French : poor - Scandinavian languages : rich / français : pauvre - langues scandinaves: riches

Le français a un vocabulaire pauvre (André Martinet (Sorbonne)) (il doit très souvent puiser dans le réservoir sémantique grec et latin pour former ses mots ; de plus, le système de dérivation est inefficace). Les langues scandinaves ont, par contre, un vocabulaire bien plus riche, sans nécessairement avoir (eu) recours à des emprunts à ces mêmes langues.

De plus, le rapprochement sémantique entre les différents lexèmes scandinaves présentés est immédiatement perçu par l’utilisateur de ces langues. Ce n’est nullement le cas du francophone pour les correspondants en français.

 

Comparons:

 

French has a poor vocabulary (André Martinet (Sorbonne University – Paris)) (it must often borrow words from Greek and Latin to make new words and the derivation system is inefficient). In comparison, the Scandinavian languages have a much more developed vocabulary, BESIDE the words from Latin and Greek (Icelandic has practically no such words).

Moreover, the close semantic link between the different lexemes listed here can be directly observed by the speaker of the Scandinavian languages. This is not the case for the corresponding French words among the French speakers.

 

Let us compare:

 

 

 

DANOIS : riche – FRANÇAIS : pauvre / DANISH : rich – FRENCH : poor

 

 

åben

åbne

åbning

ouvert

ouvrir

ouverture

akademi

académie

Amerika

amerikaner

Amérique

Américain

ånd

åndelig

esprit

spirituel

antik

antique

antipati

antipathie

antologi

anthologie

år

årbog

århundrede

årsdag

årstid

année

annuaire

siècle

anniversaire

saison

arbejde

medarbejder

travailler

collaborateur

arbejde

arbejdsløs

travail

sans emploi

åre

åreknude

veine

varice

årstid

saison

at beskrive

beskrivelse

décrire

description

at cykle

cyklist

aller à vélo

cycliste

at give et knus

embrasser

at klage over

klage

se plaindre

plainte

at oversætte

oversætter

traduire

traducteur

at sejre over

sejr

vaincre

victoire

at svømme

svømmebassin

nager

bassin de natation

at ville

frivillig

vouloir

volontaire

ateist

athée

atletik

athlétisme

atmosfære

atmosphère

autentisk

authentique

bag

bagdel

derrière

postérieur

bage

bageri

bagværk

cuire au four

boulangerie^

pâtisserie

bank

banque

barnebarn

petit-enfant

barok

baroque

basilika

basilique

begære

begærlig

désirer, convoiter

cupide

benægte

benægtende

nier

négatif

berede

beredt

préparer

prêt

berette

beretning

relater

récit

beskytte

beskyttelse

protéger

protection

beslutte

beslutning

décider

décision

bestikke

bestikkelse

corrompre

corruption

betjene

betjening

servir

service

bevæge

bevægelig

bouger, se mouvoir

mobile

bevis

bevise

preuve

prouver

bibliotek

bibliothèque

blind

blindhed

aveugle

cécité

blod

blodforgiftning

blodkar

blodmangel

sang

septicémie

vaisseau sanguin

anémie

bløde

blødning

saigner

hémorragie

bog

boghandel

livre

librairie

bog

boghandel

livre

librairie

bøje

bøjelig

courber

flexible

brænde

brændsel

brûler

combustible

bryst

brystsvømning

poitrine, sein

brasse

bygge

byggeri

bygning

bygningskunst

construire

construction 

construction (action)

architecture

champignon

 

chok

chokere

choc

choquer

dag

daglig

jour

quotidien

desertør

 

digt

digter

at digte

poème

poète

faire de la poésie

døv

døvhed

sourd

surdité

drama

dramatiker

drame

dramaturge

drikke

drikkelig

boire

potable

efter

efterfølge

efterår

après

succéder

automne

eksistens

 

ekspert

 

elektricitet

 

enlig

célibataire

erfare

erfaring

expérimenter

expérience

erhverve

erhvervelse

acquérir

acquisition

erobre

erobring

conquérir

conquête

etiket

etikettere /-ɛ-/

étiquette

étiqueter

Etiopien

Ethiopie

evig

evighed

éternel

éternité

fabrik

fabrikant

fabrique

fabricant

fader (pl. fædre)

fædreland

papa, père

patrie

fag

fagforening

faglært

fagmand

métier

syndicat

qualifié

spécialiste, expert

fagforbund

syndicat

familie

famille

farve

farveblind

farverig

farvestof

couleur

daltonien

coloré

colorant

fase

phase

feber

febrilsk

fièvre

fébrile

fem

femten

cinq

quinze

filosof

filosofi

philosophe

philosophie

finger

fingeraftryk

doigt

empreinte digitale

fisk

fiske

poisson

pêcher

fjende

fjendtlig

ennemi

hostile

fjern

fjernsyn

éloigné

télévision

fly

flyve

avion

voler

flyde

flydende

couler

liquide

flygte

flygtning

fuir

fugitif

fod

fodplejer

pied

pédicure

folk

folkelig

peuple

populaire

folk

befolkning

peuple

population

fonetisk  (adj.)

