf

Hamiville

Wincrange

Helzen

Helzingen

Hachiville

Wincrange

Houfelt

Hoffelt

Hoffelt

Wincrange

Kréindel

Crendal

Crendal

Wincrange

Lenzweiler

Lentzweiler

Lentzweiler

Wincrange

Lullgen

Lullingen

Lullange

Wincrange

Nidderwampech

Niederwampach

Niederwampach

Wincrange

Pafemillen

Fünfbrunnen

Cinqfontaines

Wincrange

Rëmeljen

Rümlingen

Rumlange

Wincrange

Saassel

Sassel

Sassel

Wincrange

Schëmpech

Schimpach

Schimpach

Wincrange

Stackem

Stockem

Stockem

Wincrange

Tratten

Trotten

Troine

Wincrange

Uewerwampech

Oberwampach

Oberwampach

Wincrange

Weiler 1

Weiler 1

Weiler 1

Wincrange

Wëntger

Wintger

Wincrange

Winseler

Bärel

Berl

Berlé

Winseler

Donkels

Donkols

Doncols

Winseler

Näertrech

Noertringen

Noertrange

Winseler

Pommerlach

Pommerloch

Pommerloch

Winseler

Schleef

Schleif

Schleif2

Winseler

Soller

Soller

Sonlez

Winseler

Wanseler

Winseler

Winseler

Wormeldange

Deisermillen

Deysermühle

Deysermühle

Wormeldange

Dräibuer

Dreiborn

Dreiborn

Wormeldange

Éinen

Ehnen

Ehnen

Wormeldange

Kapenaker

Kapenacker

Kapenacker

Wormeldange

Miechtem

Machtum

Machtum

Wormeldange

Ohn

Ahn

Ahn

Wormeldange

Um Berreg

Oberwormeldingen

Wormeldange-Haut

Wormeldange

Wuermeldeng
oder Wormer

Wormeldingen

Wormeldange

 

 

 

2 d’Belsch: d’Arelerland

 

 

 

Aix-sur-Cloie

Esch-op-der-Huurt

Almeroth

Almeroth

Arlon

Arel

Athus

Attem

Attert

Attert

Aubange

Éibeng ou Éiben 

Autelbas

Nidderälter

Autelhaut

Uewerälter

Barnich

Barnech

Battincourt

Beetem

Bébange

Biében

Bodange

Biedeg

Bonnert

Bunnert

Buvange

Béiwen

Clairefontaine

Badeburg

Côte-Rouge

Beierchen

Differt

Déifert

Faascht

Faascht

Fouches

Affen

Frassem

Fruessem

Freylange

Frällen

Gaichel

Giechel

Gerlingen

Gierleng

Grendel

Grendel

Grumelange

Gréimel

Guelff

Gielef

Guerlange

Gierleng

Guirsch

Giisch

Habergy

Hiewerdang

Hachy

Häerzeg

Heckbous

Heckbuus

Heinsch

Häischel

Heinstert

Heeschtert

Hondelange

Hondel

Lischert

Leschert

Longeau

Laser

Lottert

Lottert

Louchert

Luchert

Luxeroth

Luxeroth

Martelange

Martel

Messancy

Miezeg

Metzert

Metzert

Nobressart

Gehaanselchert

Noedlange

Néidleng

Nothomb

Noutem

Parette

Parrt

Post

Pass

Quatre-Vents

Katterwang

Rachecourt

Réiseg

Radelange

Réidel

Rodenhoff

Roudenhaff

Sampont

Sues

Schadeck

Schuedeck

Schockville

Schakeler

Schoppach

Schappech

Sélange

Séilen

Sesselich

Siesselech

Seymerich

Seimerech

Stehnen

Stienen

Sterpenich

Sterpenech

Stockem

Stackem

Tattert

Tattert

Thiaumont

Diddebuurg

Tintange

Tënnen

Toernich

Ternech

Tontelange

Tontel

Turpange

Tiirpen

Udange

Éiden

Viville

Alenuewen

Waltzing

Walzéng

Warnach

Warnech

Weyler

Weller

Wisembach

Wiisbech

Wolkrange

Woulker

 

 

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!