D'Kultur zu Lëtzebuerg / Die Kultur in Luxemburg / La culture au Luxembourg

Virstellung / présentation – Plang / plan

 

1 Geschicht / histoire

2 Traditiounen / Traditions

2.1 Feieren / Fêtes

2.2 Iessen / nourriture – Gedrénks / boissons

3 Patrimoine

4 Literatur / littérature

5 Musék / musique

4 Verschiddenes / varia

1 Geschicht vu Lëtzebuerg : e Puer Tatsaachen / Histoire du Luxembourg : quelques faits

(la devise: « Mir wëlle bleiwen, wat mir sinn. » (= Nous voulons rester ce que nous sommes.)

Iwwerwampech / Oberwampach - Jean-Gaspard de Cicignon (1600s)

(LW, 14/03/2019)

17978 - de Krëppelkrich géint d' Fransousen (la Guerre des Gourdins contre les Français)

(LW, 27/10/2018)

1940s - 2000s - Lëtzebuerger Virnimm: däitsch oder franséisch ? / Prénoms luxembourgeois: allemands ou français ? (René Naegelen)

(LW, 25/01/2014)

 

2 Traditounen / Traditions

2.1 Feieren / Fêtes

 

Allgemenges  / Généralités

e puer Fester a Manifestatiounen

 

 

Wéini?

 

Wat?

 

Wou?

Fuessonndeg

 

Grouss Kavalkad

 

duerch d’ganzt Land

 

1.Mee

 

Fest vum Meekranz

 

Stad an am ganze Land

 

Mee

 

Oktav an Oktavmäertchen

 

Stad

 

Päischtméindeg

 

Gënzefest

 

Wolz

 

Päischtdënschdeg

 

Sprangprossëssioun

 

Iechternach

 

leschte Samschdeg am Juni

 

Bauerekiirmes a Folklore

 

Housen

 

Mëtt Juli

 

Proufdag

 

Ohn

 

Enn Juli

 

Folkloristesch Kiirmes

 

Wellesteen

 

Ufank August

 

Dag vum Riesling

 

Wuermer

 

Enn August – Ufank September

Wäifester

am Oste vum land

Enn August – Ufank

Schueberfouer

 

Stad

 

September

 

Volleksfest a Floumaart

 

Diddeléng

 

4. Oktober

 

Hierscht-Foire

 

Stad

 

1. Halschent vu m Oktober

 

Nëssmaart

 

Veianen

 

2. Sonndeg am Oktober 12.-24. Dezember

Krëschtmaart

 

Stad

 

Lëtzebuerger Traditounen a Feierdeeg

duerch dat ganzt Joer: den Hämmelsmarsch (toute l'année: la 'marche des moutons')

Hämmelsmarsch

Pendant toute l’année, les fanfares luxembourgeoises, en tenue folklorique et accompagnées de vrais moutons, jouent le « Hämmelsmarsch » dans les villages où une kermesse s’installe. La tradition du « Hämmelsmarsch » remonte au 17e siècle, lorsque les meilleurs joueurs d’une partie de quilles -les parties de quilles étaient l’une des attractions des kermesses- recevaient comme prix un mouton qu’ils devaient ensuite promener en cortège à travers la ville

den Hämmelsmarsch am Arelerland (la "marche des moutons" au Pays d'Arlon) (Simone Clesse)

(in: Arelerland a Sprooch, 1, 1987, S.15)

Hämmelsmarsch in den Vororten der Hauptstadt (Marches des moutons dans les faubourgs de la capitale (Luxembourg-Ville))

(in: LW, 25/08/2011)

(in: Tageblatt, 24/08/2017)

Translate »
Share This