phonétique

forår

printemps

fordøje

fordøjelig

fordøjelse

digérer

digestible

digestion

foretage

foretagende

entreprendre

entreprise

formand

président

forsvar

forsvare

défense

défendre

fortid

passé

forvente

forventning

attendre

attente

fotograf

fotografere

photographe

photographier

gade

gadekryds

rue

carrefour

gås

gåsehud

oie

chair de poule

geografi

géographie

græs

græsse

herbe

paître

gram

gramme

grav

grave

tombe

creuser

gravid

graviditet

enceinte

grossesse

guld

guldsmed

or

orfèvre

had

hade

haine

haïr

hade

had

haïr

haine

halv

halvdel

demi; semi-

moitié

hånd

håndbog

main

manuel

have

havedyrkning

jardin

horticulture

havn

havnarbejder

port

docker

hed

hede

chaud

chaleur

hjerte

hjerteanfald

hjertelig

coeur

crise cardiaque

cordial

hjerte

hjerteslag

coeur

rythme cardiaque

høre

hørelse

hørlig

entendre

ouïe

audible

hovedstad

capitale

hund

hundehus

chien

chenil

hus

husdyr

huslig

maison

animal domestique

domestique

katar

catarrhe

katastrofe

catastrophe

katastrofe

 

katedral

cathédrale

kejser

kejserinde

kejserlig

empereur

impératrice

impérial

kiosk

kiosque

klinik

clinique

klor

chlore

kølig

køleskab

frais

frigo

læge

lægeerklæring

lægelig

lægemiddel

médecin

certificat médical

médical

remède

lækker

lækkeri

délicieux

friandise

læne sig

lænestol

s’appuyer

fauteuil

lærd

lære

lærebog

lærer

lærerig

lærerinde

érudit, savant

doctrine

manuel

enseignant

instructif

enseignante

læse

læselig

læser

læsning

lire

lisible

lecteur

lecture

land

utland

pays

étranger

leje

lejer

louer

locataire

leje

lejer

louer

locataire

ligge

ligkiste

être couché

cercueil

lille

lillefinger

petit

auriculaire

liv

livsvigtig

vie

vital

lov

lovlig

lovmæssig

loi

légal

légitime

lov

lovlig

ulovlig

grundlov

lovgivning

loi

légal

illégal

constitution

législation

luft

lufte

luftmadras

lufttæt

air

aérer

matelas pneumatique

hermétique

lunge

lungebetændelse

poumon

pneumonie

lygte

lygtepæl

lanterne

réverbère

lykke

lykkelig

bonheur

heureux

lys

lysende

lumière

lumineux

lytte

lytter

écouter

auditeur

male

maler

malerisk

peindre

peintre

pittoresque

måne

måned

månedlig

månedsblad

lune

mois

mensuel

revue mensuelle, mensuel

med

medregne

medvirken

avec

inclure

collaboration

messing

messingtøj

laiton, cuivre jaune

cuivres

metode

méthode

middelalder

middelalderlig

Moyen Age

médiéval

Middelhavet

Mer Méditerrannée

minde

mindefest

mindesmærke

souvenir

commémoration

monument

mindre

mindretal

mindreværdscomplex

mindreårig

plus petit, mineur

minorité

complexe d’infériorité

mineur

mindreårig

mineur

misforstå

misforståelse

comprendre

compréhension

moden

modenhet

mûr

maturité

moder

modersmål

maman, mère

langue maternelle

mølle

møller

moulin

meunier

mund

mundtlig

bouche

oral

mur

mure

mursten

mur

maçonner

brique

musik

musiker

musique

musicien

myndig

umyndig

majeur

mineur

nær

nærhed

nærsyned

près, proche

proximité

myope

næse

næsehorn

nez

rhinocéros

nord

nordlig

nord

septentrional

nu

nutid

nutidig

nutildags

maintenant

présent

actuel, contemporain

actuellement, de nos jours

ny

nybegynder

nybygger

nylig

nouveau

novice, débutant

pionnier

récent

øje

øjenlæge

oeil

oculiste

øje – pl. øjne

oeil – yeux

omelet

omelette

orkester

orchestre

ortodoks

 

øst

østlig

est

oriental

overraske

overraskelse

surprendre

surprise

overveje

overvejelse

réfléchir à

réflexion

papir

papirhandel

papier

papeterie

paragraf

paragraphe

park

parkere

parc

parquer

pause

pausere

pause

faire une pause

politik

politiker

politique

politicien

prædike

prædiken

prædikestol

prêcher

sermon

chaire

præst

præstebolig

præstegård

prêtre

presbytère

cure

profet

prophète

program

programme

punkt

punktlig

point

ponctuel

råstof

cru

matière première

råd

rådhus

conseil

hôtel de ville

regn

regne

regnfrakke

regnfuld

pluie

pleuvoir

imperméable

pluvieux

rejse

rejseplan

voyage

itinéraire

republik

république

ret

retfærdig

retmæig

retning

retssag

droit, juste

équitable

légitime

direction

procès

rund

rundrejse

rond

circuit touristique

ryg

rygsøjle

dos

colonne vertébrale

rytme

rythme

safir

saphir

sal

salle

samlever

partenaire

samm

at bo sammen

ensemble

cohabiter

samme

sammestræf

samtidig

samarbejde

samtids-

même; égal

coïncidence

simultané

collaboration

contemporain

sand

usand

vrai

vérité

se

seer

voir

téléspectateur

selv

selvisk

selvmord

selvoptaget

selvstyre

selvstændig

moi-même

égoïste

suicide

égocentrique

autonomie

autonome, indépendant

side

sidegade

sidelys

côté

rue transversale

lumière latérale

skak

skakbræt

échecs

échiquier

skam

skamme

honte

avoir honte

skib

skibsfart

skibsreder

skibsværft

navire

navigation

armateur

chantier naval

skyld

skyldig

faute, culpabilité

fautif, coupable

skyldig

uskyldig

coupable

innocent

søm

sømløs

couture

sans couture

søvn

søvnløs

sommeil

sans sommeil

spark

sparke

coup de pied

donner des coups de pied

specifik

spécifique

statistik

statistique

sted

stedlig

lieu

local

støv

støvsuge

poussière

spirateur

strofe

 

svar

svare

réponse

répondre

svømme

svømning

nager

natation

syd

sydlig

sud

méridional

syg

sygehus

malade

hôpital

symfoni

symphonie

sympati

sympathie

tandpasta

dentifrice

te

thé

teater

théâtre

techniker

 

teknik

technique

telefon

 

teori

théorie

termostat

thermostat

toilet

 

triumf

triomphe

tyr

tyrefætning

taureau

corrida

Tyrkiet

tyrker

Turquie

Turc

tysk

Tyskland

Allemand

Allemagne

unik

unique

våben

våbenstilstand

arme

armistice

værdi

værdifuld

værdiløs

værdsætte

valeur

de valeur

sans valeur

apprécier, évaluer

vand

vandtæt

eau

imperméable

vej

vejkryds

route

carrefour

vejr

vejrmelding

temps

bulletin météorologique

velsigne

velsignelse

bénir

bénédiction

ven

venlig

ami

aimable

verden

verdensdel

monde

continent

verden

verdensdel

monde

continent

vest

vestlig

ouest

occidental

vide

videnskab

savoir

science

ville

villig

villigt

vilkår

vilkårlig

vouloir

disposé

volontiers

condition

arbitraire

vin

vinhøst

vin

vendange

vinde; _ over

vinder

gagner; vaincre

vainqueur

vink

vinke

vinmark

vinplante

vintjener

signe

faire signe de la main

vignoble

vigne

sommelier

virke

virksom

fonctionner, opérer

actif, efficace

vokse

voksen

croître

adulte

vokse

voksen

grandir

adulte

 

 

ISLANDAIS : riche – FRANÇAIS : pauvre / ICELANDIC : rich – FRENCH : poor

 

 

að ákæra

ákæra

se plaindre

plainte

að hjól

hjólreiðamaður (m)

aller à vélo

cycliste

að lýsa

lýsing

décrire

description

að pýða

pýðandi

traduire

traducteur

að sigra

sigur

vaincre

victoire

að synda

sundlaug

nager

bassin de natation

að vaxa

fullorðin maður (/ _ kona)

croître

adulte

að vinna

samsarfsmaður

travailler

collaborateur

árstíd

saison

banki

banque

barnabarn

petit-enfant

blindur

blinda

aveugle

cécité

bók

bókabúð

livre

librairie

egg

egglagn

oeuf

oval

eiginn

eignarfall

propre, à soi

génitif

einstæður

célibataire

erfa

erfðaskrá

hériter

testament

eyja

eyjahaf (îles + ‘mer’)

eyjarskeggi

île

archipel

insulaire

eyra

eyrnalæknir

oreille

otologue

faðir

faðerni

père

paternité

faðir (pl. föður)

föðurland

papa, père

patrie

fagur

fagurfræði

beau

esthétique

fall

fallbeygja

fallbeyging

(chute,) cas

décliner

déclination

fiskur

fiska

poisson

pêcher

forseti

président

fullveðja

ófullveðja

majeur

mineur

hata

hatur

haïr

haine

heimur

heimsálfa

monde

continent

heyrnarlaus

heyrnarleysi

sourd

surdité

hjarta

hjartasláttur

coeur

rythme cardiaque

höfuðborg

capitale

loft

loftslag

air

climat

lög

löglegur

ólöglegur

löggjöf

loi

légal

illégal

constitution

législation

lyf

lyfjabúð

médicament

pharmacie

mið

miðaldir

miðbaugur

miðdagsmatur

miðja

miðnætti

milieu

Moyen Age

équateur

déjeuner

milieu

minuit

Miðjarðarhafið

Mer Méditerranée

móðir

móðirurmál

maman

langue maternelle

móðir

móðurmál

maman, mère

langue maternelle

múr

múrari

mur

maçon

ryk

ryksuga

poussière

aspirateur

sam-

samábyrg

sambandsríki

samborgari

samblíð

samferðafólk

samkoma

égal, semblable, mutuel

solidarité

état fédéral

concitoyen

convivialité

compagnon de voyage

rassemblement

saman

að búa saman

ensemble

cohabiter

sannur

ósannu

vrai

vérité

sjálf

sjálfkrafa

sjálfmenntaður maður

sjálfsagður

sjálfelska

sjálfmorð

sjálfstjórn

sjálftraust

(soi-)même

spontané, automatique

autodidacte (nm)

évidence

égoïsme

suicide

autarcie? (Selbstverwaltung)

confiance en soi

sól

sólhlíf

soleil

parasol

starf

starfsbróðir

travail

collègue (de travail)

stela

stelsýki

voler

cleptomanie

svefn

svefnlaus

svefnmeðl

sommeil

insomniaque

somnifère

tannkrem

dentifrice

veður

veðurfréttir

temps

bulletin météorologique

vinna

atvinulaus

travail

sans emploi

 

 

 

 

NORVEGIEN : riche – FRANÇAIS : pauvre / NORWEGIAN : rich – FRENCH : poor

 

 

land

utland

pays

étranger

å beskrive (Bo)

beskrivelse

décrire

description

å gi en klem (Bo)

embrasser

å klage på

klage

se plaindre

plainte

å seire over (Bo)

seier

vaincre

victoire

å svømme

svømmebasseng

nager

bassin de natation

å sykle

syklist

aller à vélo

cycliste

å ville (Bo)

frivillig

vouloir

volontaire

å vokse (Bo)

voksen

croître

adulte

akademi

académie

arbeid

arbeidsløs (Bo)

travail

sans emploi

arbeide

medarbeider

travailler

collaborateur

årstid

saison

barnebarn

petit-enfant

blind

blindhet (Bo)

aveugle

cécité

bok

bokhandel

livre

librairie

dikt

dikter

å dikte

poème

poète

faire de la poésie

døv

døvhet

sourd

surdité

drikke

drikk

boire

boisson

elektrisitet

 

enslig (Bo)

célibataire

fagforbund

syndicat

far (pl. fedre) (Bo)

fedreland

papa, père

patrie

folk

befolkning

peuple

population

formann

président

hate

hat

haïr

haine

hav

storhav (Bo)

stor: grand

mer

océan

hjerte (Bo)

hjerteslag

coeur

rythme cardiaque

hovedstad  (Bo)

capitale

imitasjon

 

kakao

 

kjølig

kjøleskap

frais

frigo

kvinne

kvinneli

femme

féminin

leie (Bo)

leiboer (Bo)

louer

locataire

lov

lovlig (Bo)

ulovlig (Bo)

grunnlov

lovgivning (Bo)

loi

légal

illégal

constitution

législation

Middelhavet

Mer Méditerrannée

mindreårig

mineur

mor

morsmål

maman, mère

langue maternelle

økonomi

 

oversette

oversetter

traduire

traducteur

øye

 

oeil

yeux

samboer (Bo)

partenaire

sammen (Bo)

å bo sammen

ensemble

cohabiter

sann

usann

vrai

vérité

skyldig

uskyldig

coupable

innocent

spesialist

 

stasjon

 

støv

støv

stof

stofzuiger

tannkrem

dentifrice

telefon

 

toalett (WC)

 

turist

 

tvilling

jumeaux

vær (Bo)

værmelding

temps

bulletin météorologique

verden (Bo)

verdensdel

monde

continent

 

 

SUEDOIS : riche – FRANÇAIS : pauvre / SWEDISH : rich – FRENCH : poor

 

land

utland

pays

étranger

adjektiv

 

akademi

 

arbete

arbetslös

travail

sans emploi

årstid

saison

at cykla

cyklist

aller à vélo

cycliste

att arbeta

medarbetare

travailler

collaborateur

att beskriva

beskrivning

décrire

description

att klaga på

klage

se plaindre

plainte

att segra

seger

vaincre

victoire

att växa

vuxen

croître

adulte

att vilja

frivillig

vouloir

volontaire

bad

badort

bain

station balnéaire

baka

bageri

cuire

boulangerie

bariton

baryton

barnbarn

petit-fils

barnbarn

petit-enfant

bil

lastbil

voiture

camion

blind

blindhet

aveugle

cécité

bok

bokhandel

livre

librairie

bok

bokhandel

livre

librairie

brev

brevbärare

lettre

facteur

bröd

brödbutik

pain

boulangerie

brorson, systerson

brordotter, systerdotter

neveu

nièce

champinjon

 

damm

dammsugare

stof

stofzuiger

difteri

diphtérie

dikt

diktare

att dikta

poème

poète

faire de la poésie

diskett

disquette

död

döda

mort

tuer

döv

dövhet

sourd

surdité

ekonomi

 

ensam

ensamstående

seul, isolé

célibataire

ensamstående

célibataire

fackförbund

syndicat

filosof

 

flyga

flygbolag

flygplan

flygplats

voler

compagnie aérienne

avion

aéroport

folk

befolkning

peuple

population

foto

photo

gotisk

gothique

gravid

graviditet

enceinte

grossesse

grek

grec

hata

hat

haïr

haine

hektoliter

 

hjärta

hjärtaslag

coeur

rythme cardiaque

hus

vagn

husvagn

maison

véhicule

caravane

hus

husbil

husvagn

maison

camping-car

caravane

huvudstad

capitale

hyra

hyra

louer

location

hyra

hyresgäst

louer

locataire

kanel

cannelle

kylig

kylskåp

frais

frigo

kyrk

kyrkfönster

kyrkogård

église

vitrail

cimetière

lag

laglig

olaglig

grundlag

lagstiftning

loi

légal

illégal

constitution

législation

låkare

médecin

lifta

faire du stop

magnifik

magnifique

Medelhavet

Mer Méditerrannée

minderårig

mineur

musik

musique

musik

musique

mynta

menthe

näsa

nâsduk

nez

mouchoir

öga

ögon

oeil

yeux

ord

ordbok

mot

dictionnaire

ordförande

président

översätta

översättare

traduire

traducteur

park

parkera

parc

se garer, se parquer

pris

prix

program

programme

regn

regnrock

pluie

imperméable

sal

salle

saliv

 

sambo

partenaire

samtida

contemporain

sann

osann

vrai

vérité

sjuk

sjukhus

malade

hôpital

skyldig

oskyldig

coupable

innocent

svar

svara

répondre

réponse

tack

tacka

merci

remercier

tält

tälta

tente

faire du camping

tända

tändare

tändsticka

allumer

briquet

allumette

tandkräm

dentifrice

te

thé

teater

théâtre

teknik

 

telefon

téléphone

telefon

téléphone

telefon

 

titta

tittare

regarder

spectateur

turist

 

väder

väderleksrapport

temps

bulletin météorologique

värld

världsdel

monde

continent

hudläkare

barnläkare

nervläkare

dermatologue

pédiatre

neurologue

 

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!